Search

Over RAVON Actueel English Steun ons Webshop

zaterdag 18 mei 2024

Wie zijn wij

Wij zijn RAVON

RAVON is al meer dan 35 jaar de onafhankelijke natuurbeschermingsorganisatie zonder winstoogmerk die, tezamen met veel vrijwilligers, inheemse reptielen, amfibieën en vissen en hun leefgebieden beschermt. We beschermen onze soorten door ze goed te begrijpen middels onderzoek en met deze kennis te adviseren, projecten uit te voeren en te sturen op beter beleid en wetgeving. Het landelijk bureau van RAVON werkt vanuit de vestigingen in Nijmegen en Amsterdam.

Onze Missie

Vanuit onze passie voor reptielen, amfibieën en vissen komt RAVON als geen ander op voor hun belangen in Nederland. We delen de aarde met alle andere planten en dieren. Wij vinden dat we als mens hier, in al ons doen en laten, rekening mee moeten houden.

Onze Visie

Wij willen de neergaande trend van de biodiversiteit van de laatste eeuw ombuigen naar krachtig herstel. RAVON heeft hierbij als doelstelling duurzame populaties van inheemse reptielen, amfibieën en vissen te realiseren, verspreid over hun natuurlijke leefgebied in Nederland en haar overzeese gebiedsdelen.

Onze Strategie

Wij zorgen er voor dat we weten hoe het met reptielen, amfibieën en vissen gaat in Nederland (monitoring) en begrijpen wat ze nodig hebben (innovatief ecologisch onderzoek). Op basis van feitelijke en kwalitatieve informatie agenderen we problemen en adviseren en inspireren wij beheerders van natuur, boerenland, openbare ruimte en particulieren om rekening te houden met onze soorten in hun doen en laten. Daartoe initiëren we diverse activiteiten, zoals cursussen, excursies, onderzoeksprojecten en projecten gericht op ontwikkeling van natuur. Dit doen we liefst in samenwerking met (inter)nationale partners, wetenschappelijke instituten en overheden en altijd vanuit onze eigen missie en visie.

Om onze missie en visie kracht bij te zetten lobbyen we voor beter beleid en wetgeving en vergroten we het draagvlak voor bescherming van onze soorten en hun leefgebieden door mensen op te leiden en zich (weer) te laten verwonderen door de natuur.

Onze activiteiten doen we samen met duizenden vrijwilligers en worden financieel mogelijk gemaakt door onze opdrachtgevers, subsidieverleners en donateurs.

Vrijwilligers

De 1800 RAVON vrijwilligers werken mee aan onder ander verspreidingsonderzoek en monitoring en zijn georganiseerd in lokale werkgroepen of werkgroepen rondom specifieke thema's  Via een tijdschrift, een nieuwsbrief, social media en diverse websites worden vrijwilligers regelmatig geïnformeerd over de voortgang van onderzoek.

Kennis-maken

RAVON tijdschriftWil je ook meehelpen en genieten?

Dat kan al als je abonnee wordt van ons tijdschrift RAVON, voor € 29,50 per jaar. Je ontvangt het tijdschrift dan 4 keer per jaar. 
Een donatie is ook mogelijk. Ieder bedrag, groot of klein, is welkom. 

Ook als je actief wil meehelpen: Zowel landelijk als regionaal zijn er vrijwilligersprojecten en natuurlijk ook RAVON werkgroepen, die zich bezig houden met inventariseren en monitoren.

Over RAVON

RAVON is een onafhankelijke kennisorganisatie die samen met vrijwilligers de inheemse reptielen, amfibieën en vissen beschermt. RAVON, FLORON en Paddenstoelenonderzoek Nederland zijn onderdeel van Stichting Natuur Onderzoek Nederland.

Privacy statement

Geregistreerd bij

Logo ANBI

Telprojecten

Reptielen tellen
Amfibieën tellen
Vissen tellen

Partners

Doe mee

Word vrijwilliger
Word donateur
Doe een gift
Werkgroepen

Webshop

Contact

Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Contactpagina


Adres Natuurplaza
(gebouw Mercator III)
Toernooiveld 1 6525 ED
Nijmegen
Route

Vacatures

Back To Top