Search
zaterdag 23 januari 2021

Stages

Stichting RAVON doet onderzoek aan amfibieën, reptielen en vissen. In het onderzoeksprogramma staan op dit moment de onderstaande thema's centraal. Voor de verschillende items stellen we onderzoeksvragen op waarvoor vervolgens projecten worden geïnitieerd.

Voor zowel de bachelor- als masterfase formuleren we specifieke onderzoeksvragen, die een substantiële bijdrage leveren aan het overkoepelende onderzoek.

Onderwerpen

Verspreiding

Stichting RAVON heeft een achterban van ongeveer 2000 betrokkenen, die jaarlijks vele waarnemingen inleveren. De databank bevatte eind 2010 zo’n 1,5 miljoen records. Deze data lenen zich natuurlijk bij uitstek voor data mining. Waarnemingen worden vaak volgens een bepaalde methodiek verzameld. Methodieken zijn niet altijd voor iedere soort even geschikt en vragen dan ook soms om verbetering. Je zou het monitoring op maat kunnen noemen.


Item: vissen

 • Vissen inventariseren
  Beschik je over een grote zelfstandigheid en ga je graag het veld in? Dan is een stage waarbij je vissen inventariseert misschien wat voor jou. Tijdens de stage leer je veldwerk te plannen en organiseren, doe je kennis op van de zoetwatervissen en hoe je veldgegevens kunt digitaliseren. Het is daarbij ook mogelijk een praktische onderzoeksvraag af te bakenen die je met jouw gegevens kunt beantwoorden. Je hebt voor deze stage MBO niveau 4 nodig.

  NIVEAU: MBO-4
  PERIODE: april - november; stage is ingevuld.
  BEGELEIDER: Fabian Smith
   
 • Inventarisatie beschermde soorten N2000-gebieden Noord-Brabant
  Om inzicht te verkrijgen in de ontwikkeling van de kamsalamander, kleine en grote modderkruiper, bittervoorn en rivierdonderpad in N2000-gebieden in Noord-Brabant wordt in 2021 een grote veldkartering uitgevoerd. Hiervoor moet een groot aantal watergangen bemonsterd worden op de aanwezigheid van bovengenoemde soorten. Hierbij gebruik je een standaard methodiek (schepnet), verzamel je gegevens over de habitat verwerk je data in het veld via een vast invoer-portaal. In combinatie met eerder verzamelde data willen we weten hoe het met de populaties doelsoorten gaat (verspreiding, trends in aantallen, optreden voortplanting) en wat de habitatgeschiktheid is. De uitkomsten vormen de basis voor verdere beheersingrepen zoals het opschonen van wateren of het tegengaan van verdroging.
  Binnen het project is zowel ruimte voor verspreidingsonderzoek alsmede een meer inhoudelijke analyse naar het voorkomen van soorten in relatie tot de omgeving.

  NIVEAU: MBO-4/HBO/WO
  PERIODE: maart - augustus 2021
  BEGELEIDER: Martijn Dorenbosch

Item: reptielen

 • Inventarisatie hazelworm West-Brabant
  Hazelwormen zijn erg verborgen levende reptielen die moeilijk zijn waar te nemen. Terreinbeheerders weten dan ook vaak niet of de soort (nog) voorkomt in hun terreinen. Regelmatig worden dan ook nog nieuwe locaties met hazelwormen ontdekt. Dit geldt ook voor West-Brabant. RAVON wil een actueel verspreidingsbeeld krijgen van de hazelworm in het onderzoeksgebied. Jij helpt daar in deze stage aan mee, door het controleren van uitgelegde kunstmatige schuilplekken (tapijttegels) waar ze graag onder liggen. Daarnaast breng je in beeld waar in het gebied (half)verharde paden en ATB-routes liggen. Dit leg je vast in GIS. Dat is belangrijke informatie om in te kunnen schatten waar hazelwormen last hebben van versnippering van het landschap. Tot slot zoek je op fietspaden in de belangrijkste leefgebieden of en waar er hazelwormen worden doodgereden.

  NIVEAU: MBO-4
  PERIODE: maart tot en met september 2021 (tenminste een periode van 2 maanden)
  BEGELEIDER: Jeroen van Delft
  LOCATIE: Het studiegebied omvat het gebied Breda, Roosendaal, Zundert, Achtmaal.
  VEREISTEN: Je dient zelf voor vervoer te zorgen (een fiets, liefst mountainbike. Rijbewijs strekt tot aanbeveling). Een nabije uitvalsbasis geniet de voorkeur.

 


Item: amfibieën

Op dit moment zijn er met betrekking tot verspreidingsonderzoek amfibieën geen stages beschikbaar.

Vorig artikel Genetica
Volgend artikel Ziektes en parasieten
Printen
3143

Theme picker

Contactformulier

Over RAVON

RAVON voor de bescherming van amfibieen, reptielen en vissen

Beschermen doen we samen met vrijwilligers en donateurs

 

Kennis - informatie - onderzoek -advies

Privacy statement

 

Contact

Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Contactpagina


Adres Natuurplaza
(gebouw Mercator III)
Toernooiveld 1 6525 ED
Nijmegen

Route

Back To Top