Search
zaterdag 20 augustus 2022

Soorten

Oostelijke Ringslang (Exoot)

Natrix natrix

Ringslang Natrix natrix Jelger Herder

De oostelijke ringslang is een exotische niet giftige, watergebonden slang en lijkt op onze inheemse ringslang (Natrix helvetica).


Herkenning

Enkele jaren geleden is de ringslang opgesplitst in meerdere soorten. Momenteel leven er drie soorten ringslangen in Europa maar de situatie op de Balkan dient nog verder onderzocht te worden. De Oostelijke ringslang lijkt sterk op onze inheemse ringslang (Natrix helvetica). Ze hebben een ronde pupil, gekielde schubben en twee duidelijke gele en zwarte vlekken achter de kop. Oostelijke ringslangen blijven gemiddeld wat kleiner dan inheemse ringslangen en missen de verticale zwarte strepen op hun flanken. In Nederland hebben Oostelijke ringslangen (en hybriden van Oostelijke ringslang en inheemse ringslang) vaak twee lichte strepen over de rug lopen, een kenmerk van Natrix natrix persa, een ondersoort van de Oostelijke ringslang uit Zuidoost Europa

Oostelijke ringslang Natrix natrix Jelger Herder


Ecologie

Voortplanting

De Oostelijke ringslang legt 20-30 eieren per legsel in composthopen, bladhopen en mestvaalten. Over natuurlijke eiafzetplekken van de Oostelijke ringslang is weinig bekend. In natuurlijke riviersystemen zijn dit waarschijnlijk hopen bij elkaar gespoeld organisch materiaal. In venen zijn drooggevallen horsten van bijvoorbeeld zeggen of russen geschikt. Ingerotte boomstobben en dichte lagen organisch materiaal met broei worden ook gebruikt.

Levenswijze

De Oostelijke ringslang is gebonden aan waterrijke habitats. Grote oppervlaktes laag gelegen, nat gebied worden gemeden, omdat de soort daar vaak niet alle stadia van zijn levenscyclus kan doorlopen. Met name de ontwikkeling van de eieren en de overwintering vormen in polders een probleem.

Oostelijke ringslangen zonnen vaak op dijkjes in de buurt van water, waar ze jagen op voornamelijk amfibieën en soms andere gewervelde dieren waaronder vissen. Ze zijn zeer alert, dus probeer voorzichtig te lopen en altijd een stukje voor je uit te kijken als je ze wilt zien.

Oostelijke ringslang Natrix natrix Jelger Herder

Verspreiding

DAls gevolg van illegale uitzettingen zijn Oostelijke ringslangen en/of hybriden met inheemse ringslangen te vinden in Zuid-Holland en Zuid-Limburg. De soort komt van nature voor in Scandinavië en Europa Oostelijk van de Rijn tot aan het Baikalmeer in Siberië. De situatie in de Balkan is (nog) onduidelijk en behoeft meer onderzoek.


Bedreiging en bescherming

De Oostelijke ringslang is een invasieve exoot in Nederland. De soort handhaaft zich in Nederland en hybridiseert met de inheemse ringslang. Een zeer onwenselijke situatie die de overlevingskansen van de inheemse ringslang negatief kan beïnvloeden.

Oostelijke ringslang Natrix natrix Jelger Herder

Monitoring en trends

Vooralsnog zijn geen trends bekend. 

Het blijft belangrijk om waarnemingen van deze soort door te geven via Waarneming.nl of Telmee.nl.

Vorig artikel Noordzeehouting
Volgend artikel Poelkikker
Printen
229

Theme picker

Over RAVON

RAVON voor de bescherming van amfibieen, reptielen en vissen

Beschermen doen we samen met vrijwilligers en donateurs

 

Kennis - informatie - onderzoek -advies

Privacy statement

 

Telprojecten

Reptielen tellen
Amfibieën tellen
Vissen tellen

Doe mee

Word vrijwilliger
Word donateur
Doe een gift
Werkgroepen

Webshop

Contact

Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Contactpagina


Adres Natuurplaza
(gebouw Mercator III)
Toernooiveld 1 6525 ED
Nijmegen

Route

Back To Top