Search
dinsdag 9 augustus 2022

Soorten

Bermpje

Barbatula barbatula

Bermpje Barbatula barbatula Jelger Herder

Het bermpje is een relatief kleine bodemvis met donkere vlekken die voornamelijk in ondiep stromend water aangetroffen wordt.


Herkenning

Het bermpje (Barbatula barbatula) is een langgerekte bodemvis die behoort tot de familie van de bermpjes (Balitoridae). De kop is enigszins afgeplat met een naar beneden gerichte bek met zes bekdraden: vier op de bovenlip en twee in de mondhoeken. De huid is glad zonder zichtbare schubben met een donker- tot bruine kleur met onregelmatige donkere vlekken op de flanken. De soort kan een lengte van circa 20 centimeter bereiken maar blijft meestal kleiner. De grote en de kleine modderkruiper vertonen gelijkenis met het bermpje. Grote modderkruiper heeft tien bekdraden. Kleine modderkruiper heeft een stekel onder het oog en een regelmatig vlekkenpatroon.

Bermpje Jelger Herder


 

Ecologie

 

Voortplanting

Het bermpjes paaien ’s nachts in de periode van april-juni waarbij de eitjes in de waterkolom worden verspreid en zich hechten aan aanwezig substraat zoals takken en planten.

Levenswijze

Het bermpje prefereert ondiep stromend water met voldoende dekking in de vorm van stenen, takken en planten. In Nederland komt bermpje voornamelijk voor op de zandgronden. Beken vormen hier het belangrijkste leefgebied maar ook in vaarten en sloten waar sprake is van enige stroming wordt de soort aangetroffen. Het voedsel bestaat uit bodembewonende ongewervelden die met behulp van de bekdraden worden gevonden.

Bermpje Barbatula barbatula Jelger Herder

 

Verspreiding

Het bermpje komt voor in een groot deel van Europa met uitzondering van Noordelijk Scandinavië, Schotland, het Iberisch schiereiland en Griekenland. Het verspreidingsgebied strekt zich uit tot aan de Oeral. In Nederland komt de soort voornamelijk voor op de pleistocene zandgronden. Beken vormen hier het belangrijkste leefgebied maar ook in vaarten en sloten waar sprake is van enige stroming wordt de soort aangetroffen.

Bermpje Barbatula barbatula Verspreidingskaart RAVON

 


 

Bedreiging en bescherming

 

Het bermpje is vrij algemeen in Nederland ten oosten van de lijn Bergen op Zoom-Groningen. De verslechtering van de waterkwaliteit en het normaliseren van beeksystemen zorgde in de tweede helft van de 20e eeuw voor een afname. Door de verbeterde waterkwaliteit en beekherstelprojecten komt de soort in veel beeksystemen tegenwoordig weer algemeen voor. Hoewel het bermpje niet door beroeps- of sportvissers bevist wordt, is deze op 1 juli 2010 opgenomen in de Visserijwet zonder beperkingen.

Bermpje Barbatula barbatula blikonderwater
 

Zie ook

Herkenning zoetwatervissen

 

Vorig artikel Beekprik
Volgend artikel Bijtschildpad (Exoot)
Printen
8379

Theme picker

Over RAVON

RAVON voor de bescherming van amfibieen, reptielen en vissen

Beschermen doen we samen met vrijwilligers en donateurs

 

Kennis - informatie - onderzoek -advies

Privacy statement

 

Telprojecten

Reptielen tellen
Amfibieën tellen
Vissen tellen

Doe mee

Word vrijwilliger
Word donateur
Doe een gift
Werkgroepen

Webshop

Contact

Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Contactpagina


Adres Natuurplaza
(gebouw Mercator III)
Toernooiveld 1 6525 ED
Nijmegen

Route

Back To Top