Search
woensdag 15 juli 2020

Soorten

Grote marene

Coregonus lavaratus

Grote marene Coregonus maraena Jelger Herder

Inleiding


Herkenning

Grote marene (Coregonus lavaratus) behoort tot de familie van de zalmen. De soort wordt circa 50 centimeter lang en heeft een langgerekt, matig zijdelings samengedrukt lichaam.

Grote marene Coregonus lavaratus


 

Ecologie

 

Voortplanting

De paai vindt plaats op kiezel- of zandbodems bij een matige tot sterke stroming. Na de paai overwinteren de volwassen dieren in de rivieren of in het estuaria. De eieren komen in het voorjaar uit waarna de larven met de stroming naar het estuaria meegevoerd wordt.

Levenswijze

Grote marene leeft in estuaria en kustgebieden en paait in zoetwater. In het buitenland komen ook populaties voor in afgesloten meren. Vanaf juni-oktober verzamelt grote marene zich in de estuaria en benedenlopen van rivieren om vervolgens stroomopwaarts naar de paaigebieden te trekken.


 

Verspreiding

De grote marene werd in het verleden beschouwd als inheemse soort voor Nederland. Dit is waarschijnlijk niet correct. Alleen van houting is vastgesteld dat deze zich in Nederland voortplantte. Waarnemingen van andere houtingachtigen in Nederland zijn zeer incidenteel en berusten op een verkeerde determinatie van Houtingen of mogelijk op uitgespoelde (vanuit alpine meren) of uitgezette (rond 1900 werden uitheemse coregoniden uitgezet in de Rijn) individuen van andere soorten. Van een aantal museumexemplaren is naderhand bijvoorbeeld vastgesteld dat deze verkeerd gedetermineerd waren. De inheemse houting was herkenbaar aan een vlezige neus, maar er waren ook dieren (vrouwtjes) die een minder vlezige neus hadden. Het is goed mogelijk dat deze dieren voor een andere coregoniden soort werden aangezien. Het natuurlijke verspreidingsgebied van grote marene ligt in de baltische zee en aangrenzende rivieren.

Grote marene Coregonus lavaratus Verspreidingskaart NDFF

 


 

Bedreiging en bescherming

Grote marene heeft op de Rode Lijst de status “in het wild uit Nederland verdwenen”. Hij is opgenomen in de Visserijwet. Internationaal is grote marene beschermd middels de Conventie van Bern (Bijlage 3) en de Europese Habitatrichtlijn (tabel 5).

Zie ook

Herkenning zoetwatervissen

 

Vorig artikel Grootkopkarper (Exoot)
Volgend artikel Grote modderkruiper
Printen
1556

Theme picker

Over RAVON

RAVON voor de bescherming van amfibieen, reptielen en vissen

Beschermen doen we samen met vrijwilligers en donateurs

 

Kennis - informatie - onderzoek -advies

Privacy statement

 

Contact

Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Contactpagina


Adres Natuurplaza
(gebouw Mercator III)
Toernooiveld 1 6525 ED
Nijmegen

Route

Back To Top