Search
woensdag 25 mei 2022

Agenda

Er zullen de komende maanden weer excursies en andere activiteiten gepland worden: kijk voor actuele informatie regelmatig op deze activiteitenpagina.

Wilt u uw activiteit(en) opnemen in deze agenda, geef dit dan door aan redactie@ravon.nl.

Excursies en Corona

In verband met het Coronavirus (COVID-19) zijn er nog enkele richtlijnen opgesteld om de kans op besmetting te minimaliseren, deze zijn in lijn met het landelijke beleid (zie voor meer informatie www.ravon.nl/corona).

Categories

Aal (Paling)

Aal (Paling)

Anguilla anguilla

Datum & tijd:


Europese Paling Aal Anguilla anguilla Jelger Herder

De aal (ook wel paling genoemd) is een langgerekte vis die tot over de 100 centimeter groot kunnen worden. Jonge aal word geboren in de Sargassozee en zwemmen vervolgens 6000 kilometer om in onder andere het Nederlandse zoete water op te groeien. De soort heeft de status ‘ernstig bedreigd’ in de internationale IUCN Rode Lijst.


Herkenning

Aal (Anguilla anguilla) behoort tot de familie van de alen (Anguillidae) en heeft een langgerekt, cilindrisch lichaam. Gedurende de levenscyclus verandert het uiterlijk. De in zee levende larven hebben de vorm van een wilgenblad en zijn doorzichtig. Bij de kusten aangekomen transformeren de circa 8 centimeter lange larven tot aaltjes die in eerste instantie nog doorzichtig zijn (glasaal). De in zoetwater en langs de kusten opgroeiende alen (rode aal) hebben een zwarte tot groen bruine rug en een witte buik. De naar zee trekkende volwassen aal (schieraal) heeft zilverwitte flanken en grotere ogen. Vrouwelijke dieren kunnen meer dan 100 centimeter groot worden, de mannetjes worden doorgaans niet groter dan 50 centimeter.

Europese Paling Aal Anguilla anguilla Jelger Herder


 

Ecologie

 

Voortplanting

Aal paait op grote diepte in zout water. De volwassen dieren migreren vanaf het eind van de zomer tot de winter vanuit het zoete water naar zee en zwemmen vervolgens zo’n 6.000 km naar het paaigebied in de Sargassozee.

De migratie vanuit het zoete water vindt vooral ’s nachts plaatst tijdens hogere afvoeren, de migratiepiek ligt doorgaans in oktober. Na de paai sterven de ouderdieren.

Levenswijze

De larven migreren via zeestromingen naar de kustgebieden en voeden zich met plankton en mogelijk ook met in water opgelost organisch materiaal. Bij de kust aangekomen metamorfoseren de larven tot glasaal en trekken via de getijdenstromingen naar riviermondingen. Tijdens de opgroeiperiode in zoet water blijven alen, mede afhankelijk van de voedselbeschikbaarheid, stroomopwaarts trekken tot honderden kilometers landinwaarts. De soort is nachtactief en verschuilt zich overdag tussen waterplanten, in holle oevers, tussen stenen of graaft zich in. Het menu is divers en bestaat onder andere uit macrofauna en vissen. Afhankelijk van het klimaat en de voedselomstandigheden zijn de dieren na zo’n vijf tot twaalf jaar volwassen, vrouwtjes later dan mannetjes. In geïsoleerde wateren zonder trekmogelijkheden naar zee kunnen de dieren tientallen jaren oud worden.

Europese Paling Aal Anguilla anguilla Jelger Herder

 

Verspreiding

Aal komt in heel Europa voor in kustgebieden en zoete wateren die bereikbaar zijn vanuit zee. In zoet water komt de soort voor in rivieren, beken, meren, plassen, kanalen en sloten.

In Nederland werd de soort ten behoeve van de beroepsvisserij ook uitgezet in van de zee afgesloten wateren. Het paaigebied ligt in de Sargassozee.

Europese Paling Aal Anguilla anguilla

 


 

Bedreiging en bescherming

Aal komt verspreid over heel Nederland voor maar neemt sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw sterk af. De grote visserijdruk, de aanwezigheid van migratiebarrières, waterbodemvervuiling, klimaatveranderingen en een zwemblaasparasiet worden als oorzaken genoemd. Door zijn lange lichaamslengte en stroomafwaartse trek is aal erg gevoelig voor mortaliteit als gevolg van waterkrachtcentrales en gemalen. De intrek van glasaal is inmiddels gedaald tot minder dan 1% van het oorspronkelijk niveau, ook de hoeveelheid rode aal en schieraal is sterk afgenomen. Internationaal zijn visonderzoekers het er over eens dat de toestand zeer zorgelijk is. De lidstaten van de Europese Unie hebben in 2008 een Aalbeheerplan opgesteld. De Nederlandse maatregelen richten zich op het opheffen van migratiebarrières, het uitzetten van jonge opgekweekte aal en het beperken van de visserij. Aal is opgenomen in de Visserijwet met een minimummaat van 28 centimeter, een terugzetverplichting voor sportvissers en een vangstverbod voor beroepsvissers van september tot en met november. De soort heeft de status ‘ernstig bedreigd’ in de internationale IUCN Rode Lijst.


 

Zie ook

Herkenning zoetwatervissen

Contact

Glasaalmonitoring:

Martijn Schiphouwer

Printen
14418 Waardeer dit artikel
3.0

Theme picker

Zoek evenement

Hemelvaartweekend

Locatie: Noord-Brabant
Datum: 25 t/m 29 mei 2022
Meer informatie: www.ravon.nl/hemelvaartweekend


Vissenweekend Harry Kuypers

Vissenweekend

Locatie: Friesland
Datum: 30 sept t/m 2 okt
Meer informatie: www.ravon.nl/vissenweekend

RAVON-dag RAVON Miranda de Kock

RAVON-dag

Locatie: Nijmegen
Datum: Zaterdag 12 november 2022
Meer informatie: www.ravon.nl/ravondag


Over RAVON

RAVON voor de bescherming van amfibieen, reptielen en vissen

Beschermen doen we samen met vrijwilligers en donateurs

 

Kennis - informatie - onderzoek -advies

Privacy statement

 

Telprojecten

Reptielen tellen
Amfibieën tellen
Vissen tellen

Doe mee

Word vrijwilliger
Word donateur
Doe een gift
Werkgroepen

Webshop

Contact

Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Contactpagina


Adres Natuurplaza
(gebouw Mercator III)
Toernooiveld 1 6525 ED
Nijmegen

Route

Back To Top