Search

Over RAVON Actueel English Steun ons Webshop

woensdag 17 juli 2024

Werkgroep adderonderzoek Nederland

Werkgroep Adderonderzoek Nederland (WAN)

De Werkgroep Adderonderzoek Nederland (WAN) is opgericht in het jaar 2000. In dat jaar zijn we ook aangesloten bij stichting RAVON. Het belangrijkste doel: onderzoek naar de adder en zijn leefgebieden. Hiermee willen WE zorgen voor een duurzaam behoud van de adder in Nederland. De WAN is opgericht omdat er werd constateerd dat een aantal adderpopulaties in hun voortbestaan werden bedreigd terwijl dat bij andere niet het geval was. De reden is onbekend. Om tot goede beschermings- en beheersmaatregelen te komen is nader onderzoek noodzakelijk en dit is dan ook één van de kerntaken van de WAN. Daarnaast verzorgt de WAN ook excursies voor belangstellenden en terreinbeheerders en verstrekt waar nodig advies. Ook verstrekt de WAN informatie over wat je moet doen bij een adderbeet, en hebben ze hiervoor in samenwerking met medische specialisten een protocol opgesteld.

Populatieonderzoek
Het belangrijkste onderzoek dat de WAN uitvoert is het zogenaamde populatieonderzoek. Daarvoor worden door de onderzoekers van zo veel mogelijk adders de bovenzijde van de kop gefotografeerd. De bovenzijde van de kop is namelijk te vergelijken met een vingerafdruk van een mens, voor ieder dier uniek. Deze foto gaat samen met allerlei andere gegevens zoals locaties, geslacht en lengte in een database. Vervolgens kunnen met deze gegevens adders zowel individueel als op populatieniveau gevolgd worden.

Behalve populatieonderzoek is de WAN ook betrokken bij een tal van andere onderzoeken naar de adder zoals genetisch onderzoek, telemetrisch onderzoek, vegetatieonderzoek en onderzoek naar adderbeten. De WAN heeft een tiental stage-/afstudeeropdrachten begeleid. Hiervan zijn meerdere rapporten gepubliceerd. Studenten zijn altijd welkom om hieraan mee te werken. Informatie hierover kun je krijgen bij het hieronder genoemde e-mailadres.

Werkgroepleden

De WAN bestaat uit ongeveer 25 leden. Jaarlijks komen alle vrijwilligers bij elkaar in één gebieden waar onderzoek wordt gedaan om kennis en ervaringen uit te wisselen.

Groepsfoto van deel van de werkgroep in najaar 2023.

Contact

Pedro Janssen, e-mail wan@ravon.nl

Stuurgroep
Sinds 2013 heeft de WAN een stuurgroep welke zorg draagt als direct aanspreekpunt en het onderzoek coördineert. De stuurgroep bestaat uit de volgende leden: 

 • Pedro Janssen
 • Raymond Creemers 
 • Rolf van Leeningen 
 • Wilco van den Berg

Contact opnemen kan via: wan@ravon.nl

Publicaties

 

Een selectie van de publicaties die zijn verschenen:

 • Berg, W. van den & W. de Wild, 2022. Veluwse adders in de zomer – Een verkenning naar de zomerhabitat van de adder op de Veluwe [PDF]
 • Lenders, A.J.W., 2015. Het effect van dynamisch terreinbeheer op een slinkende adderpopulatie. [PDF]
 • Delft, J. van & P. Janssen, 2015. De adder in Nederland; verspreiding, status en trend. [PDF]
 • Leeningen, R.A. van, & D. van Dorp, 2014. Adderonderzoek Hijkerveld 1999 - 2011. RAVON 59. [PDF]
 • Lenders, H.J.R. & P. Janssen, 2013. Historische adderbeten. Deel 1: Een overzicht van dodelijke beten in Nederland. [PDF]
 • Janssen, P., 2006. Individuele herkenning bij de adder. [PDF]
 • Boer, V. de & C.C. Oskamp, 2003. Adderonderzoek op het Hijkerveld.
 • Hoof, P. van & M. Dorenbosch, 2000. Een morfologische vergelijking van drie adderpopulaties. [PDF]
 • Lenders, A.J.W., 2000. Patronen van kopschilden als individuele herkenning bij de adder. [PDF]

Samenvattingen Internationaal Addersymposium 2017

Over RAVON

RAVON is een onafhankelijke kennisorganisatie die samen met vrijwilligers de inheemse reptielen, amfibieën en vissen beschermt. RAVON, FLORON en Paddenstoelenonderzoek Nederland zijn onderdeel van Stichting Natuur Onderzoek Nederland.

Privacy statement

Geregistreerd bij

Logo ANBI

Telprojecten

Reptielen tellen
Amfibieën tellen
Vissen tellen

Partners

Doe mee

Word vrijwilliger
Word donateur
Doe een gift
Werkgroepen

Webshop

Contact

Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Contactpagina


Adres Natuurplaza
(gebouw Mercator III)
Toernooiveld 1 6525 ED
Nijmegen
Route

Vacatures

Back To Top