Search
zondag 22 mei 2022

Werkgroep Vissen Groningen Drenthe

De vissenwerkgroep Groningen/Drenthe bestaat sinds eind 2009. We hebben ons bij RAVON aangesloten. Samen met RAVON verzamelen we verspreidingsgegevens. En we zetten ons in voor een betere visbescherming.

Op dit moment  bestaat onze vissenwerkgroep uit elf personen (Drenthen en Groningers). We hebben een gezamenlijke interesse in de natte natuur, en met name de visstand.

De meesten van ons vervullen in het dagelijkse werk ook natuur- en omgevingsgerelateerde functies (ecoloog of cultuurtechnisch medewerker of..). We willen een steentje bijdragen aan een beter leef- en woonmilieu. Dit doen we door de visstand in de Groningse en Drenthse wateren in kaart te brengen. Samen hebben we in het veld veel plezier.

Vis mee

Wil je een dag mee vissen en/of je aansluiten bij de viswerkgroep Groningen/Drenthe? Van harte welkom! Neem contact op met Jeroen Huisman: jeroenhuisman@hotmail.com

Contact

Jeroen Huisman, e-mail: jeroenhuisman@hotmail.com

 

Grote modderkruiper op de kaart in het Zuidlaardermeer

Binnen het Europese Natura 2000 netwerk is het Zuidlaardermeergebied aangewezen als leefgebied voor de grote modderkruiper. In dat Zuidlaardermeergebied zijn maar weinig recente waarnemingen bekend.

Beroepsvissers vingen vroeger (25 jaar geleden) af en toe wel eens een grote modderkruiper. Het huidige voorkomen van één of meer populaties in het Zuidlaardermeergebied is op basis van bekende waarnemingen onzeker. Hiermee is ook onzeker of het vaststellen van een complementair instandhoudingsdoel voor deze soort in dit gebied gerechtvaardigd is.

De komende jaren wil de RAVON Vissenwerkgroep Groningen/Drenthe (in samenwerking het waterschap Hunze en Aa's en RAVON medewerkers) het Zuidlaardermeergebied  onderzoeken op het voorkomen van de grote modderkruiper. We gaan regelmatig op grote modderkruiper zoektocht gewapend met schepnet en /of fuiken.

De excursies worden aangekondigd op deze website!

Over RAVON

RAVON voor de bescherming van amfibieen, reptielen en vissen

Beschermen doen we samen met vrijwilligers en donateurs

 

Kennis - informatie - onderzoek -advies

Privacy statement

 

Telprojecten

Reptielen tellen
Amfibieën tellen
Vissen tellen

Doe mee

Word vrijwilliger
Word donateur
Doe een gift
Werkgroepen

Webshop

Contact

Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Contactpagina


Adres Natuurplaza
(gebouw Mercator III)
Toernooiveld 1 6525 ED
Nijmegen

Route

Back To Top