Search
donderdag 29 september 2022

Soorten

Graskarper

Ctenopharyngodon idella

Graskarper Ctenopharyngodon idella Jelger Herder

Graskarpers worden in Nederland uitgezet voor de bestrijding van waterplanten, ze planten zich hier niet voort.


Herkenning

De graskarper (Ctenopharyngodon idella) is een karperachtige (Cyprinidae) met een torpedovormig lichaam en bruingroene flanken. De grote schubben zijn zwart omrand waardoor er op de flank een nettekening zichtbaar is. Graskarpers kunnen tot 112 cm lang worden. Karper en kopvoorn vertonen overeenkomsten met graskarper. Het onderscheid met karper kan gemaakt worden doordat deze bekdraden heeft. Bij kopvoorn is de rand van de anaalvin bolrond terwijl deze bij graskarper recht is.

Graskarper Ctenopharyngodon idella Jelger Herder


 

Ecologie

 

Voortplanting

In het natuurlijke verspreidingsgebied trekken graskarpers stroomopwaarts naar sneller stromende rivierbodems om te paaien boven zand, grind of rotsen. Voor de ontwikkeling van de eitjes zijn watertemperaturen van rond de 25 graden van belang. In Nederland planten graskarpers zich niet voort door het ontbreken van dergelijke omstandigheden. 

Levenswijze en habitat

Graskarpers zijn gedeeltelijk stromingsminnend en leven van nature in grote riviersystemen en de daarmee verbonden wateren. Jonge graskarpers voeden zich met watervlooien en macrofauna. Naarmate ze groter worden schakelen ze over op waterplanten. Bij een lengte van 10cm zijn ze nagenoeg geheel vegetarisch.

Graskarper Ctenopharyngodon idella Wikimedia Commons Roban Kramer


 

Herkomst en verspreiding

Het oorspronkelijke leefgebied van graskarper bevindt zich in de grote rivieren met hoge zomertemperaturen in Oost-Azië en Oost-Siberië. Omdat het voedsel hoofdzakelijk uit zachte waterplanten bestaat is de graskarper wereldwijd uitgezet om overvloedige ontwikkeling van waterplanten te bestrijden. In Nederland is de graskarper in 1968 voor het eerst uitgezet met dit doel. In de decenia daarna zijn er honderduizenden graskarpertjes uitgezet verspreid over Nederland. 

 

Graskarper Ctenopharyngodon idella Verspreidingskaart NDFF

 


 

Bedreiging en bescherming

De graskarper is een exoot en geniet daarom geen bescherming in Nederland, wel is er een terugzetverplichting vanuit de Visserijwet i.v.m. waterbeheer. Doordat graskarpers zich in Nederland niet kunnen voortplanten blijft de soort vrij zeldzaam. Bij hoge dichteden kunnen graskarpers schadelijk zijn voor het ecosysteem doordat waterplanten geheel verdwijnen waardoor er eutrofiëring kan optreden.  

Graskarper Ctenopharyngodon idella Jelger Herder
 

Zie ook

Herkenning zoetwatervissen

 

Help mee,
geef je waarnemingen door

 

 

Vorig artikel Goudvis
Volgend artikel Grootkopkarper
Printen
9344

Theme picker

Over RAVON

RAVON voor de bescherming van amfibieen, reptielen en vissen

Beschermen doen we samen met vrijwilligers en donateurs

 

Kennis - informatie - onderzoek -advies

Privacy statement

 

Telprojecten

Reptielen tellen
Amfibieën tellen
Vissen tellen

Doe mee

Word vrijwilliger
Word donateur
Doe een gift
Werkgroepen

Webshop

Contact

Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Contactpagina


Adres Natuurplaza
(gebouw Mercator III)
Toernooiveld 1 6525 ED
Nijmegen

Route

Back To Top