Search

Over RAVON Actueel English Steun ons Webshop

woensdag 17 juli 2024

Soorten

Bot

Platichthys flesus

Bot Platichthys flesus Jelger Herder

De bot is de enige platvis die ook in het zoete water aangetroffen kan worden in Nederland. 


Herkenning

De bot (Platichthys flesus) behoort tot de familie van de platvissen (Pleuronectidae). Het is een platvis, beide ogen bevinden zich aan de groen tot roodbruin gekleurde bovenzijde van het  lichaam. Met de lichte onderzijde ligt de vis op de bodem. De zijlijn is ruw wanneer van de staart richting de kop gestreken wordt. Bot kan een lengte van 46 centimeter bereiken. In estuaria kan de soort verward worden met schol (heeft gladde zijlijn) en schar (heeft een bocht in de zijlijn en een geheel ruwe huid).

Bot Jelger Herder


 

Ecologie

 

Voortplanting

Bot plant zich voort in de periode februari-mei. De paaiplaatsen liggen op een diepte van 20 tot 40 meter, vaak op 50 tot 100 kilometer uit de kust. De larven laten zich na het uitkomen met de zeestroming meevoeren naar de kust , bij een lengte van ongeveer 1cm metamorfoseren ze tot platvis. Aangekomen bij de kust migreert een deel van de jonge botjes naar zoetwater om verder op te groeien. Hierbij kunnen ze wel honderden kilometers de rivier op trekken. Volwassen botten trekken in het jaar voorafgaand aan de voortplanting in de peroide september-november terug naar zee om daar voorgoed te blijven. 

Levenswijze

De bot is een generalistische soort. Een aanzienlijk deel van de juveniele botten trekt naar brak en zoet water om op te groeien. Ze leven in zee, estuaria en de hiermee in verbinding staande zoete wateren. Ze hebben een voorkeur voor een vlakke zand- slik of kleibodem. Hierin kunnen ze zich ingraven waarbij ze toehappen wanneer een prooi nadert. Ze voeden zich met macrofauna, kleine kreeftachtigen en kleine vissen. 

Bot Platichthys flesus Jelger Herder

 

Verspreiding

Bot komt voor langs alle Europese kustgebieden, estuaria en de hiermee verbonden zoete wateren. In Nederland komt bot voor in estuaria en daarmee in verbinding staande wateren, de grote rivieren , het Noordzeekanaal en het IJsselmeer. In de Rijn worden jonge botten tot ver in Duitsland, grofweg tot Bonn, aangetroffen.

Bot Platichthys flesus Verspreidingskaart RAVON

 


 

Bedreiging en bescherming

 

Bot is een minder algemene soort in het zoet water van Nederland. Aan het begin van de 20e eeuw, voor de aanleg van de Afsluitdijk en de Deltawerken, was de soort algemener. Door kanalisatie van de Maas verdween de soort hier grotendeels bovenstrooms van de stuwen. De soort is gevoelig voor het aanleggen van barrieres in riviermondingen waardoor ze moeilijker de rivier kunnen optrekken. Herstel van natuurlijke zoet-zout-overgangen en het optrekbaar maken van zoetwater vanuit zee kunnen bijdragen aan het herstel van de bot. Bot is opgenomen in de Visserijwet met een minimummaat van 20 cm.

Bot Platichthys flesus Jelger Herder
 

Monitoring en trends

Binnen het landelijk Verspreidingsonderzoek Zoetwatervissen, onderdeel van het Netwerk Ecologisch Monitoring (NEM), worden gegevens verzameld om te volgen hoe het gaat met de zoetwatervissen in Nederland. Voor een aantal soorten wordt gericht gezocht door vrijwilligers in door RAVON geselecteerde kilometerhokken. Daarnaast worden gegevens gebruikt die verzameld zijn middels andere monitoringsprogramma's (o.a. KaderRichtlijn Water), projecten en losse waarnemingen (Telmee.nl of Waarneming.nl). Op basis hiervan kunnen verspreidingstrends bepaald worden. Wil je hier zelf een bijdrage aan leveren, dan kun je voor meer informatie kijken op Verspreidingsonderzoek Zoetwatervissen.

Bot trend CBS

Zie ook

Herkenning zoetwatervissen

 

Vorig artikel Boomkikker
Volgend artikel Brakwatergrondel
Printen
13995

Steun de reptielen, amfibieën en vissen van Nederland RAVON is al 35 jaar dè natuurorganisatie die de reptielen, amfibieën en vissen van ons land beschermt en ze een stem geeft.

Deze dieren zijn kwetsbaar en moeten we helpen. Ze verdienen net zoveel aandacht als de panda, de tijger of de bij, vinden wij. Je kunt onze soorten vandaag al steunen met een donatie.

>> Doneer

Over RAVON

RAVON is een onafhankelijke kennisorganisatie die samen met vrijwilligers de inheemse reptielen, amfibieën en vissen beschermt. RAVON, FLORON en Paddenstoelenonderzoek Nederland zijn onderdeel van Stichting Natuur Onderzoek Nederland.

Privacy statement

Geregistreerd bij

Logo ANBI

Telprojecten

Reptielen tellen
Amfibieën tellen
Vissen tellen

Partners

Doe mee

Word vrijwilliger
Word donateur
Doe een gift
Werkgroepen

Webshop

Contact

Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Contactpagina


Adres Natuurplaza
(gebouw Mercator III)
Toernooiveld 1 6525 ED
Nijmegen
Route

Vacatures

Back To Top