Search

Over RAVON Actueel English Steun ons Webshop

vrijdag 23 februari 2024

Amfibieën - Aantalsmonitoring kamsalamander

Monitoren van kamsalamanders op een vast traject

Amfibieën vast traject. Foto: Jelger Herder

Aantalsmonitoring kamsalamander

In het voorjaar van 2023 is gestart met de aantalsmonitoring kamsalamander binnen het NEM Meetprogramma Amfibieën. Hiermee worden op gestandaardiseerde wijze tellingen uitgevoerd voor kamsalamander door met behulp van fuikjes op vaste locaties jaarlijks enkele keren monitoren. Met de aantalsmonitoring willen we grip krijgen op de aantalsontwikkeling van de kamsalamander. Deze beleidsmatig belangrijke soort (Habitatrichtlijn en Rode Lijst) is vatbaar voor de amfibieënziekte Bsal welke oprukt in Nederland.

Mocht je volgend seizoen ook willen deelnemen laat het ons weten. Dan kunnen we in overleg kijken of er geschikte locaties zijn om te monitoren.

De methodiek betreft het bemonsteren van een water met een set aan kleine fuikjes (6 stuks per water) die maximaal 1 nacht uitstaan. Dit wordt twee tot drie keer in het seizoen herhaald. En – indien de beheerder toestemt – wordt het water één keer met een RAVON-schepnet bemonsterd om de aanwezigheid van larven aan te tonen en zo het voortplantingssucces vast te stellen. Ook wordt gevraagd te letten op eitjes van kamsalamander. En per water wordt gevraagd een formulier in te vullen met vragen over het water zelf. Uiteraard worden alle overige amfibiesoorten ook genoteerd. Onderstaand instructiefilmpje licht de werkwijze in het veld toe. Een gedetailleerde beschrijving van de aantalsmonitoring is na te lezen in de handleiding.

Dit Meetprogramma-onderdeel valt binnen het landelijke NEM Meetprogramma Amfibieën. Waarnemingen worden doorgegeven via het NEM-amfibieënportaal en na validatie opgenomen in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Voor het gebruik van fuikjes regelt RAVON de juiste ontheffing (Wet Natuurbescherming) en machtiging (gebruik amfibieënfuiken). Uiteraard moet de terreinbeheerder toestemming verlenen middels een betredings-/onderzoekontheffing. Dat kan je vaak zelf regelen (zie begeleidende brief), als dat niet lukt kan RAVON mogelijk helpen.

Samenvatting

Periode maart - augustus
Dagdeel overdag en 's avonds
Locatie vrijwel heel Nederland
Soortgroep amfibieën
Ervaring ●●○
Tijd ●●○

Aanmelden

Logo NEM

Over RAVON

RAVON is een onafhankelijke kennisorganisatie die samen met vrijwilligers de inheemse reptielen, amfibieën en vissen beschermt. RAVON, FLORON en Paddenstoelenonderzoek Nederland zijn onderdeel van Stichting Natuur Onderzoek Nederland.

Privacy statement

Geregistreerd bij

Logo ANBI

Telprojecten

Reptielen tellen
Amfibieën tellen
Vissen tellen

Partners

Doe mee

Word vrijwilliger
Word donateur
Doe een gift
Werkgroepen

Webshop

Contact

Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Contactpagina


Adres Natuurplaza
(gebouw Mercator III)
Toernooiveld 1 6525 ED
Nijmegen
Route

Vacatures

Back To Top