Search
woensdag 21 augustus 2019

Provincie Gelderland

RAVON Gelderland zet zich in voor slangen en hagedissen (reptielen), salamanders, kikkers en padden (amfibieën) en vissen in onze fraaie provincie. Dit doen we door gericht onderzoek. En we geven adviezen aan terreinbeherende instanties en particulieren.

We proberen antwoord te geven op alle mogelijke vragen over bijvoorbeeld verspreiding (‘Welke soorten komen voor in deze omgeving?’ tot ‘Ik heb een vieze pad onder een bloempot in mijn tuin zitten; wat moet ik doen?’), voor- en achteruitgang (‘Gaat het nu goed of juist slecht met de kamsalamander in de Achterhoek?’) en inrichtings- en beheersaspecten (‘Ik wil een poel aanleggen. Hoe moet ik dat doen?’).

Wanneer door bijvoorbeeld gemeentelijke uitbreidingsplannen of voorgenomen wegenaanleg leefgebieden van amfibieën, reptielen of vissen aangetast dreigen te worden, komen onze vrijwilligers fanatiek in actie. Samen met gemeenten, provincies of projectontwikkelaars wordt dan op een pragmatische wijze gekeken hoe negatieve effecten voor dieren en hun leefgebied zo klein mogelijk gehouden kunnen worden.

RAVON Gelderland is een grote, levendige, provinciale werkgroep. We hebben zo’n 225 geregistreerde leden. Naast hierboven genoemde activiteiten organiseert RAVON Gelderland regelmatig dagexcursies in het veld. Ook worden avondlezingen over een scala aan onderwerpen gegeven.

Tijdens deze dagen en avonden kunnen leden gegevens uitwisselen over waarnemingen van bijzondere soorten. Ook worden ze door het bestuur bijgepraat over wat er allemaal speelt binnen de provincie. Een aantal malen per jaar verschijnt het ledenblad ‘Hagepuit’’. Hierin staan allerlei wetenswaardigheden over amfibieën, reptielen en vissen in Gelderland. Ook kun je er de programmering van de geplande activiteiten vinden.

Regelmatig worden inventarisatie excursies georganiseerd. Dit gebeurt om gebieden te onderzoeken waar nog weinig of al weer verouderde waarnemingen van bekend zijn. Erg veel leden zijn individueel of in kleiner groepsverband actief met het inventariseren en monitoren van gebieden.

Atlas reptielen en amfibieën in Gelderland

Eind 2007 verscheen de atlas reptielen en amfibieën in Gelderland 1985 – 2005. Het  is een mooi overzichtsdocument. De verspreiding van de herpetofauna over de provincie wordt, aan de hand van duidelijke kaarten, geïllustreerd.

Ook wordt (per soort) uitgebreid ingegaan op de (historische) verspreiding binnen de provincie. Aanvullend is er aandacht voor de zgn. ‘kerngebieden’ van de herpetofauna binnen Gelderland. En er staan beheersadviezen in de atlas.

Hoeveel gegevens ook bekend zijn (meer dan 82.000 records van de afgelopen 20 jaar), er zijn altijd gebieden waarvan weinig bekend is. Er is een apart hoofdstuk over deze ‘witte’ gebieden. Ook wordt aangegeven welke prioritering in onderzoek relevant is.

De atlas reptielen en amfibieën in Gelderland 1985 – 2005 is reeds uitverkocht maar in de RAVON bibliotheek in te zien. 

Agenda

Excursie bij de Tongelreep op 24 augustus

 • 24-8-2019 09:30 - 12:00
 • Aantal keer bekeken: 55
Excursie bij de Tongelreep op 24 augustus

Op 24 augustus organiseert RAVON, Waterschap De Dommel in samenwerking met Dommel Visrecht een excursie van 10.00-12.00 uur bij de stuw Driebruggen aan de Zeelberg in Valkenswaard. Daarbij is te zien dat de Tongelreep een bijzondere beek is waar dieren en planten leven, deze excursie is bedoelt voor iedereen die daar interesse in heeft ongeacht de leeftijd.

Vissenexcursie Tiengemeten

 • 31-8-2019 08:45 - 17:00
 • Aantal keer bekeken: 15
Vissenexcursie Tiengemeten

Zaterdag 31 augustus gaan wij voor het project ‘Een zegen in de Delta’ zegenvissen op Tiengemeten. Tijdens de excursie gaan we met een broedzegen opzoek naar jonge vissen die gebruik maken van deze ondiepe wateren. Met ‘Een zegen in de Delta’ onderzoeken we welke vissoorten in de Hollandse Deltawateren voorkomen en welke deze als kraamkamer gebruiken. Ook volgen we of hier veranderingen in plaatsvinden door de recente opening in de Haringvlietsluizen.


We verzamelen zaterdag 31 augustus om 08:45 uur op deze locatie: https://goo.gl/maps/UZNznsoaBZFRZ46u5 

Om 9:00 uur pakken wij gezamenlijk het pondje. De excursie duurt ongeveer tot 17:00, dus vergeet niet om voldoende eten en drinken mee te nemen. Aanmelden is verplicht en kan door een mail te sturen naar m.kooijman@ravon.nl.

Friese Vrijwilligersdag Natuur

Zoogdiervereniging, Sovon Vogelonderzoek, Fryske Feriening foar Fjildbiology

 • 7-9-2019 09:00 - 16:00
 • Aantal keer bekeken: 89
Friese Vrijwilligersdag Natuur

In de Nederlandse / Friese natuur valt veel moois te genieten, maar er bestaan ook grote zorgen. Wat zondermeer vaststaat, is dat die natuur vrijwel nergens ter wereld zo goed in kaart gebracht is als hier. Dankzij de inzet van een uitgebreid vrijwilligersnetwerk zijn tal van waarnemers die deelnemen aan waardevolle monitoring actief. Dat levert niet alleen een bijdrage aan de kennisontwikkeling over soorten en gebieden, maar biedt ook overheden en natuurbeheerders grote mogelijkheden om goed beleid en beheer te voeren.

Vissenexcursie Maasvlakte en Rockanje

 • 7-9-2019 10:30 - 17:00
 • Aantal keer bekeken: 19
Vissenexcursie Maasvlakte en Rockanje

Zaterdag 7 september gaan wij voor het project ‘Een zegen in de Delta’ zegenvissen op de Maasvlakte en op het strand van Rockanje. Tijdens de excursie gaan we met een broedzegen opzoek naar jonge vissen die gebruik maken van deze ondiepe wateren. Met ‘Een zegen in de Delta’ onderzoeken we welke vissoorten in de Hollandse Deltawateren voorkomen en welke deze als kraamkamer gebruiken. Ook volgen we of hier veranderingen in plaatsvinden door de recente opening in de Haringvlietsluizen. Wij beginnen deze excursie op het strand van Rockanje en gaan daarna later op de middag door naar de Maasvlakte.


We verzamelen zaterdag 7 september om 10:30 uur op deze locatie: https://goo.gl/maps/qZS8qXcXnuyj6cSo8
De excursie duurt ongeveer tot 17:00, dus vergeet niet om voldoende eten en drinken mee te nemen. Aanmelden kan door een mail te sturen naar m.groen@ravon.nl.

Visexcursie Liemers

Provincie Gelderland

 • 14-9-2019 09:00 - 14:00
 • Aantal keer bekeken: 387
Visexcursie Liemers

In deze sloot zijn eerder meerdere grote modderkruipers van een zender voorzien. Ook zijn een paar plas-situaties gemaakt. Afgelopen najaar is deze sloot compleet droog gevallen, vlak voor het droogvallen werden meerdere jaarklassen modderkruipers gevangen. We zijn dan ook zeer benieuwd of de soort die bekend staat droogte te overleven dit ook echt gedaan heeft.

Grote modderkruiper excursie Oudlandsche Watergang bij Steenbergen

 • 14-9-2019 10:00 - 16:00
 • Aantal keer bekeken: 60
Grote modderkruiper excursie Oudlandsche Watergang bij Steenbergen

Op op zaterdag 14 september gaan wij tijdens een excursie op zoek naar de grote modderkruiper in de Oudlandsche watergang bij Steenbergen (startpunt exursie: https://goo.gl/maps/K6XczSMp2aD5tPag8). Dit prachtige gebied is als compensatiegebied ingericht voor de grote modderkuiper. 

In de watergang zijn verschillende moerasdrempels aangelegd en er is een natuurvriendelijke oever aangelegd. Met deze excursie gaan wij kijken of er jonge dieren aanwezig zijn in het gebied die wijzen op voortplanting van de soort de afgelopen jaren. 

Wil jij graag mee met een excursie naar dit prachtige gebied? Meldt je dan nu aan door een mail te sturen naar: m.vos@ravon.nl

 

Vis- en amfibieënexcursie Elst(gld) Park Lingezegen -- VOL --

Provincie Gelderland

 • 21-9-2019 09:00 - 14:00
 • Aantal keer bekeken: 463
Vis- en amfibieënexcursie Elst(gld) Park Lingezegen -- VOL --

Deze excursie zit inmiddels vol

Tussen grofweg Arnhem-zuid en Elst(gld) is de afgelopen jaren het park Lingezegen gerealiseerd. In het gebied liggen enkele waterpartijen en sloten, waar we graag met meer mensen vooral willen kijken of we de grote modderkruiper en poelkikker (terug) kunnen vinden. Maar ook bittervoorn, kleine modderkruiper, diverse grondels zijn het scheppen waard.

Vissenweekend 2019 (locatie Zuid-Hollandse Delta)

RAVON

 • 27-9-2019 - 29-9-2019
 • Aantal keer bekeken: 366
Vissenweekend 2019 (locatie Zuid-Hollandse Delta)

Het jaarlijkse vissenweekend vindt in 2019 plaats in de Zuid-Hollandse Delta. Kijk op meer informatie op www.ravon.nl/vissenweekend.

Visexcursie kleine beek bij Roosendaal

 • 5-10-2019 10:00 - 16:00
 • Aantal keer bekeken: 16
Visexcursie kleine beek bij Roosendaal

Tijdens deze excursie gaan wij de vissen van de kleine beek inventariseren met schepnetten. Tijdens dit soort excursies vangen wij een grote diversiteit aan vis. Varierend van kleine modderkruiper, baars, snoek tot grotere winde. Deze excursie is onderdeel van een groter project met meerdere exursies in Noord-Brabant waarin wij zowel vissen- en waterplanteninventarisaties doen. Wil je mee met deze excursie? Meld je dan aan door een email te sturen naar m.kooiman@ravon.nl

Vissenexcursie Dommel door Eindhoven

 • 19-10-2019 10:00 - 16:00
 • Aantal keer bekeken: 17
Vissenexcursie Dommel door Eindhoven

Tijdens deze excursie gaan samen met Waterschap Dommel de vissen uit de Dommel bij Eindhoven inventariseren met schepnetten. Tijdens dit soort excursies vangen wij een grote diversiteit aan vis. Varierend van kleine modderkruiper, blankvoorn, baars tot snoek. WIj zijn erg benieuwd naar welke vissoorten er aanwezig zijn in de Dommel die midden door Eindhoven loopt. Deze excursie is onderdeel van een groter project met meerdere exursies in Noord-Brabant waarin wij zowel vissen- en waterplanteninventarisaties doen. Wil je mee met deze excursie? Meld je dan aan door een email te sturen naar m.vos@ravon.nl

RSS
12

Contact

Voor nadere informatie over amfibieën, reptielen en vissen in Gelderland:

Gerrit Kolenbrander
De Beemd 31
6903 AD Zevenaar
GerritKolenbrander@hotmail.com
tel. 0316-527607

Nog een paar exemplaren verkrijgbaar in de RAVON-webwinkel.

 

Over RAVON

RAVON voor de bescherming van amfibieen, reptielen en vissen

Beschermen doen we samen met vrijwilligers en donateurs

 

Kennis - informatie - onderzoek -advies

Privacy statement

 

Contact

Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Contactpagina


Adres Natuurplaza
(gebouw Mercator III)
Toernooiveld 1 6525 ED
Nijmegen

Route

Back To Top