Search
donderdag 9 december 2021

Soorten

Rietvoorn

Scardinius erythrophthalmus

Rietvoorn Scardinius erythrophthalmus Jelger Herder

De rietvoorn behoort tot de meer algemene soorten van Nederland. Deze karperachtige wordt circa 45 centimeter lang en heeft een bovenstandige bek in combinatie met felrode vinnen.


Herkenning

De rietvoorn (Scardinius erythrophthalmus) behoort tot familie van de karperachtigen (Cypriniden) en wordt ook vaak ruisvoorn genoemd. De soort heeft een bovenstandige bek en een zijdelings afgeplat zilver tot goudkleurig lichaam. De oudere dieren hebben een relatief hoge rug en felrode vinnen. Rietvoorn kan een lengte bereiken van circa 45 centimeter. Blankvoorn en winde kunnen verward worden met rietvoorn. Het onderscheid kan gemaakt worden doordat deze soorten een eindstandige bek hebben. Jonge rietvoorns kunnen van het vetje onderscheiden worden doordat het vetje een onvolledige zijlijn heeft.

Rietvoorn Scardinius erythrophthalmus Jelger Herder


 

Ecologie

 

Voortplanting

Er wordt vanaf mei gepaaid bij watertemperaturen van meer dan 18oC in ondiepe oeverzones tussen waterplanten.

Levenswijze

De rietvoorn prefereert stilstaande tot langzaamstromende heldere plantenrijke wateren. Jonge rietvoorns eten veel plantaardig materiaal. Oudere dieren leven vooral van insecten en andere ongewervelden die zich tussen de planten en aan het wateroppervlak bevinden.

Rietvoorn Scardinius erythrophthalmus Jelger Herder

 

Verspreiding

Rietvoorn komt wijd verspreid voor ten noorden van de Pyreneeën en Alpen tot aan Centraal-Azië. De soort is op veel plaatsen geïntroduceerd buiten het oorspronkelijke verspreidingsgebied. In Nederland is de rietvoorn te vinden in vrijwel elk stilstaand of langzaamstromend plantenrijk water.

Rietvoorn Scardinius erythrophthalmus Verspreidingskaart NDFF

 


 

Bedreiging en bescherming

De rietvoorn behoort tot de meer algemene soorten van Nederland. De soort is plaatselijk achteruitgegaan door het verdwijnen van waterplanten als gevolg eutrofiëring, onnatuurlijk peilbeheer en het intensief schonen van watergangen in poldergebieden. Rietvoorn is opgenomen in de Visserijwet en heeft een minimummaat van 15 centimeter, er geldt geen gesloten tijd.

Rietvoorn Scardinius erythrophthalmus Jelger Herder
 

Zie ook

Herkenning zoetwatervissen

 

Vorig artikel Regenboogforel
Volgend artikel Ringslang
Printen
7772

Theme picker

Over RAVON

RAVON voor de bescherming van amfibieen, reptielen en vissen

Beschermen doen we samen met vrijwilligers en donateurs

 

Kennis - informatie - onderzoek -advies

Privacy statement

 

Contact

Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Contactpagina


Adres Natuurplaza
(gebouw Mercator III)
Toernooiveld 1 6525 ED
Nijmegen

Route

Back To Top