Search
zondag 1 oktober 2023

Straatkolken

Straatkolk experiment met uikruipende bruine kikkers - foto Annemarie van DiepenbeekNaar aanleiding van meldingen uit het land heeft RAVON, met steun van RIONED, de landelijke koepelorganisatie voor stedelijk water- en rioolbeheer, een landelijk onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van amfibieën in straatkolken.

Probleem

In substantiële aantallen komen dieren in de straat- en trottoirkolken terecht bij hun jaarlijkse tochten naar en van de voortplantingswateren naar hun verblijfplaatsen op het land. Hierbij volgen ze vaak straat- en stoepranden en zo komen veel dieren onbedoeld in de kolken terecht. Ze kunnen deze niet meer verlaten en komen uiteindelijk om. Uit onderzoek door RAVON en stichting RIONED is naar voren gekomen dat in Nederland naar schatting jaarlijks ruim een half miljoen volwassen amfibieën en een veelvoud daarvan aan jonge dieren in straatkolken terechtkomen. Duidelijk is ook geworden dat de dit niet alleen tijdens de voorjaarstrek gebeurt, maar dat de periode zich uitstrekt van de vroege lente tot in de late herfst.

Oplossingen

Er zijn verschillende oplossingen, zowel preventief (bijvoorbeeld door het omleggen van trottoirbanden of het plaatsen van voorzetroosters) als door middel van reddingsgerichte voorzieningen (zoals metalen of kunststoffen strips, waarlangs de dieren uit de kolken kunnen ontsnappen). Randvoorwaarde bij alle voorzieningen is steeds de onbelemmerde afvoer van hemelwater. Leveranciers van straatkolken en/of faunavoorzieningen worden uitgenodigd verdere innovaties op dit terrein te ontwikkelen.

Stappenplan

Met behulp van een stappenplan dat is opgenomen in het rapport 'Het voorkomen van amfibieën in straatkolken', kunnen rioolbeherende instanties binnen hun werkgebied probleemlocaties opsporen en aanpakken. Aanvullende informatie is daarbij vaak verkrijgbaar via RAVON-vrijwilligers of andere lokale natuurwerkgroepen. Burgers die probleemlocaties kennen worden aangemoedigd om informatie hierover door te geven aan hun gemeente. Om veiligheidsredenen is het voor particulieren niet geoorloofd zonder speciale toestemming om kolken te openen.

Over RAVON

RAVON is een onafhankelijke kennisorganisatie die samen met vrijwilligers, inheemse reptielen, amfibieën en vissen beschermt. 

Privacy statement

Geregistreerd bij

Logo ANBI

Telprojecten

Reptielen tellen
Amfibieën tellen
Vissen tellen

Doe mee

Word vrijwilliger
Word donateur
Doe een gift
Werkgroepen

Webshop

Contact

Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Contactpagina


Adres Natuurplaza
(gebouw Mercator III)
Toernooiveld 1 6525 ED
Nijmegen
Route

Vacatures

Back To Top