Search
maandag 5 december 2022

Stages

Stichting RAVON doet onderzoek aan amfibieën, reptielen en vissen. In het onderzoeksprogramma staan op dit moment de onderstaande thema's centraal. Voor de verschillende items stellen we onderzoeksvragen op waarvoor vervolgens projecten worden geïnitieerd.

Voor zowel de bachelor- als masterfase formuleren we specifieke onderzoeksvragen, die een substantiële bijdrage leveren aan het overkoepelende onderzoek.

Let op: mocht je interesse hebben in een stage, neem dan rechtstreeks contact op met de desbetreffende contactpersoon die bij de stage vermeld staat. Vanwege het hoge aantal aanvragen worden open sollicitaties niet in behandeling genomen.

Onderwerpen

Bescherming

Ons landschap is in de loop der eeuwen steeds verder versnipperd. Door de aanleg van wegen, kanalen en steden zijn natuurgebieden van elkaar geïsoleerd geraakt. Dit heeft gevolgen voor de mobiliteit van dieren en planten. Om geïsoleerde gebieden weer met elkaar te verbinden wordt (werd) in Nederland de Ecologische Hoofd Structuur gerealiseerd. Hiertoe worden overal in het land onder andere faunapassages aangelegd om barrières op te heffen. Onze onderzoeken op het vlak van bescherming zijn veelal erop gericht om het Nederlandse landschap amfibie- reptiel- en visvriendelijker in te richten. 


Item: Amfibieën

 • Licht op natuur, invloed van licht op amfibieën 
  Heb jij een rijbewijs, volg je een HBO of WO opleiding en ben je beschikbaar vanaf januari/februari 2023? Grijp je kans om mee te werken aan baanbrekend onderzoek. Samen met een buitenlandse studente mag je onderzoek gaan doen naar de invloed van licht op de voorjaarsmigratie van amfibieën. Neem contact op met Raymond Creemers of Kamiel Spoelstra (NIOO)
 • Light pollution is increasingly recognised as one of the strongest anthropogenic factors that can impact ecosystems. At the NIOO-KNAW, we investigate the impact of light on nocturnal species, such as bats, amphibians, mice and mustelids. We try to understand their response to the colour composition of light, and the light intensity. Every year we have several oppertunities to work on amphibians and light pollution. Your internship will preferably start in january, field experiments will take place mainly in early spring during the annual migration of amphibians. More information: https://nioo.knaw.nl/nl/vacatures/student-project-licht-op-natuur
 • NIVEAU: WO / HBO
  PERIODE: veldwerk vanaf begin maart, voorbereiding voor experimenten vanaf januari 2023; stageperiode 3 tot 6 maanden
  BEGELEIDER(S): NIOO-KNAW & Raymond Creemers. Vragen en aanmelden kan via: K.Spoelstra@nioo.knaw.nl

Item: Zegen in de Delta

 • Onderzoek naar de kraamkamerfunctie van de Zuid-Hollandse delta
  Stichting RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland) doet vanuit het project “Een Zegen in de Delta” onderzoek naar de kraamkamerfunctie van de Zuid-Hollandse delta. Dit gebeurt door wadend te vissen met een broedzegen (groot sleepnet). Zo wordt in kaart gebracht welke jonge vissen gebruik maken van welke gebieden en kijken wij naar de kwaliteit van het habitat. Hiermee wordt inzichtelijk welke gebieden belangrijk zijn als kraamkamer voor welke vissoorten. Een belangrijk onderdeel van het project is om te kijken óf en hoe de samenstelling van de juveniele visgemeenschap verandert nu de Haringvlietsluizen op een kier staan en er weer zout water het Haringvliet in mag stromen. Een deel van de stagetijd ben je bezig met zegenbevissingen in het veld. Zowel in zoetwater, brakwater als in de zee worden vissen onderzocht, tijdens dit project wordt een grote diversiteit aan vissoorten aangetroffen. Tijdens de bevissingen worden habitat parameters op de bevissingslocaties nauwkeurig in kaart gebracht. Een belangrijk onderdeel van deze stage zit in het analyseren van de data en de uitwerking hiervan.

  Voor een kijkje in dit project zie: https://www.ravon.nl/Help-mee/Tellen/Vissen/Zegen-in-de-delta

  NIVEAU: MBO, HBO, WO
  PERIODE: 1-5-2023 tot 1-09-2023 en van 1-09-2023 tot 1-11-2023. Startmoment mei 2023. Bij voorkeur tot november omdat het veldseizoen van dit project zo lang doorloopt. Maar er zijn ook mogelijkheden van 1 mei tot september en vanaf september tot november. Mogelijkheden voor precieze periode kunnen besproken worden.
  BEGELEIDER(S): Mick Vos. Voor vragen bel 06-13559173. Aanmelden kan via m.vos@ravon.nl

Item: Passagecheck

Onder de noemer Passagecheck werken we vanuit RAVON aan het verbeteren van vismigratievoorzieningen voor met name glasaal en driedoornige stekelbaars. Dit doen we onder andere door een ‘Passagecheck’ uit te voeren waarbij we vissen voorzien van een gekleurd merkje (VIE-tag) en volgen op hun reis tussen zee en polder. We kunnen hiermee aanbodschattingen doen, de efficiëntie van de intrek door de voorziening bepalen en kijken hoe lang vissen in de buurt van de vismigratievoorziening blijven. Ook worden tijdens deze onderzoeken gedetailleerde stroomsnelheidsmetingen gedaan en wordt zwemgedrag in de vismigratievoorziening met een onderwatercamera, zodat knelpunten in de voorziening in kaart kunnen worden gebracht. Tijdens de Passagecheck onderzoeken kan aan onderstaande deelonderzoeken worden gewerkt.

 • Invloed van habitatgebruik aan de zeezijde van een intrekpunt op de passage efficiëntie van glasaal.
  Onderzoek aan glasaal wordt normaal gesproken uitgevoerd door metingen te verrichten aan actieve glasaal. Wanneer glasaal niet actief is, schuilt voor harde stroming of schuilt voor predatoren rusten ze in het substraat. Om het habitatgebruik van glasaal aan de zeezijde van een intrekpunt, en de invloed hiervan op de passage efficiëntie in kaart te brengen, wordt in het voorjaar van 2023 een grootschalig veldexperiment uitgevoerd. Hierbij wordt gewerkt met gemerkte glasalen en worden metingen verricht aan zowel actieve glasalen en glasalen in rust. De uitkomsten van het onderzoek kunnen leiden tot handvatten voor de inrichting van het habitat aan de zeezijde van intrekpunten, waardoor glasaal beter wordt gefaciliteerd tijdens de intrek richting het achterland. Je voert samen met een team van professionals, vrijwilligers en stagiairs veldwerk uit. Het veldexperiment is complex van opzet en vergt gestructureerd en precies kunnen werken. ’s Nachts werken en lange dagen in het veld zijn onderdeel van je stage (wel in de prachtige Zeeuwse Delta). Affiniteit met of interesse in analyse van gegevens, dataverwerking in R-statistics en het bouwen van populatiemodellen zijn een pré!

  NIVEAU: MBO, HBO, WO
  PERIODE: februari/maart - juli/augustus (indien gewenst kan over een eerdere einddatum worden overlegd).
  BEGELEIDER(S): Mick Vos. Voor vragen bel 06-13559173. Aanmelden kan via m.vos@ravon.nl
 • Timing van de migratiebeweging van glasaal en driedoornige stekelbaars nabij een intrekpunt.
  In het voorjaar van 2023 wordt een ‘Passagecheck’ uitgevoerd bij een belangrijk intrekpunt dat is voorzien van een vismigratievoorziening, gelegen aan een Zeeuwse zeearm. Ook hier werk je met gemerkte glasalen en gemerkte driedoornige stekelbaarzen. Je doet onderzoek naar de timing van de migratiebewegingen van deze soorten, in relatie tot de afvoer van het intrekpunt, het getij en de tijdstippen waarop de vismigratievoorziening actief is. Sluiten de tijdstippen waarop de vismigratievoorziening actief is goed aan op de timing van de migratiebewegingen van glasaal en driedoornige stekelbaars, of kan dit nog worden geoptimaliseerd? Je voert samen met een team van professionals, vrijwilligers en stagiairs veldwerk uit. Het veldexperiment is complex van opzet en vergt gestructureerd en precies kunnen werken. ’s Nachts werken en lange dagen in het veld zijn onderdeel van je stage (wel in de prachtige Zeeuwse Delta). Affiniteit met of interesse in analyse van gegevens en dataverwerking in R-statistics zijn een pré!

  NIVEAU: MBO, HBO, WO
  PERIODE: februari/maart - juli/augustus (indien gewenst kan over een eerdere einddatum worden overlegd).
  BEGELEIDER(S): Mick Vos. Voor vragen bel 06-13559173. Aanmelden kan via m.vos@ravon.nl

Volgend artikel Buitenlandse stages
Printen
8783

Over RAVON

RAVON voor de bescherming van amfibieen, reptielen en vissen

Beschermen doen we samen met vrijwilligers en donateurs

 

Kennis - informatie - onderzoek -advies

Privacy statement

 

Telprojecten

Reptielen tellen
Amfibieën tellen
Vissen tellen

Doe mee

Word vrijwilliger
Word donateur
Doe een gift
Werkgroepen

Webshop

Contact

Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Contactpagina


Adres Natuurplaza
(gebouw Mercator III)
Toernooiveld 1 6525 ED
Nijmegen

Route

Back To Top