Search

Over RAVON Actueel English Steun ons Webshop

Wie kan een aanvraag doen?

Het Stimuleringsfonds is met name bedoeld voor landelijke, provinciale, regionale of lokale (RAVON)werkgroepen, maar ook particuliere personen kunnen er een beroep op doen. Bedrijven of andere professionele organisaties zijn uitgesloten.

Waarvoor kunt u een bijdrage aanvragen?

De bijdrage kan alleen aangevraagd worden voor een vergoeding van te maken kosten, zoals reis- of drukkosten, kosten van veldmaterialen of instrumenten.

Welke criteria worden getoetst?

De resultaten van het onderzoek of uitvoering van het project moeten bijdragen aan de kennis of de bescherming van de inheemse reptielen, amfibieën of vissen. Te denken valt aan veldwerk, zoals gedragsstudies, inventarisatiewerk, natuurbeschermingsactiviteiten of hiervoor benodigde materialen. Ook educatieve activiteiten vallen hieronder. De aanvraag dient de volgende onderdelen te bevatten:

  • Bijlage 1. Een beknopt CV van de aanvrager of de vertegenwoordiger van een werkgroep.
  • Bijlage 2. Een nauwkeurige maar korte omschrijving van het project en/of benodigde materialen.
  • Bijlage 3. Een gespecificeerde kostenraming (begroting).

Hoe vraagt u een bijdrage aan?

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage dient u het aanvraagformulier inclusief bijlagen volledig in te vullen en samen met een begroting voor 23 oktober digitaal te sturen naar redactie@ravon.nl. U kunt maximaal €1.500,- aanvragen (exclusief BTW).

Beoordeling aanvragen

De toekenningscommissie zal één keer per jaar (eind oktober) de binnengekomen aanvragen beoordelen. Binnen drie weken na de beoordeling ontvangt u schriftelijk bericht of uw aanvraag is gehonoreerd of afgewezen. Een aanvraag kan ook gedeeltelijk worden gehonoreerd.

Toekenning

Toekenning geschied op de RAVON-dag (2e zaterdag in november). Uitbetaling zal plaatsvinden na uitvoering van het onderzoek. Vooruitbetaling is bespreekbaar.

Welke tegenprestatie verwachten wij?

Van gehonoreerde aanvragen dient na afloop van het project een kort verslag aan RAVON te worden gestuurd. Indien er sprake is van een uitgevoerd onderzoek dient kopij (maximaal 1000 woorden) ter publicatie te worden aangeboden aan de redactie van het tijdschrift RAVON, of een ander tijdschrift op het gebied van reptielen, amfibieën of vissen. De data voortkomend uit het project worden mede-eigendom van RAVON en opgeslagen in de RAVON-databank. In het geval een onderzoeksverslag (mede) voortkomt uit de gesubsidieerde activiteit of project dient een digitale versie daarvan aan RAVON te worden aangeboden. In publicaties over het project moet het fonds als volgt worden vermeld ‘Dit project werd gesteund door een subsidie van het RAVON-stimuleringsfonds, in Engelse publicaties te vervangen door: ’This project was supported by a grant of the RAVON Incentive Fund (Reptile Amphibian Fish Conservation Netherlands)’.

Download hier de Word-versie van het aanvraagformulier

Over RAVON

RAVON is een onafhankelijke kennisorganisatie die samen met vrijwilligers de inheemse reptielen, amfibieën en vissen beschermt. RAVON, FLORON en Paddenstoelenonderzoek Nederland zijn onderdeel van Stichting Natuur Onderzoek Nederland.

Privacy statement

Geregistreerd bij

Logo ANBI

Telprojecten

Reptielen tellen
Amfibieën tellen
Vissen tellen

Partners

Doe mee

Word vrijwilliger
Word donateur
Doe een gift
Werkgroepen

Webshop

Contact

Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Contactpagina


Adres Natuurplaza
(gebouw Mercator III)
Toernooiveld 1 6525 ED
Nijmegen
Route

Vacatures

Back To Top