Search
zaterdag 25 juni 2022

Provincie Friesland

RAVON Friesland

In Friesland zijn er twee werkgroepen ontstaan die zich samen bezighouden met de belangen en de bescherming van reptielen, amfibieën en vissen (en ander onderwaterleven). Dat zijn de Werkgroep VissenOnderzoek Friesland (WVOF)en de Werkgroep Herpetofauna Friesland (WHF). Deze werkgroepen houding zich bezig met verspreidingsonderzoek, overzetacties, excursies, opleidingen, stagen enz. Beide werkgroepen worden gecoördineerd door John Melis (johnmelis@chello.nl) / 06-46524630.

Voor de NEM-monitoring
reptielen : Wim Andela (w.andela1@kpnplanet.nl) / 058-2882693 
amfibieën : John Melis (zie boven) 

Natuurlijk in samenwerking met Edo Goverse (Meetprogramma Amfibieën) & Ingo Janssen (Meetprogamma Reptielen) van RAVON

Werkgroep Herpetofauna Friesland (WHF)

Het doel van de RAVON Werkgroep Herpetofauna Friesland (WHF) is om de belangen en de bescherming van herpetofauna (reptielen en amfibieën) in Friesland te behartigen. Binnen de werkgroep opereert een netwerk van mensen die zich inzetten voor de kruipende koudbloedige diersoorten op diverse manieren. De werkgroep wil deze mensen een platform bieden om elkaar te vinden en kennis te delen. De werkgroep ondersteunt waar mogelijk overzetacties, studenten, vrijwilligers. Naar behoefte beantwoordt de werkgroep vragen en geven werkgroepleden cursussen, lezingen en excursies. Maar ook de terrein beherende organisaties of particulieren kunnen via de werkgroep geholpen worden aan adviezen. De werkgroep kan dienen als aanspreekpunt voor de lokale media, de provincie en de Friese gemeentes en kan functioneren als woordvoerder of vertegenwoordiger van RAVON in Friesland. De kern ligt bij positief omgaan met beschermen en het verbinden van de geïnteresseerden.

De RAVON-werkgroep Herpetofauna Friesland (WHF) is een vrijwilligerswerkgroep die voornamelijk bezighoudt met verspreidingsonderzoek en het onderhouden van contacten. De focus ligt zowel bij amfibieën als reptielen, zowel in natuurgebieden als bij overzetacties. De WHF is in 2012 opgericht.

We stellen de gegevens beschikbaar aan de eigenaar van de gebieden, RAVON en aan de NDFF. Ons onderzoek heeft tot nu toe vele duizenden waarnemingen opgeleverd.

Vrijwilligersgroep

De groep bestaat momenteel uit een coördinator en een netwerk van actieve natuurmensen. Daaronder zitten beheerders, ecologen, studenten maar ook gewone liefhebbers.

Aansluiting

Omdat we graag samenwerken met andere disciplines hebben we ons aangesloten als werkgroep bij de Fryske Feriening foar Fjildbiology (FFF). Als er mensen meegaan met kennis van andere diersoorten wordt de dag voor iedereen beter en leerzamer. Ook werken we samen met Wetterskip Fryslân, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea (IFG) en de provincie Friesland.

Activiteiten

De werkgroep gaat tegenwoordig enkele keren per jaar het veld in. Je hoeft geen donateur van RAVON te zijn. Deelname is gratis. We houden iedereen op de hoogte via een maillijst en de agenda van de FFF en RAVON. We zijn vrij flexibel en spelen graag in op kansen. Tijdens de excursies wordt je vanzelf opgeleid.

Tevens reageert de WHF op meldingen van bijzondere vondsten, ongewenste reptielen in huis of meldingen van (mogelijke) ziektes als RANAvirus, BD, Bsal enz.

Stages

Er zijn, in overleg, stageplekken beschikbaar. Deze stages richten zich op de verspreiding van rugstreeppad (op het vaste land), hazelworm en gladde slang.

Gezocht

Wij zoeken voor in het veld actieve vrijwilligers. Ook mensen, die kunnen helpen met het organiseren van excursies en opleidingen zijn van harte welkom! Op kleine schaal bieden we al excursies en opleidingen aan. Of je één keer meegaat of vaker ... je bent welkom. Daarnaast willen we iedereen oproepen om hun vangsten door te geven of in te voeren.

Contact

John Melis, email: johnmelis@chello.nl,

mobiel: 06-46524630

Over RAVON

RAVON voor de bescherming van amfibieen, reptielen en vissen

Beschermen doen we samen met vrijwilligers en donateurs

 

Kennis - informatie - onderzoek -advies

Privacy statement

 

Telprojecten

Reptielen tellen
Amfibieën tellen
Vissen tellen

Doe mee

Word vrijwilliger
Word donateur
Doe een gift
Werkgroepen

Webshop

Contact

Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Contactpagina


Adres Natuurplaza
(gebouw Mercator III)
Toernooiveld 1 6525 ED
Nijmegen

Route

Back To Top