Search
zondag 26 maart 2023

Amfibieën en poelen werkgroep regio Nijmegen

Amfibieën waarnemen

In 2020 is de werkgroep amfibieën en poelen regio Nijmegen opgericht. Het doel is het behouden en versterken van de populatie van in het wild levende amfibieën en verbeteren en uitbreiden van hun leefomgeving in Nijmegen en regio. De voornaamste activiteit van de ca. 12 vrijwilligers is het waarnemen of monitoren van amfibieën in en om een 40-tal poelen en het naar buiten brengen van de resultaten. Vrijwilligers gaan hiervoor alleen of met zijn tweeën op pad. In februari wordt steeds een startbijeenkomst gehouden, in juni een praktijkdag in samenwerking met RAVON en in het najaar is er een terugblik en worden plannen gemaakt voor het komend jaar.

Beheer en onderhoud

Met de gemeente Nijmegen is een beheervisie ontwikkeld en een onderhoudsplanning gemaakt voor het onderhoud aan de poelen. De planning is voor de komende tien jaar. In de planning is een onderscheid gemaakt in jaarlijks kleinschalig, handmatig onderhoud dat door vrijwilligers of buurtgroepen uitgevoerd kan worden en meerjarig onderhoud wat grootschaliger en vaak machinaal uitgevoerd moet worden. (Mn. slib en overtollig riet en lisdodden verwijderen.) De werkgroep is nauw betrokken bij die uitvoering als de aannemer dan aan het werk is. Goed onderhoud is maatwerk. De werkgroep werkt nauw samen met de Werkgroep Praktisch Natuurbeheer van het IVN Rijk van Nijmegen, die van oudsher al in een aantal gebieden het handmatig onderhoud aan aantal poelen verricht. Waar dat nog niet het geval is wordt gewerkt aan de opzet van een Poelen Onderhoud Brigade.

Poelenwerkgroep Nijmegen

De werkgroep

Een van reden voor de oprichting is het geheel in een organisatorisch verband te brengen en om de ondersteuning meer handen en voeten te geven. Door een klein budget van de gemeente Nijmegen en van RAVON zijn faciliteiten beschikbaar, zoals de aanschaf van schepnetten, cuvetten, informatiemateriaal en de kosten voor de bijeenkomsten… en kunnen we terecht met allerlei vragen bij de professionals van RAVON of medewerkers van de Gemeente Nijmegen. Hiervoor is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met RAVON.

De werkgroep wil een platform zijn voor een ieder die zich bezig houdt amfibieën in de breedste zin. Vrijwilligers zijn van harte welkom om het team van waarnemers te versterken, je aan te sluiten bij de onderhoudsbrigade, meedoen aan het onderzoek om het aantal poelen in en om Nijmegen te behouden en uit te breiden. Of mee te werken aan de blog: https://ons.ivn.nl/groepen/amfibieen-en-poelen-werkgroep-rijk-van-nijmegen.

Contact

Ton Jansen
E-mail: ton.jansen9999@gmail.com
Tel: 06-33802046

Over RAVON

RAVON voor de bescherming van amfibieen, reptielen en vissen

Beschermen doen we samen met vrijwilligers en donateurs

 

Kennis - informatie - onderzoek -advies

Privacy statement

 

Telprojecten

Reptielen tellen
Amfibieën tellen
Vissen tellen

Doe mee

Word vrijwilliger
Word donateur
Doe een gift
Werkgroepen

Webshop

Contact

Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Contactpagina


Adres Natuurplaza
(gebouw Mercator III)
Toernooiveld 1 6525 ED
Nijmegen

Route

Back To Top