Search

Over RAVON Actueel English Steun ons Webshop

woensdag 17 juli 2024

Soorten

Graskarper

Ctenopharyngodon idella

Graskarper Ctenopharyngodon idella Jelger Herder

Graskarpers worden in Nederland uitgezet voor de bestrijding van waterplanten, ze planten zich hier niet voort.


Herkenning

De graskarper (Ctenopharyngodon idella) is een karperachtige (Cyprinidae) met een torpedovormig lichaam en bruingroene flanken. De grote schubben zijn zwart omrand waardoor er op de flank een nettekening zichtbaar is. Graskarpers kunnen tot 112 cm lang worden. Karper en kopvoorn vertonen overeenkomsten met graskarper. Het onderscheid met karper kan gemaakt worden doordat deze bekdraden heeft. Bij kopvoorn is de rand van de anaalvin bolrond terwijl deze bij graskarper recht is.

Graskarper Ctenopharyngodon idella Jelger Herder


 

Ecologie

 

Voortplanting

In het natuurlijke verspreidingsgebied trekken graskarpers stroomopwaarts naar sneller stromende rivierbodems om te paaien boven zand, grind of rotsen. Voor de ontwikkeling van de eitjes zijn watertemperaturen van rond de 25 graden van belang. In Nederland planten graskarpers zich niet voort door het ontbreken van dergelijke omstandigheden. 

Levenswijze en habitat

Graskarpers zijn gedeeltelijk stromingsminnend en leven van nature in grote riviersystemen en de daarmee verbonden wateren. Jonge graskarpers voeden zich met watervlooien en macrofauna. Naarmate ze groter worden schakelen ze over op waterplanten. Bij een lengte van 10cm zijn ze nagenoeg geheel vegetarisch.

Graskarper Ctenopharyngodon idella Wikimedia Commons Roban Kramer


 

Herkomst en verspreiding

Het oorspronkelijke leefgebied van graskarper bevindt zich in de grote rivieren met hoge zomertemperaturen in Oost-Azië en Oost-Siberië. Omdat het voedsel hoofdzakelijk uit zachte waterplanten bestaat is de graskarper wereldwijd uitgezet om overvloedige ontwikkeling van waterplanten te bestrijden. In Nederland is de graskarper in 1968 voor het eerst uitgezet met dit doel. In de decenia daarna zijn er honderduizenden graskarpertjes uitgezet verspreid over Nederland. 

 

Graskarper Ctenopharyngodon idella Verspreidingskaart NDFF

 


 

Bedreiging en bescherming

De graskarper is een exoot en geniet daarom geen bescherming in Nederland, wel is er een terugzetverplichting vanuit de Visserijwet i.v.m. waterbeheer. Doordat graskarpers zich in Nederland niet kunnen voortplanten blijft de soort vrij zeldzaam. Bij hoge dichteden kunnen graskarpers schadelijk zijn voor het ecosysteem doordat waterplanten geheel verdwijnen waardoor er eutrofiëring kan optreden.  

Graskarper Ctenopharyngodon idella Jelger Herder
 

Monitoring en trends

Binnen het landelijk Verspreidingsonderzoek Zoetwatervissen, onderdeel van het Netwerk Ecologisch Monitoring (NEM), worden gegevens verzameld om te volgen hoe het gaat met de zoetwatervissen in Nederland. Voor een aantal soorten wordt gericht gezocht door vrijwilligers in door RAVON geselecteerde kilometerhokken. Daarnaast worden gegevens gebruikt die verzameld zijn middels andere monitoringsprogramma's (o.a. KaderRichtlijn Water), projecten en losse waarnemingen (Telmee.nl of Waarneming.nl). Op basis hiervan kunnen verspreidingstrends bepaald worden. Wil je hier zelf een bijdrage aan leveren, dan kun je voor meer informatie kijken op Verspreidingsonderzoek Zoetwatervissen.

Graskarper trend CBS

Zie ook

Herkenning zoetwatervissen

 

Help mee,
geef je waarnemingen door

 

 

Vorig artikel Goudvis
Volgend artikel Grootkopkarper
Printen
13402

Steun de reptielen, amfibieën en vissen van Nederland RAVON is al 35 jaar dè natuurorganisatie die de reptielen, amfibieën en vissen van ons land beschermt en ze een stem geeft.

Deze dieren zijn kwetsbaar en moeten we helpen. Ze verdienen net zoveel aandacht als de panda, de tijger of de bij, vinden wij. Je kunt onze soorten vandaag al steunen met een donatie.

>> Doneer

Over RAVON

RAVON is een onafhankelijke kennisorganisatie die samen met vrijwilligers de inheemse reptielen, amfibieën en vissen beschermt. RAVON, FLORON en Paddenstoelenonderzoek Nederland zijn onderdeel van Stichting Natuur Onderzoek Nederland.

Privacy statement

Geregistreerd bij

Logo ANBI

Telprojecten

Reptielen tellen
Amfibieën tellen
Vissen tellen

Partners

Doe mee

Word vrijwilliger
Word donateur
Doe een gift
Werkgroepen

Webshop

Contact

Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Contactpagina


Adres Natuurplaza
(gebouw Mercator III)
Toernooiveld 1 6525 ED
Nijmegen
Route

Vacatures

Back To Top