Search
donderdag 2 juli 2020

Werkgroep vissen, amfibieën en reptielen Noord-Holland

Doelstelling

Opgericht in 2010. Doel van de werkgroep is een stimulerende gelegenheid te bieden naar de studie van vissen, amfibieën en reptielen. In de werkgroep zijn beginners en kenners van harte welkom. Het is de bedoeling dat de leden van de werkgroep hun kennis vergroten en delen en dat ze ervaring kunnen opdoen met het inventariseren, determineren, monitoren en het beschermen van diverse soorten vissen, amfibieën en reptielen.

Activiteiten

De activiteiten van de werkgroep zullen voornamelijk gericht zijn op het verzamelen van veldgegevens om zo een bijdrage te leveren naar het in kaart brengen van de verspreiding van de zoet- en zoutwatervissen, amfibieën en reptielen in Noord-Holland. Daarnaast kunnen er gerichte veldexcursies worden georganiseerd naar binnen- en buitenland.
Per jaar wordt er een aantal (inventarisatie) excursies georganiseerd. Iedereen die zich wil gaan bezighouden met de studie van deze soortgroepen is welkom. De werkgroep Vissen, Amfibieën en Reptielen werkt in haar activiteiten nauw samen met KNNV afdeling Amsterdam.

Agenda

Vissenexcursie Fort bij Edam & De Zandbraak

Vissenexcursie Fort bij Edam & De Zandbraak

Werkgroep vissen, amfibieën en reptielen Noord-Holland

Datum & tijd: 23-11-2019 10:00 - 15:00


Zaterdag 23 november willen we kijken welke vissoorten voorkomen in de slotgracht van Fort bij Edam. Het fort behoord tot de Stelling van Amsterdam en is gebouwd in de periode 1880-1920 ter verdediging van de zeesluis te Edam. Het fort is gebouwd op zand. Hiervoor is de veenbodem afgegraven en is per schip zand aangevoerd. Hierdoor is het voor ons mogelijk met waadpak in de gracht te kunnen staan om te vissen. Sinds 1986 heeft Staatsbosbeheer het fort in beheer. Nadat de slotgracht bemonsterd is zullen we ons een stukje verplaatsten naar De Zandbraak. Zoals de naam braak al aangeeft is ooit de Zuiderzeedijk hier bezweken. In 1866 is De Zandbraak weer ingepolderd en als boerenland gebruikt. Dit 13 hectare groot gebied is ook in beheer van Staatsbosbeheer en in 2012 opnieuw ingericht. In De Zandbraak is een geleidelijke overgang gemaakt van diep naar ondiep water, natte en droge slikken, riet en grasland. Door deze geleidelijke overgangen is het gebied heel aantrekkelijk voor weidevogels, lepelaars en steltlopers, maar ook voor kleine zoogdieren. Via een visvriendelijke faunapomp kunnen vissen De Zandbraak in- en uitzwemmen. De Zandbraak heeft een eigen waterbeheersing met een natuurlijk peilbeheer. Dit betekent dat alleen regenwater en grondwater (kwel) het gebied voeden met water. Voor de herontwikkeling was de tiendoornige stekelbaars hier bekend. Spannend welke soorten er inmiddels gevestigd hebben!

Locatie: we verzamelen om 10:00 te Fort bij Edam (Oorgat 10, Edam) waar een parkeerplaatsje is.
Aanmelden: Deelnemers dienen zich aan te melden bij Geert Timmermans via harmat4@xs4all.nl. Er is plek voor 20 personen.
Meenemen: schepnet, waadpak/laarzen, regenkleding, lunch. Extra netten zullen aanwezig zijn, evenals cuvet en determinatiegids.

Printen
618 Waardeer dit artikel
Geen waardering

Theme picker

Informatie

Wie belangstelling heeft voor de werkgroep Vissen, Amfibieën & Reptielen en graag eens wil komen kennismaken of zich wil aanmelden, wordt verzocht contact op te nemen met:
Geert Timmermans
harmat4@xs4all.nl.

Verslagen

Contact

Geert Timmermans
E-mail: harmat4@xs4all.nl

Over RAVON

RAVON voor de bescherming van amfibieen, reptielen en vissen

Beschermen doen we samen met vrijwilligers en donateurs

 

Kennis - informatie - onderzoek -advies

Privacy statement

 

Contact

Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Contactpagina


Adres Natuurplaza
(gebouw Mercator III)
Toernooiveld 1 6525 ED
Nijmegen

Route

Back To Top