Vetje

Minimaliseren
vetje.jpg

Uiterlijk
Het vetje (Leucaspius delineatus) behoort tot de familie van de karperachtigen (Cyprinidae) en heeft een slank en zijdelings afgeplat lichaam met zilverkleurige flanken en een bovenstandige bek.  De soort wordt kan circa 8 cm groot worden. Vetjes vertonen overeenkomsten met de jongen van andere karperachtigen zoals roofblei, alver en ruisvoorn. Het onderscheid is te maken doordat de zijlijn van het vetje onvolledig is en tot net iets achter de borstvinnen reikt.

Leefgebied & levenswijze
Vetje heeft een verspreidingsgebied rond het stroomgebied van de Rijn, Donau en Wolga tot het noorden van de Kaspische Zee. Het leefgebied bestaat uit stilstaande tot langzaam stromende, doorgaans vegetatierijke, wateren. De soort is een pionier die vaak snel opduikt in nieuw gegraven wateren. De paaitijd valt in de periode van april tot juni, in deze periode wordt meerdere keren gepaaid. Nadat de mannetjes een territorium hebben uitgezet, zetten de vrouwtjes hun eieren af in kleverige snoeren rondom ondergedoken structuren, zoals waterplanten of riet. De eieren worden bewaakt en verzorgd door het mannetje. Doordat vetjes doorgaans niet ouder dan twee jaar worden kunnen de aantallen sterk fluctueren afhankelijk van het voortplantingssucces. Vetjes jagen aan het wateroppervlak op zoöplankton, kreeftachtigen en vliegende insecten.

Bedreigingen en bescherming
Het vetje is een algemene soort in Nederland. Het verdwijnen van waterplanten kan plaatselijk leiden tot het afnemen van de soort. De soort is zonder minimummaat of gesloten tijd opgenomen in de Visserijwet.

  

Fotoalbum

Minimaliseren
vetje
Vetjes
droomvijver Hoensbroek
Droomvijver Hoensbroek
Droomvijver hoensbroek
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina