Search
zaterdag 20 augustus 2022

Nieuws

Rob van Westrienen naar Het Zeeuwse Landschap

Rob van Westrienen naar Het Zeeuwse Landschap

Directeur

NIJMEGEN, 12 augustus 2021 – Per 15 oktober a.s. verlaat directeur-bestuurder Rob van Westrienen stichting RAVON. Van Westrienen was vanaf 2005 directeur-bestuurder van RAVON en vanaf 2012 directeur van FLORON. Na 16 jaar reptielen, amfibieën en vissen èn 9 jaar planten keert hij terug naar zijn Zeeuwse roots: hij wordt directeur-bestuurder van Het Zeeuwse Landschap.

Liefde voor de provincie
Van Westrienen: “Als Aardenburgse scholier zag ik voor het eerst in mijn leven een roodborsttapuit en dat raakte me diep. Na jaren vogels kijken ben ik biologie gaan studeren en heb ik me verdiept in de complexiteit van natuur en ecosystemen. Dit heeft mij gevormd tot een natuurbeschermer in hart en nieren. Hoe mooi is het om met mijn ervaring als bioloog, manager en netwerk bij provinciale, nationale en internationale partijen op te komen voor natuur en landschap. En dat in de provincie die mij zo lief is en waar vogels en water zo’n belangrijke rol spelen.”

RAVON en FLORON groeien en bloeien
Toen van Westrienen bij RAVON aantrad als directeur, waren er 11 medewerkers en deed de penningmeester nog alle financiële handelingen. Na 16 jaar staat er een robuuste organisatie van 60 medewerkers met een grote regionale, nationale en internationale bekendheid.

Van Westrienen: “RAVON en FLORON zijn naast kenniscentra voor hun soorten ook beschermingsorganisaties. Enkele resultaten van de afgelopen jaren: we zijn uniek in Europa vanwege de langjarige trends van onze soorten, we hebben een nog steeds groeiend netwerk van duizenden vrijwilligers en we werken nauw samen met collega-natuurorganisaties binnen SoortenNL, Natuurplaza, Groene11 en IUCN. Daarnaast hebben we visonderzoek naar een hoger niveau getild en een effectieve palingcampagne samen met Good Fish opgezet, ondersteund door de Nationale Postcode Loterij. Verder hebben we de onderzoeksmethodiek eDNA naar Nederland gehaald en groot gemaakt, een zeer succesvolle digitale cursus planten herkennen gelanceerd, de oorzaak van de ineenstorting van de vuursalamanderpopulatie weten te achterhalen en paddenoverzetters verenigd onder padden.nu.”

Zeer erkentelijk
Voorzitter van de Raad van Toezicht van RAVON, Jean Eigeman, betreurt het vertrek van van Westrienen, maar is hem dankbaar voor de afgelopen 16 jaar: “Rob heeft een belangrijk aandeel gehad in het vormen van RAVON tot wat het nu is. Zijn creativiteit heeft voortreffelijk gewerkt in de samenwerking met FLORON, in netwerken in Nijmegen en Den Haag. Ook is zijn rol in het aanjagen van de campagne rond de paling belangrijk geweest.” Volgens Eigeman heeft Rob van Westrienen de groei van de RAVON organisatie in goede banen geleid en staat de organisatie ook zakelijk gezien er goed voor.

Opvolging
De Raad van Toezicht zal snel na de vakantieperiode een proces op gang brengen om in opvolging te voorzien. Eigeman: “Dat zal voortvarend en met zorg moeten gebeuren, met een belangrijke rol voor het personeel en voor FLORON als partnerorganisatie”.

Stichting RAVON
RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland) is al ruim 25 jaar de onafhankelijke natuurbeschermingsorganisatie zonder winstoogmerk die, tezamen met veel vrijwilligers, inheemse reptielen, amfibieën en vissen en hun leefgebieden beschermt. We beschermen onze soorten door ze goed te begrijpen middels onderzoek en met deze kennis te adviseren, projecten uit te voeren en te sturen op beter beleid en wetgeving.

Stichting FLORON
FLORON (Floristisch Onderzoek Nederland) zet zich al ruim 30 jaar in voor onderzoek naar en bescherming van de Nederlandse wilde flora. Hierbij krijgt het landelijk bureau in Nijmegen hulp van vele vrijwilligers die door het hele land actief zijn. Naast directe ondersteuning van onze vrijwilligers geeft FLORON voorlichting en advies, voert ecologisch onderzoek uit ten behoeve van wetenschap, beheer en beleid en beschermt plantensoorten en hun leefgebieden.

Vorig artikel IJsselmeeroversteek groot succes
Volgend artikel Meld je aan!
Printen
2079

Theme picker

Over RAVON

RAVON voor de bescherming van amfibieen, reptielen en vissen

Beschermen doen we samen met vrijwilligers en donateurs

 

Kennis - informatie - onderzoek -advies

Privacy statement

 

Telprojecten

Reptielen tellen
Amfibieën tellen
Vissen tellen

Doe mee

Word vrijwilliger
Word donateur
Doe een gift
Werkgroepen

Webshop

Contact

Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Contactpagina


Adres Natuurplaza
(gebouw Mercator III)
Toernooiveld 1 6525 ED
Nijmegen

Route

Back To Top