Search
woensdag 25 mei 2022

Soorten

Brasem

Abramis brama

Brasem Abramis brama Jelger Herder

De brasem is een van de meest algemene vissoorten met een voorkeur voor voedselrijke omstandigheden. 


Herkenning

De brasem (Abramis brama) is een hooggebouwde zijdelings afgeplatte vis die behoort tot de karperachtigen (Cyprinidae). De kop is relatief klein met een uitstulpbare onderstandige bek. De jonge dieren hebben zliverkleurige flanken, oudere brasems hebben een donkergrijze tot donkerbruine kleur. In de paaitijd krijgen de mannetjes witte paaiuitslag. De soort kan tot 80 centimeter lang worden maar wordt in Nederland doorgaans niet groter dan ruim 60 centimeter. Brasem kan van gelijkende soorten onderscheiden worden op basis van het aantal vinstralen in de anaalvin (24-32) en het aantal rijen schubben tussen de zijlijn en rugvin (11-12). Kolblei heeft een groter oog en minder schubben tussen de zijlijn en rugvin (7-9), Donaubrasem heeft een langere anaalvin (41-48 vinstralen) en blauwneus heeft een verdikte neus en u-vormige bek.

Brasem Jelger Herder


 

Ecologie

 

Voortplanting

Brasem paait in de periode van april tot juni in ondiep water. De eieren worden bij voorkeur op waterplanten afgezet. Bij gebrek hieraan wordt op houtig substraat of stenen afgezet.

Levenswijze

De soort heeft een voorkeur voor stilstaande tot langzaam stromende diepere voedselrijke wateren zoals de benedenlopen van grotere rivieren, meren en kanalen. Met zijn uitstulpbare bek zoekt brasem naar ongewervelden in zachte bodems. De jonge dieren filteren dierlijk plankton uit de waterkolom.

Brasem Abramis brama Blik onder Water

 

Verspreiding

De brasem komt in een groot deel van Europa voor met uitzondering van Schotland, noordelijk Scandinavië, het Iberisch Schiereiland, Italië en Griekenland. Het verspreidingsgebied strekt zich uit tot aan het Aralmeer in Azië. De brasem komt vrijwel in elk watertype in Nederland voor.

Brasem Abramis brama Verspreidingskaart RAVON

 


 

Bedreiging en bescherming

 

Brasem behoort tot de algemeenste soorten van Nederland en kent weinig bedreigingen. Door het voedselarmer en helderder worden van het water neemt de brasembezetting in veel wateren af. De soort is opgenomen in de Visserijwet en heeft geen minimummaat of gesloten tijd.

Brasem Abramis brama Blik onder Water
 

Zie ook

Herkenning zoetwatervissen

 

Vorig artikel Brakwatergrondel
Volgend artikel Bronforel
Printen
9807

Theme picker

Over RAVON

RAVON voor de bescherming van amfibieen, reptielen en vissen

Beschermen doen we samen met vrijwilligers en donateurs

 

Kennis - informatie - onderzoek -advies

Privacy statement

 

Telprojecten

Reptielen tellen
Amfibieën tellen
Vissen tellen

Doe mee

Word vrijwilliger
Word donateur
Doe een gift
Werkgroepen

Webshop

Contact

Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Contactpagina


Adres Natuurplaza
(gebouw Mercator III)
Toernooiveld 1 6525 ED
Nijmegen

Route

Back To Top