Search

Over RAVON Actueel English Steun ons Webshop

dinsdag 18 juni 2024

ANLb

RAVON ondersteunt de provincies en agrarische natuurverenigingen bij de beleidsmonitoring van amfibieën en vissen voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Via een nieuw ANLb-meetnet wordt onderzocht of dit beheer een positief effect heeft op soorten. Daarvoor worden locaties waar agrarisch natuurbeheer wordt uitgevoerd, vergeleken met locaties zonder agrarisch natuurbeheer.

De volgende doelsoorten staan centraal in deze monitoring: heikikker, kamsalamander, rugstreeppad, boomkikker, poelkikker, knoflookpad, bittervoorn, kleine en grote modderkruiper en beekprik. Andere vis- en amfibiesoorten worden natuurlijk ook meegeteld en geregistreerd.

Om dit meetnet tot een succes te maken hebben we jou nodig. Kom je ons helpen? Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier.

Aan de slag!

Via de invoermodule meetnet agrarisch natuur- en landschapsbeheer zijn de beoogde kilometerhokken te zien, zodat je kunt ontdekken welke locaties bij jou in buurt liggen, en kunnen waarnemingen worden geregistreerd. Binnen ieder kilometerhok zijn 2 tot 4 meetpunten ingetekend die onderzocht moeten worden. Per meetpunt moet afhankelijk van de soort een bepaald aantal minuten geïnventariseerd worden. Het aantal locatiebezoeken per jaar is, afhankelijk van de soort, 2 tot 4 keer. Zie hiervoor de handleidingen.

Om aan de slag te gaan heb je een account bij Telmee.nl nodig, deze is op telmee.nl aan te vragen. Daarnaast heb je een ANLb-code nodig om deel te kunnen nemen aan deze monitoring. Deze code ontvang je na aanmelding via het aanmeldformulier

Vragen of meer informatie?

Voor meer informatie over deze ANLb monitoring kun je contact opnemen via e-mail: anlb@ravon.nl of telefonisch met RAVON: 024-7410613.

FAQ

Wat is ANLb?
ANLb staat voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Om zeldzame en beschermde plant- en diersoorten in het agrarisch gebied meer kansen te geven, voeren agrariërs al geruime tijd maatregelen uit die de leefomstandigheden voor deze soorten moeten verbeteren. Agrariërs worden hiervoor met subsidie ondersteund. Om te bepalen of deze maatregelen hun vruchten afwerpen, worden vanaf 2016 beschermde soorten in zowel gebieden met als gebieden zonder maatregelen gemonitord. De resultaten worden vervolgens met elkaar vergeleken.

Hoe kan ik meedoen?
Om agrarisch natuur- en landschapsbeheer tot een succes te maken, zijn vrijwilligers nodig om te monitoren. Kom je ons helpen? Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier. Per e-mail ontvang je dan alle informatie om aan de slag te gaan.

Hoe geef ik gegevens door?
Om de resultaten vanuit de veldmonitoring te verzamelen is er een invoermodule gemaakt. In deze module kunnen deelnemers aan het ANLb meetnet veldgegevens invoeren van de getelde amfibieën en/of vissen in een telgebied. Voor meer informatie over de invoermodule, klik hier.

Hoe zie ik waar ik kan monitoren?
In de invoermodule is een kaart beschikbaar waarop de telgebieden staan. Je kunt inzoomen op de kaart. RAVON heeft telgebieden geselecteerd op kilometerhok-niveau. In ieder telgebied zijn 1-4 representatieve meetpunten geselecteerd. Iedere waarnemer kan één of meerdere telgebieden kiezen waarbinnen de aangewezen meetpunten worden onderzocht.

Waar zie ik dat een km hok al gedaan is?
In de invoermodule staan alle telgebieden weergegeven op een kaart. Elk telgebied (op kilometerhok-niveau) heeft een kleur. Deze kleur geeft aan hoeveel bezoeken er plaats hebben gevonden door jou of een andere geregistreerde.

Ik zie/ hoor ook andere soorten dan de doelsoorten, moet ik die ook doorgeven?
RAVON hecht heel veel waarde aan waarnemingen. Voor dit ANLb meetnet moeten echter alleen waarnemingen worden ingevoerd die in een meetpunt of meettraject liggen. Overige waarnemingen zien wij graag in Telmee tegemoet: www.telmee.nl. De inloggegevens van telmee zijn gelijk aan die van de ANLb-invoermodule.

Ik zie/ hoor ook amfibieën/ vissen buiten de aangegeven trajecten, moet ik die waarneming ook doorgeven?
RAVON hecht heel veel waarde aan waarnemingen. Voor dit ANLb meetnet moeten echter alleen waarnemingen worden ingevoerd die in een meetpunt of meettraject liggen. Overige waarnemingen zien wij graag in Telmee tegemoet: www.telmee.nl De inloggegevens van telmee zijn gelijk aan die van de ANLb-invoermodule.

Heb ik toestemming nodig van de terrein eigenaar om te monitoren? En hoe krijg ik toestemming hiervoor?
Het merendeel van de meetpunten ligt niet direct aan een openbare weg. In principe moet voor natuurgebieden, agrarische gebieden en niet-openbare ruimte altijd om een betredingstoestemming of vergunning worden verzocht bij de eigenaar of beheerder. RAVON zal zoveel mogelijk assisteren bij het krijgen van toestemming van de eigenaar.

Staat je vraag hier niet bij? Neem dan contact op via e-mail: anlb@ravon.nl of telefonisch met RAVON: 024-7410600

Over RAVON

RAVON is een onafhankelijke kennisorganisatie die samen met vrijwilligers de inheemse reptielen, amfibieën en vissen beschermt. RAVON, FLORON en Paddenstoelenonderzoek Nederland zijn onderdeel van Stichting Natuur Onderzoek Nederland.

Privacy statement

Geregistreerd bij

Logo ANBI

Telprojecten

Reptielen tellen
Amfibieën tellen
Vissen tellen

Partners

Doe mee

Word vrijwilliger
Word donateur
Doe een gift
Werkgroepen

Webshop

Contact

Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Contactpagina


Adres Natuurplaza
(gebouw Mercator III)
Toernooiveld 1 6525 ED
Nijmegen
Route

Vacatures

Back To Top