Snoek

Minimaliseren


Uiterlijk
De snoek (Esox lucius) behoort tot de familie van de snoeken (Esoxidae) en heeft een torpedovormig lichaam met een lange kop en een grote brede bek met scherpe tanden. Het lichaam heeft een groen tot grijsbruine kleur met een patroon van gele tot gouden vlekken die vaak dwarsbanden vormen. De maximale lengte bedraagt circa 140 cm. Het onderscheid met snoekbaars kan gemaakt worden doordat deze soort twee rugvinnen heeft, snoek heeft één rugvin.

Leefgebied & levenswijze
Snoek komt over het gehele Noordelijk Halfrond voor in gebieden waar geen tropisch of sub-tropisch klimaat heerst.  Met uitzondering van Griekenland en Albanië komt de soort overal in Europa voor.  De snoek heeft een voorkeur voor heldere, stilstaande tot langzaam stromende wateren met veel oever- en onderwaterplanten. Met name voor de overleving van de jongere levensstadia die beschutting nodig hebben is watervegetatie van groot belang. In Nederland komt de soort in vrijwel alle watertypen voor. De paaitijd van snoek valt in de periode van februari tot mei en vindt plaats in ondiepe begroeide oevers of ondergelopen weilanden. Afhankelijk van de aanwezigheid van geschikt paaigebied vindt hierbij in meer of mindere mate paaimigratie plaats. Tot een centimeter of tien eten snoeken zoöplankton en macrofauna, daarna hoofdzakelijk vis. Naast andere vissen eten snoeken eigenlijk alles wat in het water zwemt en in hun bek past. Ook amfibieën, jonge vogels en kleine zoogdieren behoren tot de prooidieren.

Bedreigingen en bescherming
De snoek behoort tot de algemeenste soorten van Nederland. De soort is gevoelig voor het verdwijnen van waterplanten als gevolg van vertroebeling. Hierdoor is de soort halverwege de vorige eeuw plaatselijk achteruitgegaan. Door waterkwaliteitsverbeteringen heeft de snoek zich op veel plaatsen hersteld. De soort is opgenomen in de Visserijwet met een minimummaat van 45 centimeter en een gesloten tijd van 1 maart tot en met 31 mei.

  

Fotoalbum

Minimaliseren
Larvale snoek met dooierzak en het begin van vinaanleg
Jong snoekje uit een zeer voedselrijke visloze aangelegde paaiplek bij Schiebroek.
www.blikonderwater.nl
www.blikonderwater.nl
www.blikonderwater.nl
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina