Search
zondag 1 oktober 2023

Stages

Stichting RAVON voert onderzoek uit naar amfibieën, reptielen en vissen. In ons onderzoeksprogramma staan de onderstaande thema's centraal, klik op het thema waarin je geïnteresseerd bent om te zien of wij hiervoor een stage/afstudeermogelijkheden hebben. Wij bieden stageplekken voor zowel MBO, HBO als Master studenten.

Heb je interesse in één van de stageonderwerpen? Stuur dan een e-mail naar de contactpersoon die bij het stageonderwerp vermeld staat.

We ontvangen een groot aantal stageverzoeken via open sollicitaties en kunnen ze helaas niet allemaal faciliteren. Reageer daarom a.u.b. gericht op de weergegeven stageopdrachten.

Stage-onderwerpen

Bevlogen stagiair(e) communicatie

 • 1-1-2023 - 31-12-2024
 • Aantal keer bekeken: 213
Bevlogen stagiair(e) communicatie

Als ideële stichting zonder winstoogmerk zijn we onder meer afhankelijk van giften, donateurs en fondsen. Een terrein waar we ons verder in willen ontwikkelen, want met meer middelen kunnen we onze kwetsbare soorten beter beschermen. Om ons op weg te helpen, zijn we op zoek naar een stagiair(e) communicatie.

MSc Internship; Exploring and creating the first (abundance) trend of freshwater fish

 • 1-7-2023 - 31-12-2023
 • Aantal keer bekeken: 178
MSc Internship; Exploring and creating the first (abundance) trend of freshwater fish

Abundance trends are essential to monitor our vulnerable fish species. They can be used as an early warning signal for the decrease of native fish species or the increase of an invasive exotic fish species, such as the recently discovered Caucasian dwarf goby. Although the number of obligated and standardized fish stock assessments in the Netherlands is substantial, no national abundance trends are statically modeled.

Bescherming van Antilliaanse leguaan populatie door monitoring van niet-inheemse leguanen op Sint Eustatius

 • 3-7-2023 - 31-12-2024
 • Aantal keer bekeken: 207
Bescherming van Antilliaanse leguaan populatie door monitoring van niet-inheemse leguanen op Sint Eustatius

De Antilliaanse leguaan is een met uitsterven bedreigde endemische soort binnen de Kleine Antillen waar die voortkomt op meerdere eilanden. De grootste bedreiging voor de populatie op Sint Eustatius is hybridisatie met niet-inheemse leguanen die via schepen uit Sint Maarten overkomen. Binnen de stage zal je je bezighouden met dit urgente probleem en STENAPA ondersteunen.

Verspreidingsonderzoek zoetwatervissen

NEM zoetwatervissen

 • 1-1-2024 - 31-12-2024
 • Aantal keer bekeken: 51
Verspreidingsonderzoek zoetwatervissen

Wil je graag veldwerkervaring opdoen en je kennis van vissoorten vergroten? Dan kun je meehelpen aan het verspreidingsonderzoek vissen. Met het NEM Meetprogramma Zoetwatervissen (https://www.ravon.nl/Help-mee/Tellen/Vissen/Zoek-Een-Soort) wordt de verspreiding van zoetwatervissen in Nederland in kaart gebracht en worden verspreidingstrends berekend van alle soorten.

Tijdens deze stage bevis je wateren in zowel afgelegen natuurterreinen als het stedelijk gebied op zoek naar doelsoorten zoals o.a. grote modderkruiper, bittervoorn en beekprik. Inventarisaties worden hoofdzakelijk uitgevoerd met het schepnet en sporadisch gebeurt dit met een zegen. Voor enkele soorten ga je 's nachts op pad met een zaklamp.

Een groot deel van deze stageopdracht bestaat uit zelfstandig veldwerk dat jij samen met een andere student uitvoert. Aanvullend op het veldwerk wordt er in overleg met jou een onderzoeksvraag opgesteld die jij tijdens je stage gaat beantwoorden.

Invloed van habitatgebruik aan de zeezijde van intrekpunten op de verblijftijd en passage-efficiëntie van glasaal

 • 1-2-2024 - 31-8-2024
 • Aantal keer bekeken: 169
Invloed van habitatgebruik aan de zeezijde van intrekpunten op de verblijftijd en passage-efficiëntie van glasaal

Om het habitatgebruik van glasaal aan de zeezijde van intrekpunten in kaart te brengen, zijn de afgelopen jaren grootschalige veldexperimenten uitgevoerd. Het uitwerken en vergelijken van de onderzoeksresultaten van deze intrekpunten kan leiden tot handvatten voor de inrichting van het habitat aan de zeezijde van intrekpunten, waardoor glasaal beter wordt gefaciliteerd tijdens de intrek richting het achterland.

Invloed van connectiviteit van intrekpunten op de fysieke conditie van glasaal

 • 1-2-2024 - 31-8-2024
 • Aantal keer bekeken: 168
Invloed van connectiviteit van intrekpunten op de fysieke conditie van glasaal

De mate van connectiviteit van een intrekpunt is van invloed op de hoeveelheid moeite die glasalen moeten doen om succesvol van de zee naar de polder te trekken. Om meer inzicht te krijgen in de factoren zijn bij twee intrekpunten in Zeeland glasalen gemeten. Met behulp van conditiefactoren kan inzicht worden verkregen in de hoeveelheid moeite die het hen heeft gekost om bij de vismigratievoorziening te komen.

RSS

Over RAVON

RAVON is een onafhankelijke kennisorganisatie die samen met vrijwilligers, inheemse reptielen, amfibieën en vissen beschermt. 

Privacy statement

Geregistreerd bij

Logo ANBI

Telprojecten

Reptielen tellen
Amfibieën tellen
Vissen tellen

Doe mee

Word vrijwilliger
Word donateur
Doe een gift
Werkgroepen

Webshop

Contact

Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Contactpagina


Adres Natuurplaza
(gebouw Mercator III)
Toernooiveld 1 6525 ED
Nijmegen
Route

Vacatures

Back To Top