Search
maandag 16 september 2019

Werkgroep vissen, amfibieën en reptielen Noord-Holland

Doelstelling

Opgericht in 2010. Doel van de werkgroep is een stimulerende gelegenheid te bieden naar de studie van vissen, amfibieën en reptielen. In de werkgroep zijn beginners en kenners van harte welkom. Het is de bedoeling dat de leden van de werkgroep hun kennis vergroten en delen en dat ze ervaring kunnen opdoen met het inventariseren, determineren, monitoren en het beschermen van diverse soorten vissen, amfibieën en reptielen.

Activiteiten

De activiteiten van de werkgroep zullen voornamelijk gericht zijn op het verzamelen van veldgegevens om zo een bijdrage te leveren naar het in kaart brengen van de verspreiding van de zoet- en zoutwatervissen, amfibieën en reptielen in Noord-Holland. Daarnaast kunnen er gerichte veldexcursies worden georganiseerd naar binnen- en buitenland.
Per jaar wordt er een aantal (inventarisatie) excursies georganiseerd. Iedereen die zich wil gaan bezighouden met de studie van deze soortgroepen is welkom. De werkgroep Vissen, Amfibieën en Reptielen werkt in haar activiteiten nauw samen met KNNV afdeling Amsterdam.

Agenda

Heikikker-inventarisatie Texel

Werkgroep Vissen Amfibieën en Reptielen Noord-Holland

  • 12-10-2019 10:00 - 15:00
  • Aantal keer bekeken: 41
Heikikker-inventarisatie Texel

In Noord-Holland komt de heikikker voor ten zuiden van het Noordzeekanaal in het veenweidegebied van de Vechtstreek en op de zandgrond in Het Gooi, en... in de duinen van Texel. De soort wordt helaas niet vaak gemeld en een kennisleemte over de actuele verspreiding is aan het ontstaan. In het najaar, voordat de kikkers in winterrust gaan, is het nog goed mogelijk de soort te inventariseren.

Vissenexcursie Fort bij Edam & De Zandbraak

Werkgroep vissen, amfibieën en reptielen Noord-Holland

  • 23-11-2019 10:00 - 15:00
  • Aantal keer bekeken: 30
Vissenexcursie Fort bij Edam & De Zandbraak

Zaterdag 23 november willen we kijken welke vissoorten voorkomen in de slotgracht van Fort bij Edam. De Zandbraak heeft een eigen waterbeheersing met een natuurlijk peilbeheer. Dit betekent dat alleen regenwater en grondwater (kwel) het gebied voeden met water. Voor de herontwikkeling was de tiendoornige stekelbaars hier bekend. Spannend welke soorten er inmiddels gevestigd hebben!

RSS

Informatie

Wie belangstelling heeft voor de werkgroep Vissen, Amfibieën & Reptielen en graag eens wil komen kennismaken of zich wil aanmelden, wordt verzocht contact op te nemen met:
Geert Timmermans
harmat4@xs4all.nl.

Contact

Geert Timmermans
E-mail: harmat4@xs4all.nl

Over RAVON

RAVON voor de bescherming van amfibieen, reptielen en vissen

Beschermen doen we samen met vrijwilligers en donateurs

 

Kennis - informatie - onderzoek -advies

Privacy statement

 

Contact

Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Contactpagina


Adres Natuurplaza
(gebouw Mercator III)
Toernooiveld 1 6525 ED
Nijmegen

Route

Back To Top