Search
dinsdag 9 augustus 2022

Vipera verbindt

Bosrandbeheer Arnold van RijsewijkHet Plan “Vipera verbindt…” is een van de plannen die behoren tot de leefgebiedenbenadering, waarin soortenbeleid breder wordt opgepakt (meerdere soortgroepen tegelijkertijd) en samenwerkingsverbanden met veel organisaties worden aangegaan. RAVON heeft het voortouw in dit plan genomen in samenwerking met de Bosgroep Noord-Oost Nederland, Landschap Overijssel, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, diverse landgoedeigenaren, particuliere eigenaren, FLORON, EIS-NL, en Vlinderstichting. Het project is in 2008-2009 gestart. Daarna is de uitvoering in fases aangepakt. In de eerste fase (2010-2011) zijn bij Hardenberg drie middelgrote heideterreinen met elkaar verbonden, waarvoor flinke corridors zijn open gehakt in (productie)bos. Hout- en plaggenstapels zijn aangelegd om dekking en variatie in microklimaat te bieden voor vele soorten. Tussen Staphorst en de Haardennen is een stapsteen van 6 hectare aangekocht en ingericht. Ook zijn er veel corridors aangelegd in Boswachterij Staphorst en bij de Haardennen.

Halfopen heide

In de tweede fase (2011-2012) is rond het Beerzerveld het dichtgroeien van de heidevelden tegen gegaan door dunningen en omvormen van bosopslag naar (halfopen) heide, zodat er weer een geschakeerd heide landschap ontstaat langs de randen waar veel heidesoorten van profiteren. De eerste resultaten zijn al zichtbaar: heidesoorten koloniseren langzamerhand de corridors en de vergrote heidevelden en heide/bosranden (vlinders, reptielen, kevers, etc.), das - en reptielentunnels worden benut in Beerzerveld en zelfs de nachtzwaluw is opnieuw opgedoken op Hardenberg.

Publiek

Een belangrijk onderdeel van het project is de vergroting van het draagvlak door uitgebreide voorlichting aan en het betrekken van het publiek (krant, voorlichtingspanelen in het veld, excursies, bijeenkomsten met aanwonenden).

Uw contact

Ronald Zollinger Ronald Zollinger
r.zollinger@ravon.nl
024-7410600

Over RAVON

RAVON voor de bescherming van amfibieen, reptielen en vissen

Beschermen doen we samen met vrijwilligers en donateurs

 

Kennis - informatie - onderzoek -advies

Privacy statement

 

Telprojecten

Reptielen tellen
Amfibieën tellen
Vissen tellen

Doe mee

Word vrijwilliger
Word donateur
Doe een gift
Werkgroepen

Webshop

Contact

Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Contactpagina


Adres Natuurplaza
(gebouw Mercator III)
Toernooiveld 1 6525 ED
Nijmegen

Route

Back To Top