Search

Over RAVON Actueel English Steun ons Webshop

Moorse landschildpad. Foto: Rolf van Leeningen

Onderzoek door vrijwilligers kost naast de inzet van tijd vaak ook geld. Gelukkig is er een aantal fondsen die financiële ondersteuning kunnen bieden aan vrijwilligers voor hun onderzoek.

Stichting Bevordering Herpetologie (SBH)

Moorse landschildpad Rolf van Leeningen

De "Stichting Bevordering Herpetologie (SBH)" is al sinds 1966 actief met het bevorderen van de kennis over amfibieën en reptielen in de breedste zin van het woord. Hoewel ooit opgericht vanuit de vereniging Lacerta en dus sterk gericht op de terrariumhouderij, staat tegenwoordig vooral kennis over dieren in het wild, zoals gedragsstudies, ecologisch- en inventarisatiewerk, maar ook natuurbeschermingsactiviteiten ten bate van amfibieën en reptielen hoog in het vaandel bij het stichtingsbestuur. Ook studies aan amfibieën en reptielen in gevangenschap worden gestimuleerd, mits deze bijdragen aan meer kennis over bepaalde soorten of terrariumtechnieken. De doelstelling van de SBH betreft vooral het ondersteunen en stimuleren van particulier initiatief.  

Klik hier voor meer informatie


Meester Prikkebeen Fonds

Meester Prikebeen Fonds

In 2009 is het Meester Prikkebeen Fonds ingesteld bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. Dit fonds, vernoemd naar de vermaarde vlindervanger, is bedoeld om amateuronderzoekers op het terrein van flora en fauna – van mos tot vos - financieel te ondersteunen bij het veldwerk. Hiervoor heeft het fonds jaarlijks € 25.000,- beschikbaar. In de praktijk blijkt dat amateuronderzoekers wel fondsen voor publicaties kunnen vinden, vooral wanneer men opvallende soorten bestudeert, maar dat dit voor het voorliggende traject, het veldwerk, een stuk lastiger is. Zeker wanneer het onderzoek minder bekende of minder geliefde soorten betreft. Het Meester Prikkebeen Fonds wil deze lacune aanvullen door het verstrekken van financiële ondersteuning, bijvoorbeeld voor de aanschaf van specifieke onderzoeksmaterialen, maar ook voor een bezoek aan een deskundige of zelfs aan een museum in het buitenland. Een belangrijke voorwaarde is wel dat de onderzoeksresultaten moeten uitmonden in een publicatie. Afhankelijk van het onderwerp kan dit in een tijdschrift of als openbaar rapport zijn. Het Meester Prikkebeen Fonds richt zich op de amateuronderzoekers binnen de flora en fauna bij voorkeur op het werkterrein van de veldbiologie. Zij dienen zelf het initiatief tot onderzoek te hebben genomen en mogen geen betaalde functie bij een onderzoeksinstelling bekleden. Zowel personen als belanghebbende instanties kunnen een aanvraag indienen bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. Geïnteresseerden kunnen d.m.v. De Richtlijnenwijzer op www.cultuurfonds.nl nagaan of het zinvol is een financiële bijdrage aan te vragen voor een onderzoeksproject. Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud in Nederland door middel van financiële bijdragen, prijzen en beurzen. Binnen het werkterrein ‘natuurbehoud’ is er vooral aandacht voor projecten die gericht zijn op het vergroten van het bewustzijn van het belang van natuur in Nederland


Fona fonds

FONA Fonds RAVON

Het Fonds voor Onderzoek ten behoeve van het Natuurbehoud, Stichting FONA is in 1967 opgericht door prof.dr. M.F. Mörzer Bruyns, hoogleraar Natuurbeheer en destijds verbonden aan het voormalige Rijksinstituut voor Veldbiologisch Onderzoek ten behoeve van het Natuurbehoud (RIVON), thans Alterra Research Instituut voor de Groene Ruimte in Wageningen.  De Stichting beheert een bescheiden kapitaal waaruit jaarlijks subsidies worden verleend aan projecten in het kader van natuurbescherming.

Lees meer op: www.fondsonderzoeknatuurbehoud.nl/


Stimuleringsfonds

Heeft u geld nodig voor onderzoek of uitvoering van een project, waarvan de resultaten bijdragen aan de kennis of bescherming van onze soorten, dan kan dit RAVON-fonds voor u interessant zijn. Subsidieaanvragen digitaal insturen voor 1 september.

Klik hier voor meer informatie.

Over RAVON

RAVON is een onafhankelijke kennisorganisatie die samen met vrijwilligers de inheemse reptielen, amfibieën en vissen beschermt. RAVON, FLORON en Paddenstoelenonderzoek Nederland zijn onderdeel van Stichting Natuur Onderzoek Nederland.

Privacy statement

Geregistreerd bij

Logo ANBI

Telprojecten

Reptielen tellen
Amfibieën tellen
Vissen tellen

Partners

Doe mee

Word vrijwilliger
Word donateur
Doe een gift
Werkgroepen

Webshop

Contact

Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Contactpagina


Adres Natuurplaza
(gebouw Mercator III)
Toernooiveld 1 6525 ED
Nijmegen
Route

Vacatures

Back To Top