Search

Over RAVON Actueel English Steun ons Webshop

donderdag 20 juni 2024

Reptielen

Nederland kent zeven soorten inheemse reptielen: 4 hagedissen en 3 slangen. Dat zijn de levendbarende hagedis, muurhagedis, zandhagedis, hazelworm, ringslang, gladde slang en de adder.

Om goed in de gaten te houden hoe het gaat met de reptielen in Nederland is er het Meetprogramma Reptielen. Hierbinnen zijn enkele honderden vrijwilligers actief. Zij tellen jaarlijks de aanwezigheid van reptielen op vaste trajecten. Hiermee kan RAVON bepalen hoe het met de verschillende reptielsoorten gaat: neemt de soort toe, blijft deze stabiel of lopen de aantallen terug?

Bedreigd
Reptielen zijn mooie en fascinerende dieren, maar helaas worden zij bedreigd in hun voortbestaan. Zes van de zeven inheemse soorten staan vermeld op de Nederlandse Rode Lijst (2009). Hun verspreiding in ons land is de laatste decennia achteruitgegaan, ondanks dat ze al jaren tot de beschermde diersoorten behoren. Om erachter te komen of het natuurbeleid van de overheid en de bijbehorende beschermingsmaatregelen deze achteruitgang kan stoppen, heeft de RAVON-Werkgroep Monitoring een monitoringsprogramma opgestart. Met medewerking van vele vrijwilligers, terreinbeherende organisaties en de overheid volgen we sinds 1990 de ontwikkelingen in de natuurlijke reptielenstand (uitgezette populaties worden niet meegenomen in de analyses).

RAVON-balans
In de RAVON-balans publiceert RAVON ieder jaar over de stand van de reptielen, amfibieën en vissen in ons land; alles over trends en welke soorten het goed doen - of juist achteruitgaan. Ga naar ravon.nl/ravonbalans

Inheemse soorten

Adder Adder

Adder

De adder is de enige gifslang in Nederland. Onder andere te herkennen aan zijn zigzagstreep over de rug. Zeldzaamheid: vrij zeldzaam

Gladde slang Gladde slang

Gladde slang

De gladde slang heeft door zijn ongekielde schubben een glad uiterlijk. Het is een soort die vrij verborgen leeft. Zeldzaamheid: zeer zeldzaam

Hazelworm Hazelworm

Hazelworm

De hazelworm is een pootloze hagedis. Vaak wordt hij ten onrechte voor een slang aangezien. Zeldzaamheid: vrij zeldzaam

Levendbarende hagedis Levendbarende hagedis

Levendbarende hagedis

De levendbarende hagedis een vrij slanke hagedis. Levendbarende hagedissen zijn zoals de naam al zegt levendbarend, ze leggen geen eieren. Zeldzaamheid: algemeen

Muurhagedis Muurhagedis

Muurhagedis

De muurhagedis (Podarcis muralis) komt in Nederland alleen voor op enkele oude vestingwerken in het centrum van Maastricht. Zeldzaamheid: zeer zeldzaam

Ringslang Ringslang

Ringslang

De ringslang is een niet giftige, watergebonden slang. Hij heeft ronde pupillen en twee duidelijke gele en zwarte vlekken achter de kop. Zeldzaamheid: vrij zeldzaam

Zandhagedis Zandhagedis

Zandhagedis

De zandhagedis is een vrij robuust gebouwde hagedis. Zeer opvallend zijn de groene flanken van de mannetjes in het voorjaar. Zeldzaamheid: vrij zeldzaam

Exoten, dwaalgasten & St. Eustatius

Antilliaanse leguaan Antilliaanse leguaan

Antilliaanse leguaan

De Antiliaanse Leguaan is een grote hagedis die voorkomt op enkele eilanden in het Caribisch gebied maar sterk wordt bedreigd in zijn voortbestaan.

Bijtschildpad (Exoot) Bijtschildpad (Exoot)

Bijtschildpad (Exoot)

De bijtschildpad is met een schildlengte tot 50 centimeter en een totale lengte van ongeveer een meter een van de grootste zoetwaterschildpadden.

Dikkopschildpad (Dwaalgast) Dikkopschildpad (Dwaalgast)

Dikkopschildpad (Dwaalgast)

De dikkopschildpad, ook wel onechte karetschildpad genoemd, is een bruine zeeschildpad. Zeldzaamheid: zeer zeldzaam

Europese moerasschildpad (Exoot) Europese moerasschildpad (Exoot)

Europese moerasschildpad (Exoot)

De Europese moerasschildpad is een middelgrote soort die onopvallende donkere kleuren heeft met gelige vlekjes op het schild en de huid.

Geelbuikschildpad (Exoot) Geelbuikschildpad (Exoot)

Geelbuikschildpad (Exoot)

De geelbuikschildpad is een exotische zoetwaterschildpad die sterk lijkt op de geelwangschildpad. Zeldzaamheid: zeldzaam

Geelwangschildpad (Exoot) Geelwangschildpad (Exoot)

Geelwangschildpad (Exoot)

De ondersoort geelwangschildpad lijkt sterk op roodwangschildpad, maar heeft uitsluitend gele koptekening. Zeldzaamheid: zeldzaam

Kemps zeeschildpad (Dwaalgast) Kemps zeeschildpad (Dwaalgast)

Kemps zeeschildpad (Dwaalgast)

De Kemps zeeschildpad is de kleinste zeeschildpad. Hij wordt sporadisch in Europese wateren waargenomen. Zeldzaamheid: zeer zeldzaam

Lederschildpad (Dwaalgast) Lederschildpad (Dwaalgast)

Lederschildpad (Dwaalgast)

De lederschildpad is het grootste reptiel dat, af en toe, in Nederland wordt aangetroffen. Zeldzaamheid: zeer zeldzaam

Oostelijke Ringslang (Exoot) Oostelijke Ringslang (Exoot)

Oostelijke Ringslang (Exoot)

De oostelijke ringslang is een exotische niet giftige, watergebonden slang en lijkt op onze inheemse ringslang (Natrix helvetica).

Roodwangschildpad (Exoot) Roodwangschildpad (Exoot)

Roodwangschildpad (Exoot)

De roodwangschilpad heeft een oranje-rode slaapstreep aan de zijkanten van de kop. Het is een exotische schildpad afkomstig uit Noord-Amerika. Zeldzaamheid: vrij zeldzaam

Russische rattenslang (Exoot) Russische rattenslang (Exoot)

Russische rattenslang (Exoot)

De Russische rattenslang kan erg groot worden (tot max. 2,50 m). De soort is in 1994 in Nederland geïntroduceerd nabij Vliegveld Eelde. Zeldzaamheid: zeer zeldzaam

Soepschildpad (Dwaalgast) Soepschildpad (Dwaalgast)

Soepschildpad (Dwaalgast)

Bijna alle vondsten van de soepschildpad in Nederland dateren uit het begin van de twintigste eeuw. Zeldzaamheid: zeer zeldzaam

Zaagrugschildpad (Exoot) Zaagrugschildpad (Exoot)

Zaagrugschildpad (Exoot)

De zaagrugschildpad is een exotische zoetwaterschildpad. Zeldzaamheid: zeer zeldzaam

Over RAVON

RAVON is een onafhankelijke kennisorganisatie die samen met vrijwilligers de inheemse reptielen, amfibieën en vissen beschermt. RAVON, FLORON en Paddenstoelenonderzoek Nederland zijn onderdeel van Stichting Natuur Onderzoek Nederland.

Privacy statement

Geregistreerd bij

Logo ANBI

Telprojecten

Reptielen tellen
Amfibieën tellen
Vissen tellen

Partners

Doe mee

Word vrijwilliger
Word donateur
Doe een gift
Werkgroepen

Webshop

Contact

Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Contactpagina


Adres Natuurplaza
(gebouw Mercator III)
Toernooiveld 1 6525 ED
Nijmegen
Route

Vacatures

Back To Top