Search
zondag 1 oktober 2023

Soorten

Europese moerasschildpad (Exoot)

Emys orbicularis

Europese moerasschildpad Emys orbicularis Ben Verboom

De Europese moerasschildpad is een middelgrote soort die onopvallende donkere kleuren heeft met gelige vlekjes op het schild en de huid.


Herkenning

Kenmerken:

  • Rugschild tot ruim 20 cm, maar vaak kleiner.
  • Betrekkelijk dikke en opvallend geel gespikkelde nek en kop.
  • Bovenzijde rugschild zwart, grijzig, of bruinig met daarop een patroon van lichte, meestal gelige vlekjes en/of streepjes.
  • Buikzijde geel met in meer of mindere mate grijze tot zwarte tekening. 

 

Europese Moerasschildpad Emys orbicularis Rolf van Leeningen


 

Ecologie

 

Voortplanting

Ons klimaat is te koud voor succesvolle voortplanting, maar sommige dieren kunnen zich jarenlang handhaven. Bij verdere opwarming van het klimaat, valt in de toekomst succesvolle voortplanting niet uit te sluiten. Het vrouwtje zet  zes weken na de paring in een enkel legsel gemiddeld 9 eieren af in een zelfgegraven nest. De eieren zijn wit van kleur en hebben een zachte, leerachtige schaal, ze zijn ovaal van vorm; diameter 18 tot 22 millimeter en lengte 30 tot 39 mm. 

Levenswijze

De Europese moerasschildpad is een aquatische soort en zont graag boven het water uitstekende stukken hout en steen. Daarbij kunnen meerdere dieren bij elkaar liggen. Ze zijn zeer alert en duiken bij verstoring snel onder water.

Voedsel: echte alleseter; plantendelen en dierlijk materiaal zoals waterinsecten, kleine kreeftachtigen, amfibieënlarven, visjes, kleine kikkers, salamanders, slakken.

 

Europese Moerasschildpad Emys orbicularis CreativeCommons Author4028mdk09

 


 

Verspreiding

Op basis van archeologische vondsten is bekend dat deze soort ooit in Nederland voorkwam, de soort was tot in de 9e eeuw na Chr. in Nederland aanwezig. Daarna zijn er echter geen betrouwbare vondsten meer bekend. Recente meldingen berusten op uitzettingen of ontsnappingen. De soort is, indien het aantoonbaar gekweekte dieren betreft, legaal in gevangenschap te houden. 

Het kaartje rechts toont alle (bij RAVON) bekende waarnemingen van deze soort in Nederland.

 


 

Bedreiging en bescherming

Zoetwaterschildpadden worden in toenemende mate waargenomen in de vrije natuur en zijn dan ook opgenomen op de Herkenningskaart. Zoetwaterschildpadden. Meer informatie over exotische schildpadden is te vinden in deze risicoanalyse.

Europese Moerasschildpad Emys orbicularis Vladimir Patras

Monitoring en trends

Vooralsnog is er geen trend bekend.

RAVON ontvangt graag waarnemingen van zoetwaterschildpadden en zeker ook vondsten van eieren. De gegevens kunnen worden ingevoerd via Telmee.nlof Waarneming.nl.

 

 

Europese Moerasschildpad Emys orbicularis Melanie Jäger
Vorig artikel Europese meerval
Volgend artikel Europese steur
Printen
9339

Over RAVON

RAVON is een onafhankelijke kennisorganisatie die samen met vrijwilligers, inheemse reptielen, amfibieën en vissen beschermt. 

Privacy statement

Geregistreerd bij

Logo ANBI

Telprojecten

Reptielen tellen
Amfibieën tellen
Vissen tellen

Doe mee

Word vrijwilliger
Word donateur
Doe een gift
Werkgroepen

Webshop

Contact

Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Contactpagina


Adres Natuurplaza
(gebouw Mercator III)
Toernooiveld 1 6525 ED
Nijmegen
Route

Vacatures

Back To Top