Zwartbaars

Minimaliseren
Zwartbaars (Foto: Eric Engbretson, US Fish and Wildlife Service)

Zwartbaars (Foto: Eric Engbretson, US Fish and Wildlife Service)

Uiterlijk
De zwartbaars (Micropterus dolomieu) wordt tot 70 centimeter lang. De vis heeft een grote bovenstandige bek, die doorloopt tot het midden van het oog. Bij de verwante grootbekforelbaars (Micropterus salmoides) loopt de bek tot voorbij het oog. De vis heeft twee rugvinnen, die niet losstaand zijn. De voorste rugvin heeft harde vinstralen, ofwel stekels. De achterste rugvin heeft vinstralen die ruim twee keer zo lang zijn als die van de voorste rugvin. Deze soort is groenbruin tot grijs met verticale langwerpige vlekken over de gehele flank.

Leefgebied & levenswijze
Zwartbaars is net als de nauw verwante grootbekforelbaars een gewaardeerde sportvis uit Noord-Amerika. De soort leeft daar in heldere beken, rivieren en meren. Introducties hebben in Europa nog niet tot vestiging geleid.

Bedreigingen
Door de relatief lage watertemperatuur in de zomer zal zwartbaars in Nederland in de meeste wateren geen invasieve soort worden. Voor succesvolle voortplanting is namelijk een hoge temperatuur vereist is. Echter, in wateren met een hogere temperatuur en weinig competitie met andere soorten, kan zwartbaars zich mogelijk op invasieve wijze vestigen. In een dergelijk geval kan zwartbaars een bedreiging vormen voor inheemse macrofauna, vissen en amfibieën, omdat de soort een opportunistische predator is. Meer informatie over de risico’s die exotische vissoorten met zich meebrengen is te vinden in deze risicoanalyses :

  1. Risk analysis of exotic fish species included in the Dutch Fisheries Act and their hybrids
  2. Plaag risico analyse van tien exotische vissoorten in Nederland
  3. A risk analysis of sunfishes (Centrarchidae) and pygmy sunfishes (Elassomatidae) in the Netherlands

Fotoalbum

Minimaliseren
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina