Search

Over RAVON Actueel English Steun ons Webshop

woensdag 17 juli 2024

Meldpunt zieke en dode reptielen, amfibieën en vissen

Dood of ziek dier gevonden? Meld het via het formulier. Zo krijgen we meer inzicht in de verspreiding en oorzaak van ziekte en sterfte bij dieren.

Ziekte en dood horen bij de cyclus van het leven. Maar wanneer nieuwe, invasieve ziekteverwekkers inheemse populaties binnendringen, kunnen de gevolgen desastreus zijn. Populaties vissen, reptielen of amfibieën kunnen hierdoor verdwijnen, waarmee het voortbestaan van zeldzame soorten wordt bedreigd. RAVON doet daarom onderzoek naar verschillende ziektes die de inheemse fauna bedreigen.

RAVON heeft een hygiëneprotocol opgesteld om verspreiding van ziektes tijdens veldwerk te voorkomen, en adviseert iedereen volgens dat protocol te werken.

Er is een herkenningskaart gemaakt met de meest in het oog springende ziektes bij reptielen en amfibieën. Deze is verre van volledig en symptomen kunnen vaak op meerdere aandoeningen wijzen, maar kan een houvast zijn in het veld.

Bekijk ook: Zo signaleer je zieke en dode reptielen en amfibieën.

Reptielen

Slangen, hagedissen

Vrijwilligers helpen met reptielen tellen. Foto: Jelger HerderRanavirussen
Snake Fungal Disease(SFD)
 

Amfibieën

Kikkers, padden, salamanders

Vrijwilligers helpen met reptielen tellen. Foto: Jelger Herder Ranavirussen
Chytridiomycose (Bd en Bsal)
 

FAQ

Welke ziektes zitten er in ‘mijn’ gebied?

Ziektes bij reptielen en amfibieën zijn lastig te detecteren. Dieren die ziek zijn laten dat pas laat in het stadium van de ziekte zien. Het is voor deze prooidieren niet handig om te laten merken dat je verzwakt bent, je bent dan een nog gemakkelijker prooi voor vogels of vissen. Het is om deze reden ook niet mogelijk om voor heel Nederland aan te geven wélke ziektes waar aangetroffen zijn. Sommige soorten of individuen kunnen ook asymptomatisch besmet zijn. De ziekte is dan dus wel aanwezig, maar niet ‘zichtbaar’. RAVON doet al jaren in samenwerking met de Universiteit Gent en met DHWC onderzoek naar de verspreiding van ziektes bij herpetofauna en naar de effecten ervan op populaties reptielen en amfibieën. Het is altijd goed om ervan uit te gaan dat een ziekteverwekker aanwezig kan zijn en er dus goed op te letten dat je het niet verspreidt als je naar een ander gebied gaat (Hygiëneprotocol). Er is ook een hygiëneprotocol beschikbaar voor groot materieel.

Op welke symptomen kan ik letten?

Zieke reptielen en amfibieën kunnen een veelvoud aan symptomen vertonen, waarbij sommige symptomen (zoals bijvoorbeeld puntbloedingen of een verkrampte houding) niet uniek zijn voor een bepaald ziektebeeld. Op basis van de uiterlijke kenmerken is het ook nagenoeg onmogelijk om met zekerheid te zeggen wát er met een dier aan de hand is. RAVON heeft een herkenningskaart gemaakt met de meest voorkomende ziektes. Dit kan een eerste indicatie geven.

Waar vind ik meer informatie over ranavirus?

RAVON heeft een speciale webpagina over ranavirus gemaakt: www.ravon.nl/ranavirus. Ook op de website van het DWHC is specifieke informatie te vinden: https://www.dwhc.nl/ziekten/ranavirus/

Waar vind ik meer informatie over de salamanderschimmel B. salamandrivorans?

RAVON heeft een speciale webpagina over deze schimmel gemaakt: www.ravon.nl/bsal. De Europese website www.bsaleurope.com biedt ook uitgebreide informatie en meldpunten in andere landen.

Zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=kss8B7V_zAA&t=1s

Waar vind ik meer informatie over de amfibieschimmel B. dendrobatidis?

Op de webpagina: https://www.ravon.nl/Zakelijk/Ziektes/Chytridiomycose staat wat informatie over Bd. Recent is een overzichtsartikel verschenen in het RAVON tijdschrift. "De chytrideschimmel Batrachochytrium dendrobatidis in Nederland. Een overzicht van tien jaar onderzoek." RAVON 75, jaargang 21(4): 64-68.).

Wat kan ik doen als ik een verkeersslachtoffer (reptiel of amfibie) zie?

Als je een duidelijk overreden reptiel of amfibie ziet, dan vragen we die te melden via de online portalen zoals telmee.nl of via waarneming.nl. Meer informatie over de paddentrek kan gevonden worden op www.padden.nu.

Mag ik zieke dieren oppakken en verzorgen?

Het is niet toegestaan om wilde dieren onder je te hebben, te vervoeren en dus ook niet om te verzorgen (§ 3.2 en 3.3 in de Wet natuurbescherming). De dierenambulance kan soms helpen. Voor meer informatie hierover: https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/dieren/opvangcentra-voor-dieren

Wat kan ik doen als ik een ziek amfibie of reptiel zie?

Ziektes en dood horen bij het leven. Het is dan ook een normaal verschijnsel dat kikkers, padden, salamanders, slangen en hagedissen een keer sterven. Door de veranderende omstandigheden in het leefgebied van deze soorten door o.a. klimaatveranderingen, oprukkende bebouwing, vervuiling en de impact van huisdieren wordt het deze soortgroep niet makkelijker gemaakt. Ziektes kunnen een grote impact hebben op de duurzame staat van instandhouding van een populatie. Het is om die reden dat we (RAVON) de verspreiding en aanwezigheid willen bijhouden en willen onderzoeken.

We vragen om zieke dieren verder met rust te laten (zie ook: Mag ik zieke dieren oppakken en verzorgen?)

Zie je een ziek dier dan vragen we die die te melden (zie hieronder: Waar kan ik dode/zieke amfibieën en reptielen melden?) bij RAVON. In alle gevallen stellen wij je melding op prijs. Deze nemen we op in onze database. Iedere melding draagt bij aan onze kennis over sterfte van wilde dieren.

Waar kan ik dode/zieke vissen melden?

Alen of palingen die geknakt zijn (en overige aangespoelde vissen) en gevonden in en langs de rivieren kun je melden aan knakaal@ravon.nl. Zo draag je bij aan onderzoek naar soortbescherming!

Dode vissen in overige wateren kunnen hier gemeld worden: www.onswater.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/dode-vissen-en-dode-vogels-in-het-water

Alle meldingen kunnen ook worden doorgegeven via de observatie-invoerportalen telmee.nl/ waarneming.nl.

In alle gevallen stellen wij je melding op prijs. Deze nemen we op in onze database. Iedere melding draagt bij aan onze kennis over oorzaken van ongerief aan vissen.

Waar kan ik zieke/dode vogels melden?

Zieke en dode vogels kunnen gemeld worden via het online meldpunt van SOVON.

Het is ook mogelijk om vondsten te melden via www.waarneming.nl, geeft bij het invoeren onder gedrag aan ‘ziek/gewond’ of ‘vondst (dood)’ en voeg waar mogelijk een foto toe aan de waarneming.

Specifieke meldpunten zijn er voor:

In alle gevallen stellen wij je melding op prijs. Deze nemen we op in onze database. Iedere melding draagt bij aan onze kennis over sterfte van wilde dieren.

Waar kan ik zieke/dode zoogdieren melden?

Zieke en dode zoogdieren kunnen worden gemeld via telmee.nl en via waarneming.nl. Bij bijzonderheden kan er contact worden opgenomen met de Zoogdiervereniging.

Meldingen van dode dieren kunnen ook worden doorgegeven via het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC). Meer informatie over wanneer dieren bij het DWHC gemeld kunnen worden en wat er dan gebeurt kan hier gevonden worden. Jaarlijks is er een speerpunt dier. Speerpuntdieren van 2021 zijn steenmarter, boommarter en bunzing. Meer informatie op de website van DWHC.

Er is een specifiek meldpunt voor aangespoelde zeezoogdieren. Deze kunnen worden gemeld via www.walvisstrandingen.nl.

In alle gevallen stellen wij je melding op prijs. Deze nemen we op in onze database. Iedere melding draagt bij aan onze kennis over sterfte van wilde dieren

Hoe kan ik voorkomen dat ik ziektes verspreid?

javascript:__doPostBack('dnn$ctr2972$EditHTML$cmdSave','')

Wees voorzichtig bij veldwerk en desinfecteer tussen gebieden je veldmaterialen en groot materieel.

Verplaats geen dieren, ook geen kikkervisjes tussen vijvers of van een sloot naar je tuinvijver. Dieren komen vanzelf! Hiermee kan je ongemerkt ziektes verspreiden over grote afstanden.

En wees voorzichtig als je reptielen of amfibieën als huisdier houdt. Wilde dieren kunnen een bron van ziektes zijn voor je huisdieren en andersom. Hou deze dieren binnen in goed afgesloten verblijven. Zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=-WgYZMEGA9Y

En zie ook onderstaande leaflet:
leaflet huisdieren reptielen amfibieën ziektes
Download leaflet

Klopt het dat er extra aandacht is voor de boomkikker in de Doort?

Ja, dat klopt. In 2020 werden er in de Doort veel misvormde boomkikkers gemeld. Dit jaar gaan we samen met de terreineigenaar en enkele vrijwilligershier nader naar kijken. Kunnen we achterhalen waar die misvormingen door zijn veroorzaakt en kunnen we er iets aan doen? Zie je een misvormde boomkikker (of ander amfibie of reptiel), meld 'm dan aub via het meldpunt, of via ziektes@ravon.nl Misvormde boomkikker. Foto: B. Bronsdijk

Meldpunt

Over RAVON

RAVON is een onafhankelijke kennisorganisatie die samen met vrijwilligers de inheemse reptielen, amfibieën en vissen beschermt. RAVON, FLORON en Paddenstoelenonderzoek Nederland zijn onderdeel van Stichting Natuur Onderzoek Nederland.

Privacy statement

Geregistreerd bij

Logo ANBI

Telprojecten

Reptielen tellen
Amfibieën tellen
Vissen tellen

Partners

Doe mee

Word vrijwilliger
Word donateur
Doe een gift
Werkgroepen

Webshop

Contact

Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Contactpagina


Adres Natuurplaza
(gebouw Mercator III)
Toernooiveld 1 6525 ED
Nijmegen
Route

Vacatures

Back To Top