Search

Over RAVON Actueel English Steun ons Webshop

zondag 25 februari 2024

Amfibieënwerkgroep Veghel

Je komt zo’n poel tijdens een wandeling regelmatig tegen. Misschien denk je wel eens: Wat speelt zich onder het wateroppervlak af; wat zou daar nu in leven? Je zult verbaasd zijn als je daar achter komt! De werkgroep amfibieën van IVN Veghel kan je op bovenstaande vragen wel een antwoord geven. Want de werkgroepsleden trekken er in het voorjaar en in de zomer wekelijks op uit om de poelen te onderzoeken met het schepnet, hydrofoon (onderwatermicrofoon) en fuiken.

Amfibieënwerkgroep Veghel

Inventarisatiegebieden:

 1. Gemeente Meierijstad
  In 2013 heeft de gemeente (toen nog Veghel) aan IVN afdeling Veghel gevraagd om de poelen in de gemeente te inventariseren. Dat bleek een hele klus te worden, want dat zijn er meer dan 400, waarvan vele op particulier terrein liggen.
 2. Het Hurkske
  Een bosgebied tussen Erp en Gemert, omsloten door agrarisch gebied. In het Hurkske is de laatste jaren een flink aantal poelen hersteld of gegraven. Een belangrijk ven binnen dat gebied is het Rauwven.
  In 2000 was gebleken dat de zeldzame knoflookpad (Pelobates fuscus) was verdwenen uit het Rauwven (Hurkske), als gevolg van het illegaal uitzetten van een Amerikaanse roofvis, de Zonnebaars (Lepomus gibbosus). Deze vissoort werd als vijversoort verkocht, maar bleek uitgezet in het wild een groot gevaar te vormen voor de inheemse soorten. Daardoor verdwenen enkele amfibieënsoorten, waaronder zeldzame soorten.
  De gemeente heeft toen besloten om het leefgebied van de knoflookpad te verbeteren en te versterken. Hiervoor is het Rauwven tot twee keer toe leeggepompt en zijn de zonnebaarzen weggevangen. Door het Rauwven ondieper te maken kon dit ven af en toe droogvallen en hadden de zonnebaarzen geen kans meer. Daarnaast zijn er veel nieuwe poelen gegraven, zodat de amfibieën in het geval van calamiteiten zich in andere poelen konden handhaven.
  Van 2012 tot en met 2016 zijn er larven van de knoflookpad uitgezet door stichting RAVON in de poelen van het Hurkske. Onze werkgroep heeft hierbij actief geholpen en vanaf 2015 zijn we elk voorjaar met hydrofoons (onderwatermicrofoons) de poelen aan het beluisteren om te onderzoeken of de populatie knoflookpadden toeneemt. In mei/juni worden de poelen met fuiken onderzocht op de aanwezigheid van de knoflookpadlarven om na te gaan of er voortplanting heeft plaatsgevonden.
  De gemeente heeft in het Hurkske onlangs een agrarisch gebied van ca. 10 hectare aangekocht om er nieuwe natuur van te maken. Ze zal voor een deel gaan zorgen voor nieuwe voortplantingswateren, maar ook voor uitbreiding van de landhabitat. Immers een groot deel van het jaar leven veel amfibieën op het land. Natuurlijk zal deze nieuwe natuur ook voor andere organismen een belangrijke uitbreiding vormen.
 3. Het Lijnt
  Een ecologisch ingerichte bosrandzone ten zuidoosten van Zijtaart.
 4. De Schil en De Punt
  Een randje natuurcompensatie tussen het industrieterrein van Veghel en de A50.
 5. Stroomgebied van de Aa en Leijgraaf
  Vanaf 2009 kwamen hier ook enkele terreintjes bij. De Aa is een gekanaliseerd riviertje dat vanuit het zuiden door het buitengebied van de gemeente Veghel stroomt en de dorpskern van Veghel doorsnijdt, Veghels grondgebied in het noorden verlaat en in Den Bosch in de Dieze uitmondt.
  De Leijgraaf is een gegraven waterloop die ergens tussen Erp en Boekel begint, langs de grens tussen Uden en Veghel loopt en dan onder Vorstenbosch door richting Den Bosch gaat. Daar mondt de Leijgraaf uit in de Aa. Op enkele trajecten zijn renatureringsprojecten voorzien, waarbij ook plas-draszones en rivierbegeleidende poelen aangelegd zijn: nieuwe vestigingsplekken voor amfibieën dus.
 6. De Vlagheide
  De sluiting van de vuilstort Vlagheide, het afstoten van de militaire (MOB) complexen door het ministerie van Defensie en de aanleg van de A50 zijn aanleiding geweest om aan de slag te gaan met het Intergemeentelijk Masterplan Vlagheide e.o. Na overleg is in juni 2006 het Masterplan Vlagheide vastgesteld. Het Masterplan geeft ruimte aan ontwikkelingen die een meerwaarde geven aan het gebied.

Contact

Matty Meij
E-mail: amfibieen@ivn-veghel.nl
Tel: 0413–350091

Over RAVON

RAVON is een onafhankelijke kennisorganisatie die samen met vrijwilligers de inheemse reptielen, amfibieën en vissen beschermt. RAVON, FLORON en Paddenstoelenonderzoek Nederland zijn onderdeel van Stichting Natuur Onderzoek Nederland.

Privacy statement

Geregistreerd bij

Logo ANBI

Telprojecten

Reptielen tellen
Amfibieën tellen
Vissen tellen

Partners

Doe mee

Word vrijwilliger
Word donateur
Doe een gift
Werkgroepen

Webshop

Contact

Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Contactpagina


Adres Natuurplaza
(gebouw Mercator III)
Toernooiveld 1 6525 ED
Nijmegen
Route

Vacatures

Back To Top