Search
woensdag 25 mei 2022

Soorten

Elft

Alosa alosa

Elft Alosa alosa Creative Commons CC0

Elft is een trekvissoort die tot begin 20eeuw in het voorjaar massaal de Nederlandse Benedenrivieren optrekt om zich bovenstrooms van Nederland voort te planten.


Herkenning

Elft (Alosa alosa) is een haringachtige (Clupeidae) met een langgerekt zijdelings afgeplat lichaam en een vrij grote kop met een diepe mondspleet die tot de achterrand van het oog reikt. Er bevindt zich doorgaans één stip op de flank achter de kop, soms meer. De soort vertoont veel gelijkenis met de fint en bij overlap in de paaigebieden van beide soorten kan hybridisatie optreden. Fint heeft grotere schubben (55-65 op de zijlijn) in vergelijking tot de elft (70-86 schubben op zijlijn) en doorgaans meerdere stippen op de flank. Elft kan tot 80 centimeter lang worden, fint wordt circa 55 centimeter lang.

Elft Alosa alosa


 

Ecologie

 

Voortplanting

Elften paaien op grindbanken in rivieren. Een groot deel van de dieren sterft na de paai. De paaiplaatsen in de Rijn lagen stroomopwaarts van ons land tot Basel en in zijrivieren als de Neckar, Main en Moezel.

Levenswijze

De adulte dieren leven in open zee. Aan het eind van de winter trekken ze naar de kust om vervolgens rond mei de rivieren op te trekken. Jonge elften groeien het eerste deel van hun leven op in de rivieren waar ze leven van insectenlarven. In de loop van de zomer of het volgende voorjaar zakken ze de rivieren af richting het estuarium en kustwateren om verder op te groeien. 

Elft Alosa alosa

 

Verspreiding

Het verspreidingsgebied van Elft in Europa omvat de kustgebieden en aangrenzende rivieren van de Oostzee, Noordzee, de Atlantische kust en de Middellandse zee tot en met Zuid-Frankrijk. Tot het begin van de 20eeuw trokken honderdduizenden elften de Rijn op, waarna de Rijnpopulatie uitstierf. Sindsdien wordt de soort alleen zeer incidenteel aangetroffen. Waarschijnlijk gaat het hier om dwaalgasten uit andere riviersystemen.

Elft Alosa alosa Verspreidingskaart NDFF

 


 

Bedreiging en bescherming

Door het uitvoeren van riviernormalisaties, het aanleggen van stuwen en een verslechtering van de waterkwaliteit waardoor paaiplaatsen ongeschikt en onbereikbaar werden, verdween de soort. Het verbeteren van de waterkwaliteit, de aanleg van vistrappen en habitatherstel in historische paairivieren bieden perspectief voor de terugkeer van de soort in de Rijn. Sinds 2008 worden jonge elften uitgezet in het Duitse deel van de Rijn met de hoop weer een levensvatbare populatie te vormen. Elft is internationaal beschermd middels de Conventie van Bern (Bijlage 3) en de Europese Habitatrichtlijn (Bijlage II en IV). De soort is opgenomen in de Visserijwet met een jaarrond gesloten tijd.

Elft Alosa alosa
 

Zie ook

Herkenning zoetwatervissen

 

Vorig artikel Dunlipharder
Printen
5256

Theme picker

Over RAVON

RAVON voor de bescherming van amfibieen, reptielen en vissen

Beschermen doen we samen met vrijwilligers en donateurs

 

Kennis - informatie - onderzoek -advies

Privacy statement

 

Telprojecten

Reptielen tellen
Amfibieën tellen
Vissen tellen

Doe mee

Word vrijwilliger
Word donateur
Doe een gift
Werkgroepen

Webshop

Contact

Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Contactpagina


Adres Natuurplaza
(gebouw Mercator III)
Toernooiveld 1 6525 ED
Nijmegen

Route

Back To Top