Search

Over RAVON Actueel English Steun ons Webshop

zaterdag 18 mei 2024

Soorten

Noordzeehouting

Coregonus oxyrinchus

Noordzeehouting Coregonus oxyrinchus Jelger Herder

De Noordzeehouting is een trekvis die begin 20e eeuw uitstierf in de Rijn. Na een succesvolle herintroductie in het Duitse deel van de Rijn wordt de soort in ons land tegenwoordig weer steeds vaker aangetroffen.


Herkenning

De Noordzeehouting (Coregonus oxyrinchus) behoort tot de familie van de zalmen (Salmonidae) en heeft een langgerekt zijdelings afgeplat lichaam met zilveren flanken en een vetvin aan het eind van de rug. De kop is vrij klein met een onderstandige bek en een opvallende blauwzwart gekleurde puntige neus (soms is deze minder sterk ontwikkeld). Andere soorten met een verdikte neus zoals sneep, serpeling en blauwneus hebben geen vetvin. Noordzeehouting kunnen ongeveer 50 centimeter lang worden.

Houting Coregonus oxyrinchus Jelger Herder


 

Ecologie

 

Voortplanting

Rond november trekt de Noordzeehouting de rivieren op om zich voort te planten. Er wordt gepaaid boven kiezel of zandbodems met een matige stroming. De eitjes komen aan het begin van het voorjaar uit.

Levenswijze

De jonge Noordzeehouting laten zich in de loop van de zomer afzakken richting riviermondingen en de kustzone. In Nederland groeit een deel van de Noordzeehouting op in het IJsselmeer en wordt hier ook volwassen. Juveniele Noordzeehouting voeden zich vooral met zoöplankton. Grotere Noordzeehouting eten daarnaast ook insectenlarven, scheldieren, kreeftachtigen en kleine vissen.

Noordzeehouting Coregonus oxyrinchus Jelger Herder

 

Verspreiding

Noordzeehouting kwam oorspronkelijk voor in rivieren en kustwateren van de Noordzee, Oostzee en Baltische zee waaronder het stroomgebied van de Rijn, Maas, Schelde en Eems. Door het normaliseren van rivieren, verslechtering van de waterkwaliteit en overbevissing verdween de soort aan het begin van de 20e eeuw bijna overal. Alleen in het Deense riviertje de Vida resteerde een kleine populatie. Ouderdieren van deze populatie zijn vanaf 1999 tot 2006 gebruikt voor een herintroductie in de Rijn waarbij opgekweekte juveniele dieren in Duitsland werden uitgezet. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe populatie waarvan de volwassen dieren zich ophouden in het IJsselmeer, de benedenrivieren en Nederlandse kustgebieden zoals de Waddenzee en Voordelta. Van deze populatie is vastgesteld dat ze zich door natuurlijke voortplanting in stand houdt.

Noordzeehouting Coregonus oxyrinchus Verspreidingskaart NDFF

 


 

Bedreiging en bescherming

De Noordzeehouting is nog een vrij zeldzame soort in Nederland maar de aantallen lijken de laatste jaren sterk toe te nemen. Meer natuurlijke zoet-zoutovergangen bij de Afsluitdijk, de Haringvlietsluizen en andere dammen op de overgang naar zee kunnen leiden tot een toename van het leefgebied en de migratiemogelijkheden. Noordzeehouting is opgenomen in Bijlage II en IV van de Habitatrichtlijn en in de Nederlandse Wet natuurbescherming. De status op de Rode Lijst is ‘gevoelig’ (Staatscourant 2015 nr. 36471). Lange tijd werd gedacht dat de Noordzeehouting zelfs wereldwijd was uitgestrorven en dat de in het Duitse deel van de Rijn geherintroduceerde dieren tot een andere soort behoorden (grote marene (Coregonus lavaretus). Genetisch onderzoek heeft echter aangetoond dat het onderscheid tussen de “uitgestorven” Noordzeehouting en grote marene onterecht was, het betreft dezelfde soort.

Noordzeehouting Coregonus oxyrinchus Jelger Herder
 

Zie ook

Herkenning zoetwatervissen

Vorig artikel Noord-Aziatische modderkruiper
Volgend artikel Oostelijke boomkikker (Exoot)
Printen
7602

Steun de reptielen, amfibieën en vissen van Nederland RAVON is al 35 jaar dè natuurorganisatie die de reptielen, amfibieën en vissen van ons land beschermt en ze een stem geeft.

Deze dieren zijn kwetsbaar en moeten we helpen. Ze verdienen net zoveel aandacht als de panda, de tijger of de bij, vinden wij. Je kunt onze soorten vandaag al steunen met een donatie.

>> Doneer

Over RAVON

RAVON is een onafhankelijke kennisorganisatie die samen met vrijwilligers de inheemse reptielen, amfibieën en vissen beschermt. RAVON, FLORON en Paddenstoelenonderzoek Nederland zijn onderdeel van Stichting Natuur Onderzoek Nederland.

Privacy statement

Geregistreerd bij

Logo ANBI

Telprojecten

Reptielen tellen
Amfibieën tellen
Vissen tellen

Partners

Doe mee

Word vrijwilliger
Word donateur
Doe een gift
Werkgroepen

Webshop

Contact

Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Contactpagina


Adres Natuurplaza
(gebouw Mercator III)
Toernooiveld 1 6525 ED
Nijmegen
Route

Vacatures

Back To Top