Search

Over RAVON Actueel English Steun ons Webshop

dinsdag 23 april 2024

Soorten

Aal (Paling) Aal (Paling)

Aal (Paling)

De aal (paling) is een langgerekte trekvis die opgroeit in zoetwater en zich voortplant in zee. Zeldzaamheid: algemeen

Alver Alver

Alver

De alver is een slanke zilverekleurige karperachtige die voorkomt in de grotere langzaam stromende beken,  rivieren, kanalen en meren. Zeldzaamheid: minder algemeen

Atlantische forel Atlantische forel

Atlantische forel

De Atlantische forel behoort tot de zalmachtigen. We onderscheiden beekforel (honkvast) en zeeforel (trekvis). Zeldzaamheid: zeldzaam

Baars Baars

Baars

Met zijn gestreepte lichaam en rode vinnen is deze soort gemakkelijk te herkennen. Zeldzaamheid: algemeen

Barbeel Barbeel

Barbeel

De barbeel is een vis die voorkomt in rivieren met een matige tot snele stroming. Zeldzaamheid: zeldzaam

Beekdonderpad Beekdonderpad

Beekdonderpad

De beekdonderpad leeft in kleine snelstromende beken met een bodem van grind en stenen. Zeldzaamheid: zeer zeldzaam

Beekprik Beekprik

Beekprik

De beekprik brengt het grootste deel van z'n leven door als blinde larf in de bodem van beken. Zeldzaamheid: zeer zeldzaam

Bermpje Bermpje

Bermpje

Het bermpje is een kleine bodemvis die voornamelijk in ondiep stromend water wordt aangetroffen. Zeldzaamheid: minder algemeen

Bittervoorn Bittervoorn

Bittervoorn

De bittervoorn is één van de kleinste maar ook mooiste karperachtigen van Nederland. Zeldzaamheid: minder algemeen

Blankvoorn Blankvoorn

Blankvoorn

De blankvoorn is een van de meest algemene zoetwatervissen die in zowel stromende als stilstaande wateren voorkomt. Zeldzaamheid: zeer algemeen

Bot Bot

Bot

De bot is de enige platvis die ook in het zoete water aangetroffen kan worden in Nederland. Zeldzaamheid: minder algemeen

 

Brakwatergrondel Brakwatergrondel

Brakwatergrondel

De brakwatergrondel is een kleine bodemvis die leeft in zee en brak water. Zeldzaamheid: zeldzaam

 

 

Brasem Brasem

Brasem

De brasem is één van de meest wijdverspreide vissoorten met een voorkeur voor voedselrijke omstandigheden. Zeldzaamheid: zeer algemeen

Diklipharder Diklipharder

Diklipharder

De diklipharder is een mariene soort die in de zomer de benedenrivieren en andere wateren, die in verbinding staan met de zee, opzwemt. Zeldzaamheid: zeldzaam

Driedoornige stekelbaars Driedoornige stekelbaars

Driedoornige stekelbaars

De driedoornige stekelbaars is algemene soort met zowel tussen zoet en zout migrerende als niet migrerende populaties. Zeldzaamheid: algemeen

Dunlipharder Dunlipharder

Dunlipharder

De dunlipharder is een mariene soort die in de zomer de benedenrivieren, en andere wateren die in verbinding staan met de zee, opzwemt. Zeldzaamheid: zeldzaam

Elft Elft

Elft

De elft is een in de 20e eeuw uitgestorven trekvis die sinds 2008 weer in Nederland voorkomt. Zeldzaamheid: zeer zeldzaam

Elrits Elrits

Elrits

Elrits is een soort met een voorkeur voor schoon snelstromend water. Zeldzaamheid: zeer zeldzaam

Europese meerval Europese meerval

Europese meerval

De Europese meerval is de grootste in Nederland levende roofvis in zoetwater. Zeldzaamheid: zeldzaam

Europese steur Europese steur

Europese steur

De Europese steur komt maar heel weinig in Nederland voor. Zeldzaamheid: zeer zeldzaam

Fint Fint

Fint

Fint was vroeger één van de meest algemene trekvissen van Nederland, die zich voortplantte in het zoetwatergetijdengebied.

Gestippelde alver Gestippelde alver

Gestippelde alver

De gestippelde alver is een soort van snelstromende grindrijke riviertjes (enkele plaatsen in zuid Limburg). Zeldzaamheid: zeer zeldzaam

Giebel Giebel

Giebel

De giebel is een karperachtige met een bijzondere voortplanting. Zeldzaamheid: zeer zeldzaam

Goudharder Goudharder

Goudharder

Goudharders worden slechts sporadisch aangetroffen in zoet water en is van de Nederlandse harders het minst tolerant voor zoet water.

Grote modderkruiper Grote modderkruiper

Grote modderkruiper

Grote modderkruiper is een soort van verlandende wateren die tijdelijke droogval kan overleven door zich in te graven in de modder. Zeldzaamheid: vrij zeldzaam

Karper Karper

Karper

Karper is oorspronkelijk een uitheemse soort voor Nederland die waarschijnlijk al in de 14eeeuw naar Europa getransporteerd is. Zeldzaamheid: algemeen

Kleine modderkruiper Kleine modderkruiper

Kleine modderkruiper

De kleine modderkruiper is een slangachtig visje dat wijd verspreid voorkomt in Nederland. Zeldzaamheid: algemeen

Kolblei Kolblei

Kolblei

De kolblei komt wijd verspreid voor in de wat grotere en diepere wateren binnen Nederland. Jonge dieren worden vaak verward met de brasem. Zeldzaamheid: algemeen

Kopvoorn Kopvoorn

Kopvoorn

De kopvoorn teffen we aan in structuurrijke rivierdelen waar snel- en langzaamstromende delen elkaar afwisselen. Zeldzaamheid: zeldzaam

Kroeskarper Kroeskarper

Kroeskarper

De vrij zeldzame kroeskarper heeft een voorkeur voor kleinere stilstaande plantenrijke wateren. Zeldzaamheid: vrij zeldzaam

Kwabaal Kwabaal

Kwabaal

De kwabaal is de enige zoetwatervis uit de familie van de kabeljauwen. Zeldzaamheid: zeer zeldzaam

Noordzeehouting Noordzeehouting

Noordzeehouting

De Noordzeehouting is een trekvis die begin 20e eeuw uitstierf maar na herintroductie weer steeds vaker wordt aangetroffen. Zeldzaamheid: zeer zeldzaam

Pos Pos

Pos

De pos een klein onopvallend roofvisje die voornamelijk voorkomt in voedselrijke stilstaande wateren met een zachte bodem. Zeldzaamheid: algemeen

Rietvoorn Rietvoorn

Rietvoorn

De rietvoorn behoort tot de meer algemene karpersoorten van Nederland. Zeldzaamheid: algemeen

Rivierdonderpad Rivierdonderpad

Rivierdonderpad

De rivierdonderpad is een kleine nachtactieve bodemvis die overdag schuilt tussen stenen en andere beschutting als boomwortels en oeverbeschoeiing. Zeldzaamheid: vrij zeldzaam

Riviergrondel Riviergrondel

Riviergrondel

De riviergrondel is een algemene bodemvis die voornamelijk voorkomt in stromend water met een zanderige bodem zoals beken en rivieren. Zeldzaamheid: algemeen

Rivierprik Rivierprik

Rivierprik

Volwassen rivierprikken leven in de kustzones en estuaria. Larven groeien op in detritusbanken en slibbodems in rivieren en grotere beken. Zeldzaamheid: zeer zeldzaam

Serpeling Serpeling

Serpeling

De serpeling is in Nederland in het verleden sterk achteruitgegaan door het verslechteren van de waterkwaliteit en het normaliseren van beken en rivieren. Zeldzaamheid: zeldzaam

Sneep Sneep

Sneep

Volwassen snepen houden zich in het midden van de rivier op, bij voorkeur op locaties met variatie in stroomsnelheid. Zeldzaamheid: zeer zeldzaam

Snoek Snoek

Snoek

In Nederland komt de snoek in vrijwel alle watertypen voor. Zeldzaamheid: algemeen

Snoekbaars Snoekbaars

Snoekbaars

De snoekbaars is een uitheemse ingeburgerde soort in Nederland die algemeen voorkomt. Zeldzaamheid: algemeen

Spiering Spiering

Spiering

In Nederland is spiering tegenwoordig een vrij zeldzame soort in het zoete water, deze soort wordt in het zoute water algemener aangetroffen. Zeldzaamheid: zeldzaam

Tiendoornige stekelbaars Tiendoornige stekelbaars

Tiendoornige stekelbaars

De tiendoornige stekelbaars leeft in vrijwel elk klein stilstaand of langszaamstromend water. Zeldzaamheid: algemeen

Vetje Vetje

Vetje

Het vetje is een kleine karperachtige. Ze vertonen overeenkomsten met de jongen van andere karperachtigen zoals roofblei, alver en ruisvoorn. Zeldzaamheid: algemeen

Vlagzalm Vlagzalm

Vlagzalm

De vlagzalm is een opvallende vis die behoort tot de familie van de zalmen. De soort heeft een vetvin en de rugvin is opvallend lang en hoog en grijsrood gevlekt of gestreept.

Winde Winde

Winde

De winde leeft vooral in de grote rivieren en de daarmee verbonden wateren en kan ongeveer 70 cm groot worden. Zeldzaamheid: vrij zeldzaam

Zalm Zalm

Zalm

De zalm komt tegenwoordig weer in kleine aantallen voor in de grote rivieren.

Zeelt Zeelt

Zeelt

De zeelt heeft een voorkeur voor stilstaande tot langzaam stromende plantenrijke wateren met modderige bodems. Zeldzaamheid: algemeen

Zeeprik Zeeprik

Zeeprik

De zeeprik is een zeldzame soort in Nederland die zich bij ons maar zeer beperkt voortplant. Zeldzaamheid: zeer zeldzaam

RSS

Steun de reptielen, amfibieën en vissen van Nederland RAVON is al 35 jaar dè natuurorganisatie die de reptielen, amfibieën en vissen van ons land beschermt en ze een stem geeft.

Deze dieren zijn kwetsbaar en moeten we helpen. Ze verdienen net zoveel aandacht als de panda, de tijger of de bij, vinden wij. Je kunt onze soorten vandaag al steunen met een donatie.

>> Doneer

Over RAVON

RAVON is een onafhankelijke kennisorganisatie die samen met vrijwilligers de inheemse reptielen, amfibieën en vissen beschermt. RAVON, FLORON en Paddenstoelenonderzoek Nederland zijn onderdeel van Stichting Natuur Onderzoek Nederland.

Privacy statement

Geregistreerd bij

Logo ANBI

Telprojecten

Reptielen tellen
Amfibieën tellen
Vissen tellen

Partners

Doe mee

Word vrijwilliger
Word donateur
Doe een gift
Werkgroepen

Webshop

Contact

Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Contactpagina


Adres Natuurplaza
(gebouw Mercator III)
Toernooiveld 1 6525 ED
Nijmegen
Route

Vacatures

Back To Top