Search

Over RAVON Actueel English Steun ons Webshop

woensdag 17 juli 2024

Soorten

Roofblei

Leuciscus aspius

Roofblei Leuciscus aspius Jelger Herder

De roofblei is een uitheemse soort in Nederland die in de grote rivieren en de hiermee verbonden wateren vrij algemeen voorkomt.


Herkenning

De roofblei (Leuciscus aspius) behoort tot de familie van de karperachtigen (Cyprinidae) en heeft een langgerekt zijdelings afgeplat lichaam met zilverkleurige flanken. Kenmerkend is de grote bovenstandige bek met een puntig onderkaak die in een kuiltje in de bovenkaak valt. Roofblei kan tot 87 cm lang worden. Gelijkende karperachtigen zoals winde en alver hebben een kleinere bek zonder kuiltje in de bovenkaak. Spiering heeft een vetvin en ruikt naar komkommer.

Roofblei Aspius aspius Jelger Herder


 

Ecologie

 

Voortplanting

Vroeg in het voorjaar migreert roofblei stroomopwaarts naar de paaiplaatsen waarbij ze grote afstanden kunnen afleggen. De paai vindt plaats in de periode maart-april, in stromend water op grindrijke bodems of plaatsen met vegetatie. Vermoedelijk wordt er ook gepaaid in overstroomde uitwaarden. Na één tot twee weken komen de eitjes uit en laten de larven zich meedrijven met de stroom naar langzaam stromende rivierdelen zoals nevengeulen waar ze opgroeien.

Levenswijze en habitat

Roofblei is een gedeeltelijk stromingsminnende soort. Jonge dieren voeden zich met kleine ongewervelden zoals aasgarnaaltjes, vlokreeftjes en insectenlarven. Vanaf 30 centimeter staat hoofdzakelijk vis op het menu, waarbij regelmatig in kleine groepen wordt gejaagd net onder het wateroppervlak.

Roofblei Leuciscus aspius Jelger Herder

 

Verspreiding

Het oorspronkelijke leefgebied van roofblei strekt zich van Oost-Duitsland uit tot aan de Aral Zee. In Duitsland is roofblei in het laatste kwart van de 20e eeuw uitgezet ten behoeve van de hengelsport en heeft zich vanuit hier waarschijnlijk naar Nederland verspreid. De eerste Nederlandse waarneming werd in 1984 in de Roer gedaan en betrof in Duitsland uitgezette dieren. Tegenwoordig komt de soort in alle grote Nederlandse rivieren en de hiermee verbonden wateren zoals meren en kanalen voor.

Roofblei Leuciscus aspius Verspreidingskaart NDFF

 


 

Bedreiging en bescherming

De rooflbei is een exoot en geniet daarom geen bescherming in Nederland. Er zijn geen aanwijzingen dat de soort een negatieve invloed op de inheemse visfauna heeft. In Nederland is de soort sinds 2010 opgenomen in de Visserijwet, zonder gesloten tijd of minimummaat. In het oorspronkelijke leefgebied is roofblei beschermd middels bijlage II van de Habitatrichtlijn.

Roofblei Aspius aspiusJelger Herder
 

Monitoring en trends

Binnen het landelijk Verspreidingsonderzoek Zoetwatervissen, onderdeel van het Netwerk Ecologisch Monitoring (NEM), worden gegevens verzameld om te volgen hoe het gaat met de zoetwatervissen in Nederland. Voor een aantal soorten wordt gericht gezocht door vrijwilligers in door RAVON geselecteerde kilometerhokken. Daarnaast worden gegevens gebruikt die verzameld zijn middels andere monitoringsprogramma's (o.a. KaderRichtlijn Water), projecten en losse waarnemingen (Telmee.nl of Waarneming.nl). Op basis hiervan kunnen verspreidingstrends bepaald worden. Wil je hier zelf een bijdrage aan leveren, dan kun je voor meer informatie kijken op Verspreidingsonderzoek Zoetwatervissen.

Roofblei trend CBS

Zie ook

Herkenning zoetwatervissen

 

Help mee,
geef je waarnemingen door

 

 

Vorig artikel Roodwangschildpad (Exoot)
Volgend artikel Rugstreeppad
Printen
9537

Steun de reptielen, amfibieën en vissen van Nederland RAVON is al 35 jaar dè natuurorganisatie die de reptielen, amfibieën en vissen van ons land beschermt en ze een stem geeft.

Deze dieren zijn kwetsbaar en moeten we helpen. Ze verdienen net zoveel aandacht als de panda, de tijger of de bij, vinden wij. Je kunt onze soorten vandaag al steunen met een donatie.

>> Doneer

Over RAVON

RAVON is een onafhankelijke kennisorganisatie die samen met vrijwilligers de inheemse reptielen, amfibieën en vissen beschermt. RAVON, FLORON en Paddenstoelenonderzoek Nederland zijn onderdeel van Stichting Natuur Onderzoek Nederland.

Privacy statement

Geregistreerd bij

Logo ANBI

Telprojecten

Reptielen tellen
Amfibieën tellen
Vissen tellen

Partners

Doe mee

Word vrijwilliger
Word donateur
Doe een gift
Werkgroepen

Webshop

Contact

Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Contactpagina


Adres Natuurplaza
(gebouw Mercator III)
Toernooiveld 1 6525 ED
Nijmegen
Route

Vacatures

Back To Top