Search
zondag 1 oktober 2023

Soorten

Brasemblei

Ballerus ballerus

Brasemblei Ballerus ballerus Akos Harka

De brasemblei is een exoot die slechts incidenteel in Nederland is aangetroffen.


Herkenning

De brasemblei (Ballerus ballerus) behoort tot de familie van de karperachtigen (Cyprinidae). De soort heeft een hooggebouwd zijdelings afgeplat lichaam met een kleine bovenstandige bek. De flanken zijn zilverwit van kleur en de vinnen zijn kleurloos of gelig.  De aanaalvin is de zeer lang (37–46 vinstralen). De soort wordt circa 40 centimeter lang. Soorten die qua lichaamsbouw overeenkomsten vertonen met Donaubrasem hebben een kortere anaalvin: brasem (24-32 vinstralen), kolblei (22-26 vinstralen) en blauwneus (20-25 vinstralen). De donaubrasem die eveneens een zeer lange anaalvin heeft (41-48 vinstralen, heeft een onderstandige bek. 

Brasemblei Ballerus ballerus Bloch Marcus Elieser


 

Ecologie

 

Voortplanting

In het natuurlijke verspreidingsgebied vindt de voortplanting plaats in het vroege voorjaar. Er wordt gepaaid langs de oevers van rivieren, op overstromingsvlakten en in in aangetakte wateren  met ondergedoken waterplanten en boven grind bij een zwakke stroming. Op zoek naar geschikte paaiplaatsen kan brasemblei over grote afstanden migreren binnen rivieren. In Nederland is nog geen voortplanting vastgesteld.

Levenswijze en habitat

De brasemblei leeft in grote langzaamstromende rivieren, kanalen en meren. Ze hebben een voorkeur voor voedselrijk water. Jonge brasemblei houdt zich bij voorkeur op in vegetatierijke oeverzones terwijl volwassen brasemblei voornamelijk leeft in open water. Hier zwemmen ze vaak dicht onder het oppervlak waar ze zich voeden met plankton. 

Brasemblei Ballerus ballerus Emil Walter

 

Herkomst en verspreiding

Het oorspronkelijke leefgebied van de brasemblei ligt in Oost-Europa in het gebied vanaf de Baltische Zee tot aan de Zwarte en Kapische Zee. De soort is in Nederland voor het eerst aangetroffen in 2010 in een afgesloten water nabij Hoensbroek. Een tweede waarneming is gedaan in 2017 in de Boven-Merwede. Mogelijk is de soort onbedoeld vanuit Oost-Europa meegelift met visuitzettingen. 

Brasemblei Ballerus ballerus Verspreidingskaart RAVON

 


 

Bedreiging en bescherming

 

Brasemblei is een exoot en geniet daarom geen bescherming in Nederland. De soort wordt incidenteel waargenomen in Nederland waardoor hij geen bedreiging lijkt te vormen voor inheemse soorten.  In het oorspronkelijke verspreidingsgebied is de soort niet bedreigd. 

Brasemblei Ballerus ballerus Jukka Halonen
 

Zie ook

Herkenning zoetwatervissen

 

Vorig artikel Brasem
Volgend artikel Bronforel
Printen
432

Over RAVON

RAVON is een onafhankelijke kennisorganisatie die samen met vrijwilligers, inheemse reptielen, amfibieën en vissen beschermt. 

Privacy statement

Geregistreerd bij

Logo ANBI

Telprojecten

Reptielen tellen
Amfibieën tellen
Vissen tellen

Doe mee

Word vrijwilliger
Word donateur
Doe een gift
Werkgroepen

Webshop

Contact

Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Contactpagina


Adres Natuurplaza
(gebouw Mercator III)
Toernooiveld 1 6525 ED
Nijmegen
Route

Vacatures

Back To Top