Search

Over RAVON Actueel English Steun ons Webshop

vrijdag 1 december 2023

Verspreiding

VerspreidingskaartRAVON verzamelt verspreidingsgegevens van de amfibieën, reptielen en vissen van Nederland. Door continue actualisatie van deze gegevens kunnen veranderingen in de verspreiding van soorten tijdig worden gesignaleerd. De databank wordt gebruikt voor onder andere verspreidingskaartjes, landelijke en regionale atlassen. Daarnaast is het mogelijk met kennis over de verspreiding van soorten specifieke inrichtings- en beheersadviezen te geven voor natuurgebieden, maar ook voor stedelijk gebied en het buitengebied. Jaarlijks wordt deze databank dan ook talloze malen geraadpleegd voor beheer, ruimtelijke ordening en onderwijs.

Databank

Vrijwilligers verzamelen de meeste gegevens, maar een aanzienlijk deel van de data is ook afkomstig uit onderzoek door onze kantoormedewerkers, bijvoorbeeld uit inventarisaties voor de Flora- en faunawet. Ook door gegevens uit te wisselen met andere organisaties wordt de beschikbare kennis optimaal benut. Alle gegevens worden gecontroleerd op betrouwbaarheid voor deze in de databank worden opgenomen.

Raymond Creemers

Raymond CreemersRaymond Creemers
r.creemers@ravon.nl
06-37409320

Overzichtsartikel 2023

In het decembernummer (RAVON 91, dec. 2023) van het tijdschrift RAVON verschijnt er een overzichtsartikel van de huidige stand van zaken. Het concept van dit overzichtsartikel is HIER al te downloaden.
Nog meer weten: De meer uitgebreide resultaten van de veldproef uit het voorjaar van 2023 zijn opgenomen in RAVON rapport 2023.116  

Video werking prototype 

 

Over RAVON

RAVON is een onafhankelijke kennisorganisatie die samen met vrijwilligers, inheemse reptielen, amfibieën en vissen beschermt. 

Privacy statement

Geregistreerd bij

Logo ANBI

Telprojecten

Reptielen tellen
Amfibieën tellen
Vissen tellen

Partners

Doe mee

Word vrijwilliger
Word donateur
Doe een gift
Werkgroepen

Webshop

Contact

Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Contactpagina


Adres Natuurplaza
(gebouw Mercator III)
Toernooiveld 1 6525 ED
Nijmegen
Route

Vacatures

Back To Top