Search

Over RAVON Actueel English Steun ons Webshop

maandag 22 april 2024

Soorten

Snoekbaars

Sander lucioperca

Snoekbaars Sander lucioperca Jelger Herder

De snoekbaars is een uitheemse ingeburgerde soort in Nederland die algemeen voorkomt. In troebele voedselrijke meren kan de soort hoge dichtheden bereiken en neemt hierbij de plaats van snoek als predator over.


Herkenning

Snoekbaars (Sander lucioperca) is een roofvis die behoort tot de familie van de baarzen (Percidae) en heeft een langgerekt lichaam met twee rugvinnen een spitse kop en grote scherpe tanden. De flanken zijn lichtgrijs tot zilverkleurig met donkere verticale strepen. Snoekbaars kan een lengte van 130 centimeter bereiken, maar wordt zelden langer dan 100 centimeter. Van de soorten die gelijkenis vertonen heeft baars een donkere vlek in de eerste rugvin, snoek en pos hebben één aaneengesloten rugvin.

Snoekbaars Sander lucioperca Jelger Herder


 

Ecologie

 

Voortplanting

De paaitijd valt in de periode van april tot juni. Hiervoor worden de ondiepere oeverzones opgezocht. Het mannetje maakt een ondiepe kuil van ongeveer vijftig centimeter doorsnee in de zand- of grindbodem en houdt dit nest schoon. De vrouwtjes bezoeken deze nesten kort, waarbij een klomp eieren wordt afgezet en bevrucht. Het mannetje bewaakt en verzorgt het nest tot de eieren uitkomen.

Levenswijze

Snoekbaars heeft een voorkeur voor relatief diep troebel water zonder waterplanten in de midden en benedenlopen van rivieren en grotere stilstaande wateren. In Nederland komt snoekbaars in meren, plassen, rivieren en kanalen voor. De jonge dieren leven van dierlijk plankton. Vanaf een lengte van ongeveer 10 centimeter schakelen ze volledig over op vis. Snoekbaars is lichtschuw en jaagt nabij de bodem.

Snoekbaars Sander lucioperca blikonderwater

 

Verspreiding

Het oorspronkelijke leefgebied van snoekbaars strekt zich vanaf de Elbe uit tot Centraal-Azië inclusief het stroomgebied van de Donau en de stroomgebieden rondom de Oostzee. Door uitzettingen ten behoeve van de visserij komt de soort tegenwoordig ook in veel andere stroomgebieden voor. In Nederland is de soort vanaf het begin van de 20e eeuw massaal uitgezet.

Snoekbaars Sander lucioperca Verspreidingskaart NDFF

 


 

Bedreiging en bescherming

Snoekbaars is een uitheemse ingeburgerde soort in Nederland die algemeen voorkomt. In troebele voedselrijke meren kan de soort hoge dichtheden bereiken en neemt hierbij de plaats van snoek als predator over. Door het toenemen van het doorzicht als gevolg van waterkwaliteitsmaatregelen lijkt het snoekbaarsbestand af te nemen. Doordat de soort een geliefde consumptievis is, vormen stroperij en overbevissing een bedreiging voor een natuurlijke leeftijdsopbouw. De snoekbaars is opgenomen in de Visserijwet en heeft een minimummaat van 42 centimeter en een gesloten tijd van 1 april tot en met 31 mei.

Snoekbaars Sander lucioperca Jelger Herder
 

Monitoring en trends

Binnen het landelijk Verspreidingsonderzoek Zoetwatervissen, onderdeel van het Netwerk Ecologisch Monitoring (NEM), worden gegevens verzameld om te volgen hoe het gaat met de zoetwatervissen in Nederland. Voor een aantal soorten wordt gericht gezocht door vrijwilligers in door RAVON geselecteerde kilometerhokken. Daarnaast worden gegevens gebruikt die verzameld zijn middels andere monitoringsprogramma's (o.a. KaderRichtlijn Water), projecten en losse waarnemingen (Telmee.nl of Waarneming.nl). Op basis hiervan kunnen verspreidingstrends bepaald worden. Wil je hier zelf een bijdrage aan leveren, dan kun je voor meer informatie kijken op Verspreidingsonderzoek Zoetwatervissen.

Snoekbaars trend CBS
Volgend artikel Soepschildpad (Dwaalgast)
Printen
18842

Steun de reptielen, amfibieën en vissen van Nederland RAVON is al 35 jaar dè natuurorganisatie die de reptielen, amfibieën en vissen van ons land beschermt en ze een stem geeft.

Deze dieren zijn kwetsbaar en moeten we helpen. Ze verdienen net zoveel aandacht als de panda, de tijger of de bij, vinden wij. Je kunt onze soorten vandaag al steunen met een donatie.

>> Doneer

Over RAVON

RAVON is een onafhankelijke kennisorganisatie die samen met vrijwilligers de inheemse reptielen, amfibieën en vissen beschermt. RAVON, FLORON en Paddenstoelenonderzoek Nederland zijn onderdeel van Stichting Natuur Onderzoek Nederland.

Privacy statement

Geregistreerd bij

Logo ANBI

Telprojecten

Reptielen tellen
Amfibieën tellen
Vissen tellen

Partners

Doe mee

Word vrijwilliger
Word donateur
Doe een gift
Werkgroepen

Webshop

Contact

Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Contactpagina


Adres Natuurplaza
(gebouw Mercator III)
Toernooiveld 1 6525 ED
Nijmegen
Route

Vacatures

Back To Top