Search
dinsdag 20 oktober 2020

Soorten

Muurhagedis

Podarcis muralis

Muurhagedis Podarcis muralis Jelger Herder

De muurhagedis komt in Nederland van nature alleen voor op enkele oude vestingwerken in het centrum van Maastricht.


Herkenning

Deze slanke hagedis kan tot circa 19 cm lang worden. De muurhagedis heeft een smalle, platte kop en een relatief lange staart. Op korte afstand vallen de krachtige poten en de lange tenen op. De muurhagedis heeft, in tegenstelling tot zandhagedis en levendbarende hagedis, een niet-getande, gladde achterrand van de halskraag. De schubben van de muurhagedis zijn niet tot nauwelijks gekield, terwijl die van de beide andere hagedissen dat juist wel zijn.

Zie ook Herkenningskaart Hagedissen.

Muurhagedis Podarcis muralis Jelger Herder


Ecologie

Voortplanting

De muurhagedis legt eieren, die door zonnewarmte tot ontwikkeling komen. De legselgrootte is sterk afhankelijk van de grootte en leeftijd van het vrouwtje en bestaat uit maximaal vijf tot zes eieren. Muurhagedissen worden tot tien jaar oud, met een gemiddelde van vier tot zes jaar. Het oudste Maastrichtse dier was minstens acht jaar

Levenswijze

De muurhagedis is een warmteminnende soort, die in het noorden van zijn verspreidingsgebied alleen voorkomt in rivierdalen, omdat daar gunstigere klimatologische omstandigheden heersen. De soort kwam hier oorspronkelijk voor op warme, stenige plekken, zoals rotswanden. Met de bouw van stadsmuren kreeg de soort ook de gelegenheid om zich op muren te vestigen, zoals in Maastricht, en nog recenter kwamen daar spoortrajecten bij.

Muurhagedis Podarcis muralis Jelger Herder

Verspreiding

De muurhagedis komt in ons land uitsluitend in Maastricht voor. Na het dieptepunt in de jaren tachtig groeit de populatie muurhagedissen weer. Het gaat nog steeds om maar enkele honderden dieren en een kwetsbare, volledig geïsoleerde populatie. De soort is op veel plekken illegaal uitgezet en vaak betreft dat dieren uit Midden- en Zuid-Europese populaties.


Bedreiging en bescherming

De muurhagedis heeft in de Rode Lijst de status Ernstig bedreigd. De soort is beschermd volgens de Wet Natuurbescherming (Nationaal beschermd, sinds januari 2017). In het RAVON tijdschrift is een artikel over deze wet verschenen. Dit artikel is hier te vinden. Ook heeft deze soort een beschermingsstatus in de Conventie van Bern (bijlage 2) en in de Europese Habitatrichtlijn (bijlage 4).

Muurhagedis Podarcis muralis Annemarie van Diepenbeek

Monitoring en trends

De langjarige trend van de muurhagedis vertoont een matige toename (laatste 10 jaar sterke toename). Nooit eerder, binnen de periode van de monitoring, was de populatie van de muurhagedis zo groot! Ons zeldzaamste reptiel doet het dus uitstekend binnen zijn natuurlijke verspreidingsgebied. De inmiddels talloze illegaal uitgezette populaties van deze soort doen niet mee in het Meetprogramma maar lijken het veelal goed te doen. Dit kan op termijn bedreigend zijn voor de inheemse muurhagedissen en in sommige gebieden ook voor de daar van nature voorkomende levendbarende hagedissen.
Klik hier voor een toelichting op de trends.

[#Soort] trend CBS
Vorig artikel Meerkikker
Volgend artikel Noord-Aziatische modderkruiper (Exoot)
Printen
7609

Theme picker

Over RAVON

RAVON voor de bescherming van amfibieen, reptielen en vissen

Beschermen doen we samen met vrijwilligers en donateurs

 

Kennis - informatie - onderzoek -advies

Privacy statement

 

Contact

Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Contactpagina


Adres Natuurplaza
(gebouw Mercator III)
Toernooiveld 1 6525 ED
Nijmegen

Route

Back To Top