Search
zaterdag 15 december 2018

Soorten

Gladde slang

Coronella austriaca

Gladde slang Coronella austriaca Jelger Herder

De gladde slang heeft door zijn ongekielde schubben een glad uiterlijk. Het is een soort die vrij verborgen leeft.


Herkenning

De gladde slang heeft door zijn ongekielde schubben een glad uiterlijk. Hij wordt nogal eens verward met de adder. Het verschil zit hem in:

  • de ronde pupil;
  • de duidelijk slankere bouw; 
  • een vlekken- of streeptekening in plaats van een duidelijke zigzagtekening;
  • een langere staart.

Gladde slangen worden zelden langer dan 65 cm.

Gladde slang Coronella austriaca Jelger Herder


Ecologie

Voortplanting

Gladde slangen zijn eierlevendbarend: ze broeden de eieren uit in het moederlichaam. Het aantal jongen varieert van 2 tot 13, maar ligt gemiddeld rond de 6 tot 8.

Levenswijze

De gladde slang bewoont vooral droge heideterreinen, maar ook hogere delen van hoogveengebieden en open bossen en jonge aanplant op zandgrond. Het substraat in de Nederlandse leefgebieden bestaat uit zand of veen, nooit uit klei. De soort komt in grote delen van Europa ook voorkomen op kalkgraslanden, in groeven en op stapelmuren en oude gebouwen. In Nederland wordt dit type habitat op de Sint Pietersberg bewoont. Gladde slangen leven vooral van jonge nestmuizen en hagedissen. Ze zijn niet giftig en niet agressief. Er zijn gladde slangen van 16-17 jaar bekend.

Gladde slang Coronella austriaca Arnold van Rijsewijk

Verspreiding

Het verspreidingsgebied van de gladde slang in Nederland omvatte ooit grote delen van de hogere zandgronden. Het zwaartepunt van de verspreiding ligt tegenwoordig op de Veluwe. In de regio’s waar de soort voorkomt is de verspreiding vaak beperkter en meer versnipperd. Op een aantal plaatsen in Nederland vormt de gladde slang één populatie met de slangen aan de Duitse en Belgische kant van de grens.


Bedreiging en bescherming

De gladde slang heeft in de Rode Lijst de status Bedreigd. De soort is beschermd volgens de Wet Natuurbescherming (Nationaal beschermd, sinds januari 2017). In het RAVON tijdschrift is een artikel over deze wet verschenen. Dit artikel is hier te vinden. Ook heeft zij een beschermingsstatus in de Conventie van Bern (bijlage 2) en in de Europese Habitatrichtlijn (bijlage 4). Klik hier voor het beschermingsplan voor de gladde slang in Noord-Brabant

 Gladde slang Coronella austriaca Jelger Herder
 

Monitoring en trends

De langjarige trend van de gladde slang is stabiel (laatste 10 jaar stabiel). Deze lastig vindbare soort is in 2016 tijdens 103 bezoeken waargenomen (8% van alle bezoeken in 2016). De soort is vooral waargenomen op de bekende plekken: Zuidoost-Drenthe, Veluwe, de Peel en de Kempen. Opvallend was de waarneming van liefst 9 exemplaren al heel vroeg in het seizoen (11 april 2016) in het Bargerveen; de meeste waarnemingen van deze soort komen immers uit de (na)zomer.

Gladde slang trend CBS
Vorig artikel Giebel
Volgend artikel Goudharder
Printen
2293

x

Over RAVON

RAVON voor de bescherming van amfibieen, reptielen en vissen

Beschermen doen we samen met vrijwilligers en donateurs

 

Kennis - informatie - onderzoek -advies

Privacy statement

 

Contact

Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Contactpagina


Adres Natuurplaza
(gebouw Mercator III)
Toernooiveld 1 6525 ED
Nijmegen

Route

Back To Top