Search
woensdag 6 juli 2022

Agenda

Er zullen de komende maanden weer excursies en andere activiteiten gepland worden: kijk voor actuele informatie regelmatig op deze activiteitenpagina.

Wilt u uw activiteit(en) opnemen in deze agenda, geef dit dan door aan redactie@ravon.nl.

Excursies en Corona

In verband met het Coronavirus (COVID-19) zijn er nog enkele richtlijnen opgesteld om de kans op besmetting te minimaliseren, deze zijn in lijn met het landelijke beleid (zie voor meer informatie www.ravon.nl/corona).

Categories

Barbeel

Barbeel

Barbus barbus

Datum & tijd:


Barbeel Barbus barbus Jelger Herder

De barbeel is een vis die met name voorkomt in de sneller stromende delen van rivieren. Het voornaamste leefgebied ligt tegenwoordig in de Grensmaas, de IJssel en de Waal.


Herkenning

Barbeel (Barbus barbus) is een soort uit de familie van de karperachtigen (Cyprinidae). De soort wordt gekenmerkt door:

  • een vrij lange kop met een grote onderstandige,
  • uitstulpbare bek met vier tastdraden;
  • twee op de bovenlip en één in elke mondhoek.

De rug is bruin tot bruingroen met messing tot zilverkleurige flanken met kleine donkere vlekjes. Jonge barbelen zijn meer beige van kleur. De soort kan een lengte van circa 90 centimeter bereiken.

Barbeel Jelger Herder


 

Ecologie

 

Voortplanting

In de loop van het voorjaar trekken barbelen naar de paaiplaatsen om zich voort te planten. Ze paaien op ondiepe snelstromende grindbanken met fijnere grindfracties. Bekende Nederlandse voortplantingsplaatsen bevinden zich in de Grensmaas en de Geul. Het vermoeden bestaat dat de volwassen barbelen uit de Nederlandse Rijntakken naar het Duitse deel van de Rijn en hier gelegen zijriviertjes trekken om te paaien op de hier aanwezige grindbanken.

Levenswijze

Na het uitkomen van de eitjes driften de larven met de rivierstroming naar langzaam stromende ondiepe plaatsen langs rivieroevers en in nevengeulen waar ze verder opgroeien. Vanaf een centimeter of drie verplaatsen de juvenielen zich naar de sneller stromende rivierdelen. Adulte barbelen prefereren diepere plaatsen op de overgang van snelstromend naar langzamer stromend water zoals stroomkommen of in stroomkuilen nabij kribben. Barbelen foerageren’s nachts en tijdens de schemering waarbij ze de bodem met de tastdraden afzoeken naar ongewervelden en kleine vissen.

Barbeel Barbus barbus Blik onder Water

 

Verspreiding

Barbeel is een riviergebonden soort die voorkomt in West- en Centraal-Europa en delen van Oost-Europa. In Nederland komt de soort voor in de Rijntakken, de Maas en Limburgse snel stromende riviertjes als de Geul en de Roer. Het voornaamste leefgebied ligt tegenwoordig in de Grensmaas, de IJssel en de Waal. Als gevolg van riviernormalisaties is de soort sterk afgenomen in de verstuwde delen van de Maas.

Barbeel Barbus barbus Verspreidingskaart RAVON

 


 

Bedreiging en bescherming

 

Barbeel is een vrij zeldzame soort in Nederland die in het verleden achteruit gegaan is door het verslechteren van de waterkwaliteit en het normaliseren van rivieren. Het herstel van de natuurlijke riviermorfologie, het verwijderen van stuwen of de aanleg van vispassages kunnen leiden tot het herstel van leefgebieden. Barbeel is opgenomen in de Visserijwet en heeft een minimummaat van 30 centimeter en een gesloten tijd van 1 april tot en met 31 mei. De soort heeft de status ‘kwetsbaar’ op de Rode Lijst (Staatscourant, 2015 nr. 36471).

Barbeel Barbus barbus Jelger Herder
 

Zie ook

Herkenning zoetwatervissen

 

Printen
9738 Waardeer dit artikel
Geen waardering

Theme picker

Zoek evenement

Vissenweekend Harry Kuypers

Vissenweekend

Locatie: Friesland
Datum: 30 sept t/m 2 okt
Meer informatie: www.ravon.nl/vissenweekend

RAVON-dag RAVON Miranda de Kock

RAVON-dag

Locatie: Nijmegen
Datum: Zaterdag 12 november 2022
Meer informatie: www.ravon.nl/ravondag


Hemelvaartweekend

Locatie: Nog niet bekend
Datum: Hemelvaart 2023
Meer informatie: www.ravon.nl/hemelvaartweekend


Over RAVON

RAVON voor de bescherming van amfibieen, reptielen en vissen

Beschermen doen we samen met vrijwilligers en donateurs

 

Kennis - informatie - onderzoek -advies

Privacy statement

 

Telprojecten

Reptielen tellen
Amfibieën tellen
Vissen tellen

Doe mee

Word vrijwilliger
Word donateur
Doe een gift
Werkgroepen

Webshop

Contact

Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Contactpagina


Adres Natuurplaza
(gebouw Mercator III)
Toernooiveld 1 6525 ED
Nijmegen

Route

Back To Top