Search
maandag 27 maart 2023

Stages

Stichting RAVON doet onderzoek aan amfibieën, reptielen en vissen. In het onderzoeksprogramma staan op dit moment de onderstaande thema's centraal. Voor de verschillende items stellen we onderzoeksvragen op waarvoor vervolgens projecten worden geïnitieerd.

Voor zowel de bachelor- als masterfase formuleren we specifieke onderzoeksvragen, die een substantiële bijdrage leveren aan het overkoepelende onderzoek.

Let op: mocht je interesse hebben in een stage, neem dan rechtstreeks contact op met de desbetreffende contactpersoon die bij de stage vermeld staat. Vanwege het hoge aantal aanvragen worden open sollicitaties niet in behandeling genomen.

Onderwerpen

Bescherming

Ons landschap is in de loop der eeuwen steeds verder versnipperd. Door de aanleg van wegen, kanalen en steden zijn natuurgebieden van elkaar geïsoleerd geraakt. Dit heeft gevolgen voor de mobiliteit van dieren en planten. Om geïsoleerde gebieden weer met elkaar te verbinden wordt (werd) in Nederland de Ecologische Hoofd Structuur gerealiseerd. Hiertoe worden overal in het land onder andere faunapassages aangelegd om barrières op te heffen. Onze onderzoeken op het vlak van bescherming zijn veelal erop gericht om het Nederlandse landschap amfibie- reptiel- en visvriendelijker in te richten. 


Item: Amfibieën

 • Licht op natuur, invloed van licht op amfibieën 
  Heb jij een rijbewijs, volg je een HBO of WO opleiding en ben je beschikbaar vanaf januari/februari 2023? Grijp je kans om mee te werken aan baanbrekend onderzoek. Samen met een buitenlandse studente mag je onderzoek gaan doen naar de invloed van licht op de voorjaarsmigratie van amfibieën. Neem contact op met Raymond Creemers of Kamiel Spoelstra (NIOO)
  Light pollution is increasingly recognised as one of the strongest anthropogenic factors that can impact ecosystems. At the NIOO-KNAW, we investigate the impact of light on nocturnal species, such as bats, amphibians, mice and mustelids. We try to understand their response to the colour composition of light, and the light intensity. Every year we have several oppertunities to work on amphibians and light pollution. Your internship will preferably start in january, field experiments will take place mainly in early spring during the annual migration of amphibians. More information: https://nioo.knaw.nl/nl/vacatures/student-project-licht-op-natuur

  NIVEAU: WO / HBO
  PERIODE: veldwerk vanaf begin maart, voorbereiding voor experimenten vanaf januari 2023; stageperiode 3 tot 6 maanden
  BEGELEIDER(S): NIOO-KNAW & Raymond Creemers. Vragen en aanmelden kan via: K.Spoelstra@nioo.knaw.nl

Item: Passagecheck

Onder de noemer Passagecheck werken we vanuit RAVON aan het verbeteren van vismigratievoorzieningen voor met name glasaal en driedoornige stekelbaars. Dit doen we onder andere door een ‘Passagecheck’ uit te voeren waarbij we vissen voorzien van een gekleurd merkje (VIE-tag) en volgen op hun reis tussen zee en polder. We kunnen hiermee aanbodschattingen doen, de efficiëntie van de intrek door de voorziening bepalen en kijken hoe lang vissen in de buurt van de vismigratievoorziening blijven. Ook worden tijdens deze onderzoeken gedetailleerde stroomsnelheidsmetingen gedaan en wordt het zwemgedrag in de vismigratievoorziening in beeld gebracht met een onderwatercamera, waardoor knelpunten in de voorziening aan het licht komen.

Tijdens het voorjaar van 2023 gaan we bij twee vismigratievoorzieningen in Zeeland een Passagecheck uitvoeren. Een deel van je stage bestaat uit het veldwerk van deze Passagechecks; denk aan het vissen met kruisnetten, het helpen met lichten van de opvangnetten achter de vismigratievoorzieningen en het assisteren bij het merken van glasalen en driedoornige stekelbaarzen. Je voert het veldwerk samen uit met een team van professionals, vrijwilligers en stagiairs. Het veldwerk is complex van opzet en vergt gestructureerd en precies kunnen werken. ’s Nachts werken en lange dagen in het veld zijn onderdeel van je stage (wel in de prachtige Zeeuwse Delta). Daarnaast ga je aan de slag met het uitwerken van een van de onderstaande onderzoeksonderwerpen:

 • Invloed van habitatgebruik aan de zeezijde van intrekpunten op de verblijftijd en passage-efficiëntie van glasaal.
  Onderzoek aan glasaal wordt normaal gesproken uitgevoerd door metingen te verrichten aan actieve glasaal. Wanneer glasaal niet actief is, schuilt voor harde stroming of schuilt voor predatoren rusten ze in het substraat. Om het habitatgebruik van glasaal aan de zeezijde van intrekpunten, en de invloed hiervan op de verblijftijd en passage-efficiëntie in kaart te brengen, zijn de afgelopen jaren grootschalige veldexperimenten uitgevoerd bij twee intrekpunten met sterk verschillende omstandigheden aan de zeezijde. Hierbij werd gewerkt met kunstmatige substraten en gemerkte glasalen. Er werden metingen verricht aan zowel actieve glasalen en glasalen in rust. Het uitwerken en vergelijken van de onderzoeksresultaten van deze intrekpunten kan leiden tot handvatten voor de inrichting van het habitat aan de zeezijde van intrekpunten, waardoor glasaal beter wordt gefaciliteerd tijdens de intrek richting het achterland. Affiniteit met of interesse in analyse van gegevens in R-statistics en het bouwen van populatiemodellen zijn een pré!

  NIVEAU: HBO, WO
  PERIODE: februari/maart - juli/augustus (indien gewenst kan over een eerdere einddatum worden overlegd).
  BEGELEIDER(S): Mick Vos en Maurice Kooiman. Voor vragen bel 06-13559173 (Mick) of  06-30815232 (Maurice) . Aanmelden kan via m.vos@ravon.nl of m.kooiman@ravon.nl. 
 • Invloed van connectiviteit van intrekpunten op de fysieke conditie van glasaal.
  De connectiviteit van een intrekpunt wordt onder meer bepaald door het habitat aan de zeezijde en de eigenschappen van de vismigratievoorziening. De mate van connectiviteit van een intrekpunt is van invloed op de hoeveelheid moeite die glasalen moeten doen om succesvol van de zee naar de polder te trekken. Hoe meer moeite het voor glasalen kost, hoe groter de kans dat ze voortijdig afhaken door bijvoorbeeld uitputting. Om meer inzicht te krijgen in de factoren die hieraan ten grondslag liggen zijn in 2021 bij twee intrekpunten in Zeeland, die sterk verschillen in connectiviteit, glasalen gemeten en gewogen voor en nadat ze de vismigratievoorziening passeerden. Met behulp van conditiefactoren kan inzicht worden verkregen in de hoeveelheid moeite die het hen heeft gekost om bij de vismigratievoorziening te komen en om hierdoor in te trekken. Dit kan leiden tot handvatten voor het inrichten van het habitat aan de zeezijde van intrekpunten, en het ontwerpen en optimaliseren van vismigratievoorzieningen, waardoor glasaal beter wordt gefaciliteerd tijdens de intrek richting het achterland. Affiniteit met of interesse in analyse van gegevens in R-statistics is een pré!

  NIVEAU: HBO, WO
  PERIODE: februari/maart - juli/augustus (indien gewenst kan over een eerdere einddatum worden overlegd).
  BEGELEIDER(S): Mick Vos en Maurice Kooiman. Voor vragen bel 06-13559173 (Mick) of  06-30815232 (Maurice) . Aanmelden kan via m.vos@ravon.nl of m.kooiman@ravon.nl. 

Volgend artikel Buitenlandse stages
Printen
9993

Over RAVON

RAVON voor de bescherming van amfibieen, reptielen en vissen

Beschermen doen we samen met vrijwilligers en donateurs

 

Kennis - informatie - onderzoek -advies

Privacy statement

 

Telprojecten

Reptielen tellen
Amfibieën tellen
Vissen tellen

Doe mee

Word vrijwilliger
Word donateur
Doe een gift
Werkgroepen

Webshop

Contact

Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Contactpagina


Adres Natuurplaza
(gebouw Mercator III)
Toernooiveld 1 6525 ED
Nijmegen

Route

Back To Top