Search
zaterdag 4 februari 2023

SBH

Moorse landschildpad Rolf van Leeningen

De Stichting Bevordering Herpetologie verleent subsidie aan projecten, die op enigerlei wijze bijdragen aan de kennis van amfibieën en reptielen en uitgevoerd worden door één of enkele individuele onderzoekers. Aan grotere organisaties worden over het algemeen geen subsidies verleend.

In aanmerking voor subsidie komen aanvragen op het gebied van herpetologisch veldwerk, zoals gedragsstudies, ecologisch- en inventarisatiewerk en natuurbeschemingsactiviteiten ten bate van amfibieën en reptielen. Ook kosten voor publicaties, instrumenten en reis- en verblijfkosten kunnen voor subsidie in aanmerking komen. Als regel kan de Stichting jaarlijks € 1.500,- aan subsidie uitkeren.

Een subsidie-aanvraag moet digitaal worden ingediend bij de secretaris van de Stichting, ten minste drie maanden voor aanvang van het geplande project. Een aanvraag dient de volgende onderdelen te bevatten: een nauwkeurige omschrijving van het project (doelstelling, we

Het bestuur kan zonder opgaaf van reden een subsidie-aanvraag afwijzen. De beslissing: toekennen (geheel of gedeeltelijk), afwijzen of in beraad houden, wordt zo spoedig mogelijk aan de betrokkene meegedeeld.

Van gehonoreerde aanvragen dient het bestuur van de Stichting na afloop van het project een kort verslag te ontvangen. Tevens dient een manuscript ter publicatie te worden aangeboden aan de redactie van het RAVON-tijdschrift, of een ander tijdschrift op herpetologisch gebied. Eén exemplaar van publicaties over het gesubsidieerde project dient aan het bestuur te worden aangeboden. In alle publicaties over het project dient de Stichting als volgt te worden vermeld ‘Dit project werd gesteund door een subsidie van de Stichting tot Bevordering van de Herpetologie’. In Engelse publikaties te vervangen door: ’This project was supported by a grant of the Dutch Foundation for the Advancement of Herpetology (Stichting tot Bevordering van de Herpetologie)’.

Hieronder volgen enkele voorbeelden van projecten die de laatste jaren door de SBH gesubsidieerd zijn:

  • Het publiceren van een speciaal boekje over de levendbarende hagedis: "de tocht van een jonge hagedis"
  • De aanschaf van instrumentarium voor ecologisch onderzoek aan schildpadden in Zuid-Afrika
  • Herpetofauna inventarisatie in Slovenie en de publicatie hierover
  • Onderzoek naar de voedselsamenstelling van padhagedissen in Noord-Amerika
  • Adderonderzoek in het Meinweggebied t.b.v. beheersmaatregelen
  • Reiskosten van een symposiumbezoek
  • Reiskosten voor deelname aan zeeschildpaddenonderzoek
  • Onderzoek naar de ecologie van Dendrobates pumilio in Costa Rica
  • Onderzoek naar de herpetofauna in de kroonlaag van regenwouden in Midden-Amerika

Mocht u met een idee rondlopen dat mogelijkerwijs in aanmerking komt voor een subsidie van de SBH, dan kunt u het “regelement subsidieverlening” downloaden door hier te klikken. Een subsidieaanvraag moet ten minste drie maanden vóór aanvang van het geplande project schriftelijk worden ingediend . Daarbij moet een aanvraag minimaal bestaan uit: een nauwkeurige omschrijving van het project, vergezeld van een kostenraming en een beknopt CV van de aanvrager. Hiervoor kunt u zich richten tot:

Stichting bevordering Herpetologie,
t.a.v. secretaris dhr. R. Creemers
p.a. Stichting RAVON
Postbus 1413
6501BK Nijmegen
Telefoon 024-7410600
Email r.creemers@ravon.nl

Over RAVON

RAVON voor de bescherming van amfibieen, reptielen en vissen

Beschermen doen we samen met vrijwilligers en donateurs

 

Kennis - informatie - onderzoek -advies

Privacy statement

 

Telprojecten

Reptielen tellen
Amfibieën tellen
Vissen tellen

Doe mee

Word vrijwilliger
Word donateur
Doe een gift
Werkgroepen

Webshop

Contact

Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Contactpagina


Adres Natuurplaza
(gebouw Mercator III)
Toernooiveld 1 6525 ED
Nijmegen

Route

Back To Top