Search

Over RAVON Actueel English Steun ons Webshop

zaterdag 2 december 2023

Provincie Friesland

In Friesland zijn er twee werkgroepen ontstaan die zich samen bezighouden met de belangen en de bescherming van reptielen, amfibieën en vissen. Dat zijn de Werkgroep VissenOnderzoek Friesland (WVOF, opgericht in 2007) en de Werkgroep Herpetofauna Friesland (WHF, opgericht in 2012).

Deze werkgroepen houding zich bezig met verspreidingsonderzoek, overzetacties, excursies, opleidingen, stages, enz. Beide werkgroepen worden gecoördineerd door John Melis.

Voor de NEM-monitoring:
reptielen : Wim Andela (w.andela1@kpnplanet.nl / 058-2882693)
amfibieën : John Melis (johnmelis@chello.nl / 06-46524630)

Natuurlijk in samenwerking met Edo Goverse (Meetprogramma Amfibieën) & Tariq Stark (Meetprogamma Reptielen) van RAVON.

Werkgroep Herpetofauna Friesland (WHF)

Het doel van de RAVON Werkgroep Herpetofauna Friesland (WHF) is om de belangen en de bescherming van herpetofauna (reptielen en amfibieën) in Friesland te behartigen.

De RAVON-werkgroep Herpetofauna Friesland (WHF) is een vrijwilligerswerkgroep die voornamelijk bezighoudt met verspreidingsonderzoek en het onderhouden van contacten. De focus ligt zowel bij amfibieën als reptielen, zowel in natuurgebieden als bij overzetacties.

Werkgroep VissenOnderzoek Friesland (WVOF)

Het doel van de RAVON Werkgroep VissenOnderzoek Friesland (WVOF) is om de belangen en de bescherming van vissen (en ander onderwaterleven) in Friesland te behartigen. Binnen de werkgroep opereert een netwerk van mensen die zich inzetten voor deze vaak onzichtbare diersoorten op diverse manieren.

Door middel van schepnet- en zegenvisserij onderzoeken wij de verspreiding van alle zoetwatervissoorten in Friesland. De focus ligt voornamelijk op poldervissen, maar er worden natuurlijk ook veel amfibieën, kevers en kreeften als bijvangst meegenomen.

De werkgroep gebruikt de schepnetmethode. Daarbij worden vanaf de kant, of uit het water, met een schepnet waterpartijen onderzocht. Gevangen dieren worden gedetermineerd, teruggezet en gerapporteerd. Sinds enkele jaren wordt er ook geregeld met een zegen gevist.

Wat doen de Friese werkgroepen?

Binnen de werkgroepen opereert een netwerk van mensen die zich inzetten voor de kruipende koudbloedige diersoorten en vissen (en ander onderwaterleven) op diverse manieren. De werkgroepen willen deze mensen een platform bieden om elkaar te vinden en kennis te delen en ondersteunen waar mogelijk bij overzetacties, studenten of vrijwilligers.

De werkgroepen beantwoorden vragen en geven cursussen, lezingen en excursies. Maar ook de terreinbeherende organisaties of particulieren kunnen via de werkgroepen geholpen worden aan adviezen. De werkgroepen kunnen dienen als aanspreekpunt voor de lokale media, de provincie en de Friese gemeentes en kan functioneren als woordvoerder of vertegenwoordiger van RAVON in Friesland. De kern ligt bij positief omgaan met beschermen en het verbinden van de geïnteresseerden.

Waarnemingen en gegevens

We stellen de gegevens beschikbaar aan de eigenaar van de gebieden, RAVON en aan de NDFF. Ons onderzoek heeft tot nu toe vele duizenden waarnemingen opgeleverd.

Vrijwilligersgroep

De groep bestaat momenteel uit een coördinator en een netwerk van actieve natuurmensen. Daaronder zitten beheerders, ecologen, studenten maar ook gewone liefhebbers en duikers. Ook hengelsporters zijn welkom en blijken heel geïnteresseerd in wat zwemt naast de “bevisbare” soorten. Soms telt en registreert de WVOF de vangsten van hengelsportwedstrijden.

Aansluiting

Omdat we graag samenwerken met andere disciplines hebben we ons aangesloten als werkgroep bij de Fryske Feriening foar Fjildbiology (FFF). Als er mensen meegaan met kennis van andere diersoorten wordt de dag voor iedereen beter en leerzamer. Ook werken we samen met Wetterskip Fryslân, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea (IFG) en de provincie Friesland.

Activiteiten

De werkgroep gaat tegenwoordig enkele keren per jaar het veld in. Deelname is gratis. We houden iedereen op de hoogte via een maillijst en de agenda van de FFF en RAVON. We zijn vrij flexibel en spelen graag in op kansen. Tijdens de excursies wordt je vanzelf opgeleid.

Tevens reageert de WHF op meldingen van bijzondere vondsten, ongewenste reptielen in huis of meldingen van (mogelijke) ziektes als RANAvirus, BD, Bsal enz.

Stages

Er zijn, in overleg, stageplekken beschikbaar. Deze stages richten zich op de verspreiding van rugstreeppad (op het vaste land), hazelworm, gladde slang, grote modderkruiper en Amerikaanse rivierkreeften.

Gezocht

Wij zoeken voor in het veld actieve vrijwilligers. Ook mensen, die kunnen helpen met het organiseren van excursies en opleidingen zijn van harte welkom! Op kleine schaal bieden we al excursies en opleidingen aan. Of je één keer meegaat of vaker ... je bent welkom. Daarnaast willen we iedereen oproepen om hun vangsten door te geven of in te voeren.

Contact

John Melis
E-mail: johnmelis@chello.nl
Mobiel: 06-46524630

Over RAVON

RAVON is een onafhankelijke kennisorganisatie die samen met vrijwilligers, inheemse reptielen, amfibieën en vissen beschermt. 

Privacy statement

Geregistreerd bij

Logo ANBI

Telprojecten

Reptielen tellen
Amfibieën tellen
Vissen tellen

Partners

Doe mee

Word vrijwilliger
Word donateur
Doe een gift
Werkgroepen

Webshop

Contact

Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Contactpagina


Adres Natuurplaza
(gebouw Mercator III)
Toernooiveld 1 6525 ED
Nijmegen
Route

Vacatures

Back To Top