Search
maandag 5 december 2022

Soorten

Serpeling

Leuciscus leuciscus

Serpeling Leuciscus leuciscus Jelger Herder

De serpeling is een vrij zeldzame soort in Nederland die in het verleden achter uitgegaan is door het verslechteren van de waterkwaliteit en het normaliseren van beken en rivieren.


Herkenning

Serpeling (Leuciscus leuciscus) behoort tot de familie van karperachtigen (Cyprinidae) en heeft een slank zijdelings afgeplat lichaam met zilverkleurige flanken. Het oog is gelig van kleur. Serpeling kan ongeveer 30 centimeter lang worden. Het onderscheid met gelijkende karperachtigen als kopvoorn, winde en blankvoorn kan gemaakt worden doordat deze soorten een eindstandige bek hebben. De bek van serpeling is onderstandig. De bek van sneep is eveneens onderstandig maar deze soort heeft een dikke vlezige neus.

Serpeling Leuciscus leuciscus Jelger Herder


 

Ecologie

 

Voortplanting

Er wordt gepaaid in de periode maart-april waarbij de dieren naar ondiepe grindrijke trajecten trekken. Mannetjes scholen samen en verdedigen ieder een klein territorium. De vrouwtjes leggen de eitjes in een paaikuil die ze in de bodem maken.

Levenswijze

De jonge dieren groeien op in de ondiepe oeverzones. Het voedsel bestaat uit zoöplankton, bodemdieren, insecten en algen.

Serpeling Leuciscus leuciscus blikonderwater

 

Verspreiding

De serpeling heeft een verspreidingsgebied wat zich uitstrekt van West en Noord- Europa tot in de Oeral. De soort leeft hier in de midden- en bovenlopen van rivieren en beken. In Nederland is deze soort voornamelijk te vinden in snelstromende beken in Limburg, Gelderland en Overijssel.

Serpeling Leuciscus leuciscus Verspreidingskaart NDFF

 


 

Bedreiging en bescherming

Serpeling is een vrij zeldzame soort in Nederland die in het verleden achter uitgegaan is door het verslechteren van de waterkwaliteit en het normaliseren van beken en rivieren. Het herstel van de natuurlijke riviermorfologie, het verwijderen van stuwen of de aanleg van vispassages kunnen leiden tot het herstel van leefgebieden. Serpeling is opgenomen in de Visserijwet waarbij het hele jaar als gesloten tijd geldt. Op de Rode Lijst heeft de soort de status ‘kwetsbaar’.

Serpeling Leuciscus leuciscus Jelger Herder
 

Zie ook

Herkenning zoetwatervissen

 

Vorig artikel Russische rattenslang (Exoot)
Volgend artikel Siberische steur
Printen
6243

Over RAVON

RAVON voor de bescherming van amfibieen, reptielen en vissen

Beschermen doen we samen met vrijwilligers en donateurs

 

Kennis - informatie - onderzoek -advies

Privacy statement

 

Telprojecten

Reptielen tellen
Amfibieën tellen
Vissen tellen

Doe mee

Word vrijwilliger
Word donateur
Doe een gift
Werkgroepen

Webshop

Contact

Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Contactpagina


Adres Natuurplaza
(gebouw Mercator III)
Toernooiveld 1 6525 ED
Nijmegen

Route

Back To Top