Search

Over RAVON Actueel English Steun ons Webshop

zaterdag 18 mei 2024

Tijdschrift

Abonnement

Word abonnee en ontvang het tijdschrift RAVON vier maal per jaar.
Het tijdschrift bevat artikelen over reptielen, amfibieën, vissen en daaraan gerelateerde onderwerpen. Daarnaast is er ruimte voor korte mededelingen, recensies en veldwaarnemingen in rubrieken als Kortom, Uit het veld, RAVON-nieuws en Recent verschenen.

Hieronder staat een overzicht van de beschikbare nummers. Nummers worden een jaar na verschijnen vrijgegeven.

Alle artikelen uit vrijgegeven nummers zijn te raadplegen via Natuurtijdschriften.nl. Zoek artikelen op trefwoord of auteur.

Verschenen nummers

RAVON 92 (2024)

RAVON 92 (2024)

 • De stille dood - Reptielenslachtoffers op MTB-routes - Anton van Beek (Artikel)
 • Verspreiding, voortplanting en geografische herkomst van de knoflookpad in Callantsoog - Richard P.J.H. Struijk, Nienke Prins, Stephanie Koster, Niels Jansen, NiekPutters, Jitske Esselaar, Manon de Visser, James France & Ben Wielstra (Summary)
 • Is de grootste beekdonderpadpopulatie van Nederland in gevaar? - Pim Lemmers, Joris Verhees, Ben Crombaghs & Rob Gubbels (Summary)
 • Surfplas Reeuwijk: bastion van de rivierdonderpad? - Richard P.J.H. Struijk & Arjan W. van der Lugt (Summary)
RAVON 91 (2023)

RAVON 91 (2023)

 • Nieuwe uitklimvoorzieningen voor straat- en trottoirkolken - Raymond Creemers & Roek Vermeulen (Artikel)
 • Artikel Neergang van de levendbarende hagedis op Kampina - Frans van Erve (Summary)
 • De ringslang in Amsterdam, historie, onderzoek en dertig jaar broeihopen - Geert Timmermans (Summary)
RAVON 90 (2023)

RAVON 90 (2023)

 • Slangen in de Gouden Eeuw: de notities van Ernst Brinck - Sander Govaerts & Rob Lenders (Summary)
 • Interview met Lendersprijswinnaar 2022 Ronald de Boer (Artikel)
 • Wederom toename niet-inheemse reptielensoorten in Caribisch Nederland - Julian Thibaudier, Matthijs P. van den Burg, Ronald Zollinger & Adolphe O. Debrot (Summary)
RAVON 89 (2023)

RAVON 89 (2023)

 • Rijksweg A12, een barrière voor de ringslang binnen de 'Groene ruggengraat"? - Richard P.J.H. Struijk & Arjan W. van der Lugt (Summary)
 • Afrikaanse klauwkikker, nieuwe soort op de Unielijst - van kikkerproef naar hopelijk kikkerproof - Annemarieke Spitzen & Jeroen van Delft (Summary)
 • MtDNA barcoding van exotische amfibieën in de duinen - Ben Wielstra, Ingrid den Boer, James France, Manon de Visser & Richard P.J.H. Struijk (Artikel)
RAVON 88 (2023)

RAVON 88 (2023)

 • De zwarte leguanen- populatie op Saba en haar bedreigingen? - Matthijs P. van den Burg & Adolphe O. Debrot (Artikel)
 • Paaiende beekforellen in de Geul: waarom gaat het mis? - Pim Lemmers, Joris Verhees, Ben Crombagh, Didier Lemmens & Rob Gubbels (Artikel)

Download nr. 88

RAVON 87 (2022)

RAVON 87 (2022)

 • Verdubbeling niet-inheemse herpetofaunasoorten op Saba - Matthijs P. van den Burg, Alwin Hylkema & Adolphe O. Debrot (Artikel)
 • Strandingen van kortsnuitzeepaardjes aan de Nederlandse kust - Jarco Havermans & Mark de Boer (Artikel)
 • Monitoring zandhagedis na translocatie - Theo de Jong (Artikel)
 • Gevleugelde snoek of bête noire? Veertig jaar onderzoek naar de rol van Aalscholvers in veranderende watersystemen - Mennobart van Eerden & Stef van Rijn (Artikel)

Download nr. 87

RAVON 86 (2022)

RAVON 86 (2022)

 • Genetisch onderzoek vitaliteit en authensiteit vroedmeesterpad in Limburg (Artikel)
 • Exotische eiritsen (Phoxinus) aanwezig in Nederland en België (Artikel)
 • Veranderingen in de prikkelpopulatie in de Niers (Artikel)
 • Interview met de Lendersprijswinnaars 2021 Frans Blezer en Wil Niessen (Artikel)

Download nr. 86

RAVON 85 (2022)

RAVON 85 (2022)

 • ‘Rise and fall’ van een populatie westelijke smaragdhagedissen in Scheveningen (Artikel)
 • Vissen als verspreiders van plantenzaden (Artikel)
 • Een vinpootsalamander-inhaalslag in het hart van de Kempen (Artikel)

Download nr. 85

RAVON 84 (2022)

RAVON 84 (2022)

 • Hoe lang is een vis? (Artikel)
 • Schildpaddenreproductie in Nederland (Artikel)
 • Is deze poel geschikt voor de kamsalamander? (Artikel)

Download nr. 84

RAVON 83 (2021)

RAVON 83 (2021)

 • Een zonnige toekomst voor de muurhagedis - Hoe de Maastrichtse muurhagedis bergopwaarts gaat (Artikel)
 • Gekleurde jonge aaltjes wijzen de weg - Onderzoek naar intrek, aanbod en knelpunten langs de Noord-Hollandse IJsselmeerkust (Artikel)
 • Over de herpetofauna van de Nederlandse, Duitse en Deense Waddeneilanden (Artikel)
 • Bescherming herpetofauna en vissen onder de Omgevingswet (Artikel)
 • Nieuwe visatlas van Nederland (Artikel)

Download nr. 83

RAVON 82 (2021)

RAVON 82 (2021)

 • Opmars blauwneus in Nederland (Artikel)
 • Op huisbezoek bij Gerrit Kolenbrander - Interview met de winnaar van de Lendersprijs 2020 (Artikel)
 • Regionale vismigratie en evaluatie van vispassages in de Langbroekerwetering (Artikel)
 • Van potlood naar PC - 15 jaar tekenen voor RAVON (Artikel)

Download nr. 82

RAVON 81 (2021)

RAVON 81 (2021)

 • Op pad met twee RAVON-rotten - In gesprek overmisstanden in het beheer (Artikel)
 • Sluipmoordenares op heterdaad betrapt (Artikel)
 • Update Batrachochytrium salamandrivorans in Nederland en Europa (Artikel)
 • Wetenschap in de 21ste eeuw: de digitale bioloog (Artikel)
 • De paaitrek van rivierprik in de Grift - Een telemetrisch onderzoek naar vismigratie (Artikel)

Download nr. 81

RAVON 80 (2021)

RAVON 80 (2021)

 • Eerste gedocumenteerde gevallen eileg lettersierschildpadden in België (Artikel)
 • De effecten van watercrassula op rugstreeppad - Een gevecht tussen pioniers (Artikel)
 • Een evolutionair raadsel: het dodelijke chromosoom 1 syndroom in Triturus- salamanders (Artikel)
 • Reddingsactie blauwe haai (Artikel)

Download nr. 80

RAVON 79 (2020)

RAVON 79 (2020)

 • Zandhagedissen op de Leusderheide (Artikel)
 • Translocatie van door woningbouw bedreigde rugstreeppadden (Artikel)
 • Bot in Rijn en Maas – Over een zeevis die stroomopwaarts gaat (Artikel)
 • Knoflookpadden in de kustduinen van Callantsoog (Artikel)

Download nr. 79

RAVON 78 (2020)

RAVON 78 (2020)

 • De buik vol van de knoflookpad (Artikel)
 • Verbinden van versnipperde gebieden voor de adder in Boswachterij Hardenberg - de eerste resultaten (Artikel)
 • Bovenwindse wormslang ontdekt op Sint Eustatius (Artikel)
 • Gestreepte ringslangen in Nederland - Genetica, achtergrond en risico’s (Artikel)
 • Juf met schepnet: Petra van Leeuwen - Interview met de winnaar van de Lendersprijs 2019 (Artikel)

Download nr. 78

RAVON 77 (2020)

RAVON 77 (2020)

 • Endemische hagedissen in Caribisch Nederland overleven door auto’s van parkbezoekers (Artikel)
 • Crowdfunding voor een boomkikkerreservaat bij Enschede (Artikel)
 • Dikkopschildpad in de Oosterschelde - De eerste beschrijving van een in de Nederlandse wateren foeragerende dikkopschildpad? (Artikel)
 • De achteruitgang van de levendbarende hagedis in het cultuurlandschap - Praktijkvoorbeelden van de gevolgen van inrichtings- en beheermaatregelen in het Voorsterveld (Artikel)

Download nr. 77

RAVON 76 (2020)

RAVON 76 (2020)

 • Met zijn allen tegen een: mosselkreeftjes voeden zich met levende paddenlarven (Artikel)
 • Bestrijding van de Amerikaanse stierkikker in Vlaanderen (Artikel)
 • Beekprik in de Achterhoek in tijden van droogte en lozingen (Artikel)

Download nr. 76

RAVON 75 (2019)

RAVON 75 (2019)

 • De chytrideschimmel Batrachochytrium dendrobatidis in Nederland. Een overzicht van tien jaar onderzoek (Artikel)
 • Ringslangenproject Noord-Drenthe (Artikel)

Download nr. 75

RAVON 74 (2019)

RAVON 74 (2019)

 • De elft: succesvolle herintroductie van een vergeten riviertrekvis (Artikel)
 • Een geluidscamera als aanvullend hulpmiddel voor koortellingen van boomkikkers (Artikel)
 • De toekomst van de vuursalamander in Limburg (Artikel)

Download nr. 74

RAVON 73 (2019)

RAVON 73 (2019)

 • Kleurafwijkende vuursalamander in België (Artikel)
 • De Herpetologische Studiegroep Limburg na 40 jaar nog springlevend (Artikel)
 • Juveniele kwabaal in de spotlights (Artikel)

Download nr. 73

RAVON 72 (2019)

RAVON 72 (2019)

 • Boomkikker en kamsalamander in Vlaanderen – Eindelijk van de ondergang gered? (Artikel)
 • Waarneming van een lederschildpad in Nieuwpoort (België) (Artikel)
 • Standaardlijst namen zoetwatervissen van Nederland en Vlaanderen anno 2019 (Artikel)

Download nr. 72

RAVON 71 (2018)

RAVON 71 (2018)

 • Schuivende hybridezones in kamsalamanders Hybridezones blijken beweeglijker dan gedacht (Artikel)
 • Venherstel voor amfibieën gedwarsboomd door Amerikaanse hondsvis (Artikel)
 • Interview met Pim Arntzen - “Je moet niet je hobby uitoefenen onder valse voorwendselen, kom er dan gewoon voor uit”. (Artikel)

Download nr. 71

RAVON 70 (2018)

RAVON 70 (2018)

 • Bedreigen invasieve grondels de donderpadden van de Geul? (Artikel )
 • Interview met Lendersprijswinnaar 2017 Theo Schuurmans (Artikel)
 • Zandhagedissen in de Schoorlse Duinen op de kaart gezet (Artikel)
 • Foerageerobservaties geelbuikschildpad in natuurgebied ‘t Hurkske (Artikel)

Download nr. 70

RAVON 69 (2018)

RAVON 69 (2018)

 • Haringvlietsluizen op een kier: kansen voor vissen (Artikel)
 • 15 jaar monitoring reptielen op Heidestein 2002-2017 (Artikel)
 • “Dar enkan noch laeis noch vijsch up gegayn” - De Atlantische zalm in Noordwest-Europa in de Middeleeuwen en Vroegmoderne tijd (Artikel)
 • Ernstig bedreigde Nederlandse leguaansoort dreigt te verdwijnen (Artikel)
 • Vier Antilliaanse leguanen vliegen busines class met Premier Rutte (Artikel)

Download nr. 69

RAVON 68 (2018)

RAVON 68 (2018)

 • De ene fuik is de andere niet: onderzoek naar vangstefficiënte van twee fuiktypes (Artikel)
 • 25 jaar Viswerkgroep De Prik (Artikel)
 • Drie jaar vissenmonitoring in Leiden (Artikel)
 • De vrijwilliger centraal - Vrijwilligersdagen 2016 en 2017 (Artikel)

Download nr. 68

Word abonnee!

Word abonnee van RAVON en ontvang het tijdschrift thuis.

Colofon

Redactie-adres:

RAVON
Postbus 1413
6501BK Nijmegen
Redactie@ravon.nl

Redactie:

Sergé Bogaerts
Jeroen van Delft
Mark Groen
Raymond Creemers
Pedro Janssen
Kris Joosten
Frank Spikmans

Vormgeving & Lay-out:

Pleun van der Linde Euradius

Kopij aanbieden:

Kopijwenken

Bijlagen

Vanaf 2013 staan de waarnemingenoverzichten niet meer in het decembernummer van ons tijdschrift RAVON. U kunt ze hieronder als losse bijlage downloaden. Vanaf 2019 verschijnt er niet langer een apart waarnemingenoverzicht. Een selectie van de kaartjes is opgenomen in de RAVON-balans. De kaartjes per soort zijn te vinden op de soortpagina's: www.ravon.nl/soorten.

Over RAVON

RAVON is een onafhankelijke kennisorganisatie die samen met vrijwilligers de inheemse reptielen, amfibieën en vissen beschermt. RAVON, FLORON en Paddenstoelenonderzoek Nederland zijn onderdeel van Stichting Natuur Onderzoek Nederland.

Privacy statement

Geregistreerd bij

Logo ANBI

Telprojecten

Reptielen tellen
Amfibieën tellen
Vissen tellen

Partners

Doe mee

Word vrijwilliger
Word donateur
Doe een gift
Werkgroepen

Webshop

Contact

Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Contactpagina


Adres Natuurplaza
(gebouw Mercator III)
Toernooiveld 1 6525 ED
Nijmegen
Route

Vacatures

Back To Top