Search

Over RAVON Actueel English Steun ons Webshop

zaterdag 2 december 2023

Werkgroep Gladde slang Kempen

Excursie werkgroep gladde slang Kempen. Foto: Arnold van Rijsewijk

Sinds 2009 inventariseert en monitort een groep vrijwilligers (circa 25) in samenwerking met de betrokken terreinorganisaties de Noord-Brabantse Kempen. Globaal het deel tussen Bergeijk, Bladel, Reusel en de Belgische grens. Aanvankelijk was de monitoring een project van RAVON gefinancierd door de Provincie. Toen dit project stopte hebben de vrijwlligers besloten om hiermee door te gaan. Sinds juli 2020 zijn we formeel een werkgroep van RAVON.

Doelen

  • In kaart brengen van de verspreiding van de gladde slang.
  • Onderzoek naar de effecten van de uitgevoerde beheermaatregelen.
  • Populatie-onderzoek middels terugherkenning, geslachtsbepaling, meten van lengtes en gewichten, en genetisch onderzoek middels het verzamelen van DNA monsters.
  • In kaart brengen van verkeersslachtoffers.
  • Overige bijzondere, karakteristieke of beschermde flora- en faunasoorten worden zoveel mogelijk ook genoteerd.

In het onderzoeksgebied zijn 13 trajecten uitgezet in gebiedsdelen waar ooit gladde slangen zijn gezien, voor de soort geschikte terreinelementen zijn en/of beheermaatregelen zijn uitgevoerd ten behoeve van de gladde slang. Deze worden minimaal zeven keer per seizoen (april tot oktober) afgezocht. Op trajecten waar dat kan, zijn op 15 locaties een tot vier reptielenplaatjes uitgelegd. Bij de trajecten wordt ook de directe omgeving afgezocht op voor de gladde slang geschikte terreinelementen. De waarnemers proberen van iedere gevonden slang een foto te maken, die bruikbaar is voor terugherkenning van het individu. Ook wordt de exacte vindplaats vastgelegd. Een deel van de waarnemers meten ook de lengte en het gewicht en nemen DNA-monsters (swab). Ook vervellingshuiden en verkeerslachtoffers worden bewaard voor genetisch onderzoek. Inmiddels heeft de werkgroep ruim 250 unieke DNA-monsters van gladde slang.
Ook bezoeken zonder vondst worden vastgelegd. Alle gegevens worden gedeeld met de andere betrokken vrijwilligers en vastgelegd in het invoerprogramma Slangenportaal.

Kaart werkgebied Werkgroep Gladde slang Kempen

Agenda

In het begin of eind van ieder seizoen wordt een bijeenkomst georganiseerd waar de resultaten en plannen worden besproken, ervaringen worden uitgewisseld en korte presentaties worden gegeven.

Bij de start van het seizoen ontvangen alle deelnemers een rooster, om er voor te zorgen dat de deelgebieden regelmatig en verspreid over het seizoen worden afgezocht. Jaarlijks worden enkele inventarisatieexcursies georganiseerd voor alle deelnemende vrijwilligers.

Verslagen en publicaties

Jaarlijks wordt een verslag gemaakt van de resultaten voor de betrokken deelnemers en terreinbeherende organisaties.

Alle waarnemingen worden opgenomen in de landelijke databank NDFF, zodat ze gebruikt kunnen worden voor onderzoek en bescherming.

Op basis van de opgedane kennis en ervaring zijn meerdere artikelen geschreven voor onder andere RAVON, Schubben & Slijm en het Vakblad Natuur Bos en Landschap en zijn bijdragen aan boeken geleverd. De verzamelde gegevens vormden een van de bouwstenen voor het boek: De Gladde slang. Ervaringen met een mysterieus reptiel (2019).

Arnold van Rijsewijk
E-mail: arnoldvanrijsewijk@gmail.com
Tel: 06-36499579

Gladde slang individuele herkenning. Foto: Arnold van Rijsewijk

Over RAVON

RAVON is een onafhankelijke kennisorganisatie die samen met vrijwilligers, inheemse reptielen, amfibieën en vissen beschermt. 

Privacy statement

Geregistreerd bij

Logo ANBI

Telprojecten

Reptielen tellen
Amfibieën tellen
Vissen tellen

Partners

Doe mee

Word vrijwilliger
Word donateur
Doe een gift
Werkgroepen

Webshop

Contact

Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Contactpagina


Adres Natuurplaza
(gebouw Mercator III)
Toernooiveld 1 6525 ED
Nijmegen
Route

Vacatures

Back To Top