Search
donderdag 29 september 2022

Werkgroep Vissenonderzoek Friesland

RAVON Friesland

In Friesland zijn er twee werkgroepen ontstaan die zich samen bezighouden met de belangen en de bescherming van reptielen, amfibieën en vissen (en ander onderwaterleven). Dat zijn de Werkgroep VissenOnderzoek Friesland (WVOF)en de Werkgroep Herpetofauna Friesland (WHF). Deze werkgroepen houding zich bezig met verspreidingsonderzoek, overzetacties, excursies, opleidingen, stagen enz. Beide werkgroepen worden gecoördineerd door John Melis (johnmelis@chello.nl) / 06-46524630.

Voor de NEM-monitoring
reptielen : Wim Andela (w.andela1@kpnplanet.nl) / 058-2882693 
amfibieën : John Melis (zie boven) 

Natuurlijk in samenwerking met Edo Goverse (Meetprogramma Amfibieën) & Ingo Janssen (Meetprogamma Reptielen) van RAVON

Werkgroep VissenOnderzoek Friesland (WVOF)

Het doel van de RAVON Werkgroep VissenOnderzoek Friesland (WVOF) is om de belangen en de bescherming van vissen (en ander onderwaterleven) in Friesland te behartigen. Binnen de werkgroep opereert een netwerk van mensen die zich inzetten voor deze vaak onzichtbare diersoorten op diverse manieren. De werkgroep wil deze mensen een platform bieden om elkaar te vinden en kennis te delen. De werkgroep ondersteunt waar mogelijk studenten en vrijwilligers. Naar behoefte beantwoordt de werkgroep vragen en geven werkgroepleden cursussen, lezingen en excursies. Maar ook de waterschappen, sportvisserij, terrein beherende organisaties of particulieren kunnen via de werkgroep geholpen worden aan adviezen. De werkgroep kan dienen als aanspreekpunt voor de lokale media, de provincie en de Friese gemeentes en kan functioneren als woordvoerder of vertegenwoordiger van RAVON in Friesland. De kern ligt bij positief omgaan met beschermen en het verbinden van de geïnteresseerden.

De RAVON-werkgroep VissenOnderzoek Friesland (WVOF) is een vrijwilligerswerkgroep die door middel van schepnet- en zegenvisserij onderzoek doet naar de verspreiding van alle zoetwatervissoorten in Friesland. De focus ligt voornamelijk op poldervissen, maar er worden natuurlijk ook veel amfibieën, kevers en kreeften als bijvangst meegenomen. De WVOF is in 2007 opgericht.

De werkgroep gebruikt de schepnetmethode. Daarbij worden vanaf de kant, of uit het water, met een schepnet waterpartijen onderzocht. Gevangen dieren worden gedetermineerd, teruggezet en gerapporteerd. Sinds enkele jaren wordt er ook geregeld met een zegen gevist.

We stellen de gegevens beschikbaar aan de eigenaar van de wateren, RAVON en aan de NDFF. Ons onderzoek heeft tot nu toe vele duizenden waarnemingen opgeleverd.

Vrijwilligersgroep

De groep bestaat momenteel uit een coördinator en ruim 20 actieve “leden”. Onder de leden zijn enkele beheerders, ecologen, maar ook bijvoorbeeld duikers. Ook hengelsporters zijn welkom en blijken heel geïnteresseerd in wat zwemt naast de “bevisbare” soorten. Soms telt en registreert de WVOF de vangsten van hengelsportwedstrijden.

Visatlas Friesland

In 2015 is de Fiskatlas Fryslân (Nederlandstalig ondanks de titel) uitgekomen. Dit boek is, onder andere, een resultaat van de WVOF-vrijwilligers.

Aansluiting

Omdat we graag samenwerken met andere disciplines hebben we ons aangesloten als werkgroep bij de Fryske Feriening foar Fjildbiology (FFF). Als er mensen meegaan met kennis van andere diersoorten wordt de dag voor iedereen beter en leerzamer. Ook werken we samen met Sportvisserij Friesland, Wetterskip Fryslân, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea (IFG) en de provincie Friesland.

Activiteiten

De werkgroep gaat tegenwoordig enkele keren per jaar het veld in met schepnetten en waadpakken. We hebben altijd extra schepnetten voor nieuwe mensen. Je hoeft geen donateur van RAVON te zijn. Deelname is gratis. We houden iedereen op de hoogte via een maillijst en de agenda van de FFF en RAVON. We zijn vrij flexibel en spelen graag in op kansen. Tijdens de excursies wordt je vanzelf opgeleid.

Tevens reageert de WVOF op meldingen van bijzondere vangsten, of op meldingen van vissterfte.

Stages

Er zijn, in overleg, stageplekken beschikbaar. Deze stages richt zich op de verspreiding van grote modderkruiper en Amerikaanse rivierkreeften.

Gezocht

Wij zoeken voor in het veld actieve vrijwilligers. Ook mensen, die kunnen helpen met het organiseren van excursies en opleidingen zijn van harte welkom! Op kleine schaal bieden we al excursies en opleidingen aan. Of je één keer meegaat of vaker ... je bent welkom. Daarnaast willen we iedereen oproepen om hun vangsten door te geven of in te voeren.

Agenda

Theme picker

Contact

John Melis, email: johnmelis@chello.nl,

mobiel: 06-46524630

Over RAVON

RAVON voor de bescherming van amfibieen, reptielen en vissen

Beschermen doen we samen met vrijwilligers en donateurs

 

Kennis - informatie - onderzoek -advies

Privacy statement

 

Telprojecten

Reptielen tellen
Amfibieën tellen
Vissen tellen

Doe mee

Word vrijwilliger
Word donateur
Doe een gift
Werkgroepen

Webshop

Contact

Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Contactpagina


Adres Natuurplaza
(gebouw Mercator III)
Toernooiveld 1 6525 ED
Nijmegen

Route

Back To Top