2015: Jaar van de adder

Minimaliseren

Jaar van de adder

Op zondagochtend 25 januari 2015 werd bij Vroege Vogels op Radio 1 het startschot gegeven voor '2015: jaar van de adder'. Het hele jaar is door RAVON, in samenwerking met de Werkgroep Adderonderzoek Nederland (WAN) die in 2015 15 jaar bestaat, extra aandacht besteedt aan deze soort.

De adder
De adder is een relatief kleine, zwaar gebouwde slang met een driehoekige zigzagtekening op de rug. De adder is giftig maar zeker niet agressief. Bij verstoring vluchten ze traag in de vegetatie en bijten alleen wanneer ze opgepakt worden. Deze prachtige en fascinerende soort komt in Nederland voornamelijk voor op natte heides en hoogveengebieden in Friesland, Drenthe, Overijssel, de Veluwe en de Meinweg (L.).

Jaar van de adder
Dit jaar zijn er extra excursies georganiseerd voor belangstellenden en in het najaar organiseerde RAVON in samenwerking met de WAN een minisymposium over de adder. Daarnaast is op Natuurbericht.nl maandelijks aandacht besteedt aan de adder en zijn er dit jaar veel publicaties over deze boeiende slang verschenen. Hiermee is bereikt dat de adder ook in het terreinbeheer de nodige aandacht heeft gekregen: eenvoudige aanpassingen in het beheer van adderterreinen zijn vaak cruciaal voor het behoud van deze spectaculaire soort. 

Addersymposium
Hoogtepunt van het Jaar van de Adder was het addersymposium. Dit symposium vond plaats op vrijdagmiddag 18 september en werd georganiseerd RAVON en Werkgroep Adderonderzoek Nederland (WAN). Tijdens deze middag waren er diverse lezingen over onder andere populatieonderzoek in Nederland en Vlaanderen, natuurbeheer en gifbeten. Het symposium vond plaats in Maarn (Utrecht). In de nieuwsbrief Schubben & Slijm nummer 26 zijn korte samenvattingen van de lezingen opgenomen.

Bedreiging en bescherming

Minimaliseren

Vele RAVON-vrijwilligers lopen monitoringroutes voor het Meetnet reptielen. De adder baart ons zorgen, hoewel de langjarige trend stabiel is vertoont de adder de laatste 10 jaar een matige afname en deze afname speelt in alle kerngebieden. 

Bescherming
RAVON zet zich in voor bescherming van het habitat van de adder door:

Advies beheer
  Tegengaan versnippering (o.a. faunapassages) [PDF]
  Tegengaan verdroging habitat

Wist je dat?

  Rustig moet lopen, regelmatig stilstaan en goed vooruitkijken als je een adder wilt zien.
  Adders vooral ziet als ze in de zon moeten opwarmen en daarbij open en bloot op een beschutte plek moeten liggen.

Werkgroep Adderonderzoek Nederland

Minimaliseren

De Werkgroep Adderonderzoek Nederland (WAN) bestond in 2015 15 jaar. De WAN voert verschillende onderzoeken uit:

Populatieonderzoek
  Individuele herkenning d.m.v. kopschilden [PDF 1 & PDF 2]
  Versnippering van populaties
  Gebruik landschap door de adders [PDF]
  Adderbeten [PDF]

Adderbeten
Formulier om adderbeten door te geven, klik hier.
Protocol adderbeet voor medisch specialisten, klik hier.

Stageplaatsen
Zoek je nog een stageplaats en wil je meehelpen aan adderonderzoek, meld je dan aan

Adder. Foto Rolf van Leeningen

Publicaties en media

Minimaliseren

Publicaties over de adder die dit jaar zijn verschenen:

Artikelen:
  • Leeningen, R.A. van & D. van Dorp, 2015. Adderonderzoek Hijkerveld. Resultaten van meer dan 12 jaar onderzoek. [PDF]
  • Lenders, A.J.W., 2015. Het effect van dynamisch terreinbeheer op een slinkende adderpopulatie. [PDF]
  • Lenders, H.J.R., 2015. Dertien in een dozijn? Dodelijke adderbeten in Nederland in sociaaleconomisch perspectief. [PDF]
  • Delft, J. van & P. Janssen, 2015. De adder in Nederland; verspreiding, status en trend. [PDF]

Natuurberichten:

Media:

  • 20-12-2015, RTV Drenthe: Adderonderzoek Hijkerveld
  • 07-03-2015, De Limburger: Adder vraagt meer aandacht
  • 28-03-2015, De Volkskrant: Addervrouwtjes gaan voor het beste zaad
  • 13-04-2015, Het Nieuwsblad: Op adderjacht in het militair oefenterrein
  • 21-04-2015, Vara Vroege Vogels TV: Unieke Limburgse adder
  • 16-05-2015, Dagblad van het Noorden: 'Hier komt zelfs de koningscobra niet doorheen'

Beheer

Minimaliseren

Beheer is een belangrijke factor voor adders. Daarom is in het Jaar van de adder hier ook veel aandacht voor. Zo kwam op het addersymposium dit onderwerp een aantal keer aan bod. Op vrijdag 9 oktober is er door een aantal leden van de WAN voor Veluwse beheerders van natuurterreinen een beheerdersmiddag georganiseerd. De dag starte met een lezing en daarna is in het veld een aantal locaties bekeken. Op deze manier is onderling kennis uitgewisseld over adders en voor hun gunstige beheer. Een zeer succesvolle dag.

De WAN op pad met de beheerders
De WAN met de beheerders op pad. Foto: Wilco van den Berg

Activiteiten

Minimaliseren
Categories:
select
No events to display.
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina