Search

Over RAVON Actueel English Steun ons Webshop

woensdag 17 juli 2024

Soorten

Naakthalsgrondel

Babka gymnotrachelus

Naakthalsgrondel - Jelger Herder

De naakthalsgrondel is een exoot en geniet daarom geen bescherming in Nederland. De soort is pas in 2023 ontdekt. De impact op andere soorten is nog onduidelijk.  

Herkenning

Naakthalsgrondel (Babka gymnotrachelus) behoort tot de familie van de grondels (Gobiidae). De soort heeft een grijzige tot grijsbruine kleur met op de flanken een serie rechthoekige donkere vlekken en donkere diagonale banden. De naakthalsgrondel kan 16 centimeter lang worden. Het onderscheid met de inheemse rivierdonderpad en beekdonderpad is te maken doordat de buikvinnen van naakthalsgrondel zijn vergroeid tot een zuignap, bij donderpadden zijn deze vinnen gescheiden. De naakthalsgrondel heeft, net als de Kaukasische dwerggrondel, in tegenstelling tot andere exotische grondels op de kop tot aan de eerste rugvin geen schubben.  Het onderscheid met andere exotische grondelsoorten is te maken doordat marmergrondel buisvormige neusopeningen heeft, zwartbekgrondel heeft een zwarte vlek achterin de voorste rugvin, Pontische stroomgrondel heeft een spitsere kop,  Kaukasische dwerggrondel heeft een stompere kop en kesslers grondel heeft een grote afgeplatte kop (breder dan hoog). De inheemse brakwatergrondel heeft een donkere driehoekige vlek op de basis van de borstvin.  

Naakthalsgrondel - Jelger Herder


 

Ecologie

 

Voortplanting

De voortplantingsperiode in Nederland is niet bekend maar loopt waarschijnlijk van tot juni, mogelijk door tot augustus waarbij het vrouwtje meerdere keren per jaar eitjes afzet. De kleverige eitjes worden afgezet op stenen, schelpbanken of waterplanten en worden door het mannetje bewaakt totdat de eitjes uitkomen. Na uitkomst laten de larven zich met de stroming meedrijven waardoor ze nieuwe leefgebied snel kunnen koloniseren. 

Levenswijze en habitat

De naakthalsgrondel is een generalistische soort die voorkomt in estuaria, brak- en zoetwaterbaaien en meren, grote rivieren tot kleine, snelstromende riviertjes en beken. Ze worden vooral waargenomen in langzaamstromende of stilstaande wateren met zand of slib als substraat. Het voedsel bestaat uit macrofauna, visseneieren en kleine vissen. 

Habitat naakthalsgrondel. Jisk van den Ende

 

Verspreiding

Het verspreidingsgebied van naakthalsgrondel lag oorspronkelijk langs de kusten van de Zwarte Zee en Kaspische Zee en in de benedenlopen van daarop uitmondende rivieren. De soort is geïntroduceerd buiten haar natuurlijke verspreiding in rivieren in Europa. In Nederland werd de soort voor het eerst aangetroffen in 2023 bij Gat van den Ham (Laag Zwaluwe). De herkomst is niet duidelijk, mogelijkheden zijn dat de soort via het Main-Donaukanaal is gekomen of is meegekomen met ballastwater. 

Naakthalsgrondel. Jelger Herder

 


 

Bedreiging en bescherming

De naakthalsgrondel is een exoot en geniet daarom geen bescherming in Nederland. De soort is pas in 2023 ontdekt. De impact op andere soorten is nog onduidelijk.  


 

Monitoring en trends

Binnen het landelijk Verspreidingsonderzoek Zoetwatervissen, onderdeel van het Netwerk Ecologisch Monitoring (NEM), worden gegevens verzameld om te volgen hoe het gaat met de zoetwatervissen in Nederland. Voor een aantal soorten wordt gericht gezocht door vrijwilligers in door RAVON geselecteerde kilometerhokken. Daarnaast worden gegevens gebruikt die verzameld zijn middels andere monitoringsprogramma's (o.a. KaderRichtlijn Water), projecten en losse waarnemingen (Telmee.nl of Waarneming.nl). Op basis hiervan kunnen verspreidingstrends bepaald worden. Wil je hier zelf een bijdrage aan leveren, dan kun je voor meer informatie kijken op Verspreidingsonderzoek Zoetwatervissen.

Naakthalsgrondel. Jelger Herder

 

 

 

Vorig artikel Muurhagedis
Volgend artikel Noord-Aziatische modderkruiper
Printen
201

Steun de reptielen, amfibieën en vissen van Nederland RAVON is al 35 jaar dè natuurorganisatie die de reptielen, amfibieën en vissen van ons land beschermt en ze een stem geeft.

Deze dieren zijn kwetsbaar en moeten we helpen. Ze verdienen net zoveel aandacht als de panda, de tijger of de bij, vinden wij. Je kunt onze soorten vandaag al steunen met een donatie.

>> Doneer

Over RAVON

RAVON is een onafhankelijke kennisorganisatie die samen met vrijwilligers de inheemse reptielen, amfibieën en vissen beschermt. RAVON, FLORON en Paddenstoelenonderzoek Nederland zijn onderdeel van Stichting Natuur Onderzoek Nederland.

Privacy statement

Geregistreerd bij

Logo ANBI

Telprojecten

Reptielen tellen
Amfibieën tellen
Vissen tellen

Partners

Doe mee

Word vrijwilliger
Word donateur
Doe een gift
Werkgroepen

Webshop

Contact

Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Contactpagina


Adres Natuurplaza
(gebouw Mercator III)
Toernooiveld 1 6525 ED
Nijmegen
Route

Vacatures

Back To Top